Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşanlar və abituriyentlər üçün MÖVZU SINAQ-1

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 25

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Biri məntiqi baxımdan digərlərindən fərqlənir:
(vurğu)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2.

Hansı cümlədə adlıq hallı düzəltmə isim yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3. Gül” isminə qoşulmaqla eyniköklü sözlər yarada bilən şəkilçiləri müəyyən edin.

1-dan    2.-lıq4      3. -dır4

4. -ümsə           5. -ünc

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4. Kökü sifət olan sözləri müəyyən edin.
1. düzgünlük            2. düzəltdiyimiz
3. sıxıntı                   4. əyrilik
5. necəlik                 6. igidlikdən
7. namərdcəsin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5. Hansı cümlələrdə həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir?
1. Mən öz səhvlərimi özümə bağışlaya bilmirəm.
2. Səhvləri unutmaq insanı növbəti səhvə aparır.
3. Mənim bu məsələdə elə də böyük təqsirim yox idi.
4. Hamını düşündürən bu sual Cahid üçün çətin olmadı.
5. Vətənin bu acınacaqlı halı məni də çox narahat edirdi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6.

Verilmiş feillərdən birinin kökü omonim səciyyəli söz deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7.

Feildən düzələnləri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8. sadə+düzəltmə
düzəltmə+düzəltmə
sadə+sadə
sadə+mürəkkəb
Verilmiş sxemlərin heç birinə uyğun olmayanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9.

Sözlərdən biri kökü feil olsa da, feildən düzəlməyib:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10.

Sifəti əvəz edən əvəzlik hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11.

Vurğusu birinci hecaya düşməyən sözlər cərgəsini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12.

Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənməmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13.

Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14.

Sual əvəzliyinin işlənmədiyi cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15.

Hansı cümlədə təyini əvəzlik işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16.

Yerlik hallı ismin quruluşca düzəltmə olduğu cümləni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17.

Qeyri-müəyyən yiyəlik  halda işlənmiş sözün olmadığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18. Sifətə aid düzgün fikirləri müəyyən edin.
1. Bəzi sifətlər sifətin bütün suallarına cavab vermir.
2. Cümlədə ən çox təyin və xəbər olur.
3.Sifət isimləşən zaman morfoloji cəhətdən sifət sayılmır.
4. Sifətə aid bütün şəkilçilər leksikdir.
5. Xəbərlik şəkilçisini qəbul edən sifətə, adətən? ismin sualları verilmir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.

Cümlələrdən birində əvəzlik adlıq haldadır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20. Biri mürəkkəb sifət deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21.

Verilmiş birləşmələrdən biri həm sabit, həm də sərbəst söz birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22.

Kökü sifətlə omonim olan sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23.

Nalayiq” sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri  göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25.

Utancaqdır” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin. Samitlər saitlərdən bir vahid çoxdur.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 25


 

Suallar Natiq Vahidovun “Azərbaycan dili test vəsaiti”  (II nəşr) əsasında hazırlanmışdır.

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.