Sənədlər. Qaydalar

ƏsasnamələrSənədlərƏmrlər,QərarlarQaydalarLazımi Sənədlər
NövQaydalarTarixBax
Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında01 may 2014
Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi2 sentyabr 2013
Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları28 sentyabr 2010
Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid qaydaları22 iyun 2010
Formal təhsilin təşkili qaydaları6 avqust 2010
Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi qaydası29 aprel 2010
"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin keçirilməsi qaydaları25 fevral 2008
"Ən yaxşı məktəb" müsabiqəsinin keçirilməsi qaydaları və ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri25 fevral 2008
Ümumtəhsil məktəblərində, peşə liseylərində buraxılış imtahanları və şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında qaydalar