Sənədlər

ƏsasnamələrSənədlərƏmrlər,QərarlarQaydalarLazımi Sənədlər
NövSənədlərTarixBaxmaq
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan
ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın
müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yerdəyişməsi və işə qəbulu
QAYDALARI
29 aprel 2015
Şagirdlərin təhsildə qazandıqları cari nailiyyətləri əks etdirən
məlumatların verilməsi elektron xidməti üzrə inzibati reqlament
2014-cü il 6 noyabr
Naxçıvan MR təhsil nazirinə, rayon (şəhər) təhsil şöbələrinin (idarələrinin) müdirlərinə, ilk peşə və orta ixtisas təhsili, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə5 avqust 2014
Rayon (şəhər) təhsil şöbələrinin müdirlərinə23 iyun 2014
Rayon (şəhər) təhsil şöbələrinin müdirlərinə, internat məktəblərinin direktorlarına16 may 2014
Bütün təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə13 may 2014
Naxçıvan MR təhsil nazirinə, rayon (şəhər) təhsil şöbələrinin müdirlərinə
19 fevral 2014
Naxçıvan MR təhsil nazirinə, rayon (şəhər) təhsil şöbələrinin müdirlərinə, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin, internat məktəblərinin rəhbərlərinə13 fevral 2014
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin, Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin, rayon (şəhər) təhsil şöbələrinin müdirlərinə24 oktyabr 2011
Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi13 yanvar 2011
ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN
İXTİSASARTIRMA TƏHSİLİNİN KURİKULUM ÇƏRÇİVƏSİ
17 dekabr 2010
Təhsil proqramlarının (kurikulumlarının) yerinə yetirilməsi müddəti2010-cu il 4
Təhsil Nazirliyində və tabe qurumlarda vətəndaşların qəbulu
QAYDALARI