Əsas axınları ilə Yerin ətraflı fiziki xəritəsi

#sidebar-wrapper, #midsidebar-wrapper, .gapad2, .blog-pager, .post-header-line-1, .post-footer { display:none !important;} #main-wrapper { width:98%!important;} .post { width:98%!important; }
.post-title, .post-labels, post-icons, post-author {display:none!important;}

Bu haqda nə düşünürsən?