Загрузка...

II qrup üzrə abituriyentlər üçün sınaq imtahanı 2019

1. Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması nəticəsində hansı fiziki – coğrafi rayonlarda bataqlaşma prosesi artar.

A.
B.
C.
D.
E.

2. 2010 – ci ildə ölkə əhalisinin ümumi sayı 14,5 mln nəfər idi. Həmin ildə şəhər əhalisinin sayı 4 mln nəfər, illik təbii artımı hər 1000 nəfərə 5 nəfər olmuşdur. Təbii artımın göstərici sabit qalmış və 2015 – ci ildə ölkə əhalisinin ümumi sayı 15,2 mln nəfərə çatmışdır. Bu göstəriciləri nəzərə alaraq 5 il ərzində şəhər və kənd əhalisinin müvafiq olaraq neçə faiz artdığını hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

3. Uyğunluğu tapın:

I. Türkmənistan
II. Qırğızıstan
III. Qazaxıstan

a) mülayim iqlim qurşağın kəskin kontinental iqlim tipində yerləşir, Rusiya ilə geniş quru sərhədinə malikdir
b) Kopetdağ silsiləsi İranla sərhədboyu uzanır
c) şimalında çöl və meşə-çöl landşaftı geniş sahə tutur
d) dağlıq relyef üstündür, şaquli zonallıq aydın müşahidə olunur
e) təsərrüfatın əsas sahəsi neft-qaz kompleksidir

A.
B.
C.
D.
E.

4. Müvafiq olaraq yayda quruyan, qışda bolsulu olan, qidalanmasında qar və buzlaq sularının üstünlük təşkil etdiyi fiziki – coğrafi rayonlar:

A.
B.
C.
D.
E.

5. Buxarlanma qabiliyyəti ilə mümkün buxarlanma arasında fərqin daha az olduğu yarımadalar:

A.
B.
C.
D.
E.

6.

A.
B.
C.
D.
E.

7.

A.
B.
C.
D.
E.

8.

A.
B.
C.
D.
E.

9. Yevlax – Bazardüzü istiqamətində müşahidə olunan lakin, Yevlax – Gamışdağ istiqamətində müşahidə olunmayan iqlim tipləri:

1. qışı – mülayim keçən yarımsəhra və quru – çöl iqlimi
2. yağıntıları il ərzində bərabər paylanan mülayim – isti
3. qışı quraq keçən mülayim – isti
4. bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq
5. dağ – tundra

A.
B.
C.
D.
E.

10. Litosfer tavalarının konvergent sərhədində yerləşən fəaliyyətdə olan vulkanlar.

A.
B.
C.
D.
E.

11.

A.
B.
C.
D.
E.

12. Səhv olanı tapın
1. tropik ---- səhra və yarımsəhra ---- Sudan ---- sarı torpaqlar
2. mülayim ---- enliyarpaqlı meşələr ---- Danimarka ---- qonur torpaqlar
3. subtropik ---- musson meşələri ----Çin ---- qəhvəyi torpaqlar
4. subtropik ---- pampa ---- Argentina ---- qara torpaqlar
5. subekvatorial ---- savanna və seyrək meşələr ---- CAR ---- qırmızı – qonur torpaqlar
6. mülayim ----tayqa ---- Kanada ---- podzol torpaqlar

A.
B.
C.
D.
E.

13.

A.
B.
C.
D.
E.

14.

A.
B.
C.
D.
E.

15. 30o şimal enliyi və 90o şərq uzunluğundan havaya qalxmış iki təyyarə müvafiq olaraq 90o və 270o azimutlarla 100o hərəkət etdi. Təyyarələrin çatdığı məntəqələrin cooğrafi koordinatlarını və onlar arasındakı ən qısa məsafəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

16. Şorsulu göllər qurpunu müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

17.

A.
B.
C.
D.
E.

18. Afrika materikinin iqlimi üçün xarakterikdir.

A.
B.
C.
D.
E.

19. Qanıx – Əyriçay və Şirvan düzənlikləri üçün ümumi olan əlamətlər.

1. qışı mülayim keçən yarımsəhra və quru – çöl iqlimi hakimdir
2. eyni tektonik zonada yerləşirlər
3. Böyük Qafqazın gətirmə konusları ilə örtülmüşdür
4. ərazisində TRASEKA nəqliyyat dəhlizi keçir
5. Gürcüstanla sərhəddə yerləşirlər
6. çayları Kür çayı hövzəsinə aiddirlər

A.
B.
C.
D.
E.

20.

A.
B.
C.
D.
E.

21.

A.
B.
C.
D.
E.

22. Demoqrafik keçidin III mərhələsi üçün xarakterikdir.

A.
B.
C.
D.
E.

23. Ukrayna, Rusiya və Qazaxıstan üçün ümumi cəhət.

1. taxılçılıq və heyvandarlıq təsərrüfatı yaxşı inkişaf etmişdir
2. əhalinin milli tərkibi əsasən yekcinsdir
3. qara metallurgiya sənayesi əsas sahələrdəndir
4. zəngin daş kömür və dəmir filizi ehtiyatları vardır
5. enliyarpaqlı və qarışıq meşələr üstünlük təşkil edir
6. suburbanizasia prosesi üstündür

A.
B.
C.
D.
E.

24.

A.
B.
C.
D.
E.

25.

A.
B.
C.
D.
E.

26.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

27. Baykal və Tanqanika gölləri üçün xarakterikdir.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

28. 60o şm.en və 20o ş.u-dan şimal qütbünədək 0o azimutla, sonra 180o azimutla 5555 km məsafə qət edən təyyarənin endiyi A məntəqəsinə aid olan əlamətlər:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

29. Duzluluğu 15promille olan 1 litr suyun üzərində50% şirin su əlavə etdilər. Suyun duzluluğunu tapın (promille ilə):

A.
B.
C.
D.
E.
F.

30. Uyğunluğu tapın:

1. xəritənin riyazi əsası
2. xəritənin coğrafi əsası

a. hidroqrafik şəbəkə
b. miqyas
c. dərəcə toru
d. faydalı qazıntılar
e. kartoqrafik proyeksiya

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !