Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşanlar və abituriyentlər üçün MÖVZU SINAQ-1

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 25

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Biri məntiqi baxımdan digərlərindən fərqlənir:
(vurğu)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2.

Hansı cümlədə adlıq hallı düzəltmə isim yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3. Gül” isminə qoşulmaqla eyniköklü sözlər yarada bilən şəkilçiləri müəyyən edin.

1-dan    2.-lıq4      3. -dır4

4. -ümsə           5. -ünc

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4. Kökü sifət olan sözləri müəyyən edin.
1. düzgünlük            2. düzəltdiyimiz
3. sıxıntı                   4. əyrilik
5. necəlik                 6. igidlikdən
7. namərdcəsin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5. Hansı cümlələrdə həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir?
1. Mən öz səhvlərimi özümə bağışlaya bilmirəm.
2. Səhvləri unutmaq insanı növbəti səhvə aparır.
3. Mənim bu məsələdə elə də böyük təqsirim yox idi.
4. Hamını düşündürən bu sual Cahid üçün çətin olmadı.
5. Vətənin bu acınacaqlı halı məni də çox narahat edirdi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6.

Verilmiş feillərdən birinin kökü omonim səciyyəli söz deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7.

Feildən düzələnləri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8. sadə+düzəltmə
düzəltmə+düzəltmə
sadə+sadə
sadə+mürəkkəb
Verilmiş sxemlərin heç birinə uyğun olmayanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9.

Sözlərdən biri kökü feil olsa da, feildən düzəlməyib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10.

Sifəti əvəz edən əvəzlik hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11.

Vurğusu birinci hecaya düşməyən sözlər cərgəsini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12.

Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənməmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13.

Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14.

Sual əvəzliyinin işlənmədiyi cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15.

Hansı cümlədə təyini əvəzlik işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16.

Yerlik hallı ismin quruluşca düzəltmə olduğu cümləni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17.

Qeyri-müəyyən yiyəlik  halda işlənmiş sözün olmadığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18. Sifətə aid düzgün fikirləri müəyyən edin.
1. Bəzi sifətlər sifətin bütün suallarına cavab vermir.
2. Cümlədə ən çox təyin və xəbər olur.
3.Sifət isimləşən zaman morfoloji cəhətdən sifət sayılmır.
4. Sifətə aid bütün şəkilçilər leksikdir.
5. Xəbərlik şəkilçisini qəbul edən sifətə, adətən? ismin sualları verilmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.

Cümlələrdən birində əvəzlik adlıq haldadır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20. Biri mürəkkəb sifət deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21.

Verilmiş birləşmələrdən biri həm sabit, həm də sərbəst söz birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22.

Kökü sifətlə omonim olan sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23.

Nalayiq” sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri  göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25.

Utancaqdır” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin. Samitlər saitlərdən bir vahid çoxdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 25


 

Suallar Natiq Vahidovun “Azərbaycan dili test vəsaiti”  (II nəşr) əsasında hazırlanmışdır.

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !