loading...

Şagirdlərimə Vətənpərvərlik ruhunun tərrənnümünü xüsusi aşılayıram!

“Hamımızın ümumı vəzifəmiz xalqımızda vətənpərvərlik, Vətən torpağına, millətə sədaqət, Vətən uğrunda şəhıdliyə hazır olmaq hisslərini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir” (Heydər Əliyev !)

Vətənə sevgi beşikdən başlayır. Bilirik ki, müasir dərsin quruluşu,qrup işlərinin təşkili,dərsi rəngarəng edən təqdimatların hazırlanması,qiymətləndirmə,nəticə və vaxt itkisi olmadan 45 dəqiqə ərzində məqsədə çatmaq müəllimdən peşəkarlıq və öz üzərində mütamadi işləmək bacarığı  tələb edir.Buna görə düşünməyək ki, vətənimizlə bağlı lazımi təbliğatı dərs prossesinə sığışdıra bilmərik. İKT-dən yüksək istifadə etmə bacarığıma əsaslanaraq XXI əsrin şagirdlərini dərsə cəlb etmək üçün  maraqlı və  tədris etdiyim mövzunu tamamlayan, gündəlik həyat tərzimizdə,ölkəmizdə baş verən aktual hadisələrlə  əlaqəli motivasiya ilə dərsə giriş verirəm.Hər dövrdə aktual olan bir mövzu var vətənpərvərlik,bu mövzunu uşaqlara təbliğ etmək üçün mənə xüsusi saat ayırmaq lazım olmur,çalışıram keçdiyim dərslərlə vətənə sevgi hissi arasında bağlılıq qurum.Ümumiyyətlə, ölkəmizdə,  cəbhə xəttində tez-tez atəşkəsin pozulması,qəhrəmanlıqla  həlak olan igidlərimiz,sərhəd bölgəsində yaşayan yerli sakinlərimizin təlaşlı,qorxu-səksəkə içərisindəki yaşayış tərzləri,onlara vurulan  zərər  və doğma Türkiyədə iki millət bir dövlət bildiyimiz qardaş dövlətdə 2016-cı il ərzində baş verən saysız terror hadisələri, günahsız insanların ölümü,ölkədə baş verən çevriliş cəhdləri bir daha sübut edir ki, uşaqlarda vətənə sevgi,dövlətə sadiq olmağı düzgün aşılamaq bizim üçün hər şeydən vacib olmalıdır. Bir nüansı  da unutmuruq ki, hər dərs şagirdlərimiz bizdən yenilk gözləyir.Əslində, vətənpərvərlik elə bir movzudur ki, bu mövzunu  bəzi  dərslərin girişində hər hansı üsulla təbliğ edə bilərik.Əgər zamanımız buna imkan vermirsə,dərsdən sonra təşkil etdiyimiz  məşğələlərdə layihə üsulundan istifadə etməklə şagirdlərimizlə  apardığımız tədqiqatların  sonucu olaraq  vətən sevgisinin nə qədər önəmli olduğunu onlara aşılayacağıq.

Tədris etdiyim İnformatika fənnində bir çox mövzulara motivasiya kimi vətənpərvərlik mövzusunu seçirəm,dərslə əlaqələndirirəm.v%c9%99t%c9%99np%c9%99rv%c9%99rlik

VI-VII siniflərdə İnternet resursları, Elektron poçt mövzularını keçərkən, müstəqil Azərbaycanımız,  mənfur düşmənlərimizi bir həmlədə məhv etməyə qadir olan qüdrətli   ordumuz haqqında məlumat verirəm.Bir  neçə sadə  nümunəyə baxaq:

I nümunə:

Mövzu “İnternet resursları”dır. Hər bir müəllim metodik vəsait kimi elektron dərs resurslarının yerləşdirdildiyi saytlardan,vikipediya və  digər elektron resurs mənbələrindən dərs prossesinin hazırlanmasında daha çox məlumat almaq məqsədilə istifadə edir. Biz şagirdlərimizə dərslə başlı ev tapşırıqları verərkən onlara hansı elektron resurs mənbələrindən didaktik vasitə kimi istifadə edə biləcəkləri ilə tanış edirik.Bu gün biz, İkinci böyük vətən müharibəsi zamanı qəhrəmanlıqla şəhid olan azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanları , Qarabağ uğrunda canlarından keçən milli qəhrəmanlarımız və onların həyat yolu ilə tanış olacağıq. Tarixə nəzər salaraq Böyük vətən müharibəsi zamanı xalqımızın yaşadığı əzablı,aclıq və səfalətin hökm sürdüyü həyat durumu ilə bir daha tanış olacaq, ölkəmizdə elan olunmamış müharibə zamanı itirdiyimiz qəhrəman oğullarımızın, peşəsinin vurğunu olan  milli qəhrəman adına layiq görülmüş şəhid jurnalistlər Salatın Əsgərova, Çingiz Mustafayev kimi ölməzlərin  qəhrəmanlıq hekayələri izləyəcəklər. Mehdi Hüseynzadə,Həzi Aslanov,İsrafil Məmmədov, Mübariz İbrahimov və bütün qəhrəman oğullarımız haqqında geniş məlumat alacaqlar.Bu cür resurslardan istifadə etməklə biz həm internet resurslarının nə demək olduğunun izahını verməklə yanaşı,eyni zamanda Azərbaycanın tarixini nümayiş etdirən resurslardan istifadə edərək, vətənə sevgi hissini şagirdlərə aşılamış oluruq.Müharibənin nə olduğunu əks etdirən “Tütək səsi”, “Şərikli çörək,” “Dağlarda döyüş”,”Ölsəm bağışla”,”Yeddi oğul istərəm”,”Atları yəhərləyin” ,”Axırıncı aşırım “ kimi tərbiyəvi və maarifləndirici filmləri izləmək uşaqlarda  Azərbaycan sevgisini yüksəldir.Buna görə  keçdiyim mövzuya  uyğun olaraq,bölmələrin sonunda həmçinin dərsdən sonra sinif icmasının dəstəyilə hazırladığımız layihə bloqlarında kifayət qədər vətənpərvərliyi tərrənnüm edə bilərik.

II nümunə:

Mövzu “Elektron poçt”dur. Fərəhlə deyə bilirəm ki, elektron poçtun nə olduğunu və ondan necə istifadə etmək qaydalarını   şagirdlərimizin  hər biri bilir.Biz dərs prossesində bu üsuldan tez-tez istifadə edirik.İndi isə yazacağımız məktub vətənə sadiq olacağına and içən,gecə-gündüz,şaxtalı-qarlı havalarda yağı düşməndən qorxmadan,bizi qoruyan,ölkəmizin keşiyində duran, vətən naminə canlarından keçməyə hazır olan əsgərlərimizə ünvanlanacaq.

Bunun üçün hər bir şagird komputer arxasına əyləşmədən öncə əvvəlcədən hazırladığım təqdimata baxırlar.Təqdimatı müasir veb 2.0 proqram alətlərindən birinin vasitəsilə nümayiş etdirirəm.Elektron səhifələr vərəqləndikcə ekranda Xocalı faciəsi,Daşnaqaltı hadisələri, işğal olunmuş  rayonlarımız, soyqırım zamanı əsir alınan gənclərimiz, xarabazara çevrilən gözəl Şuşamız,Laçınımız,uçurdulan məscidlərimiz,xüsusi qəsbkarlıqla qətlə yetirilən qocalarımız, qarınları süngü ilə deşilən hamilə gəlinlərimiz,başları kəsilən uşaqlarımız görünür.Şagirdlər bilirlər ki,Xocalı faciəsi XXIəsrin  ən dəhşətli faciəsidir,dünyanın heç bir yerində törədilməyən vəhşiliklər və zorakı hadisələr məhz Azərbaycanda törədilib.İzlənilən bu acı reallıqdan sonra hər bir şagirdin qəlbində vətənə sevgi,düşmənə nifrət hissi alovlanır.Bu kadrları izləyən şagirdlər qorxmurlar çünki, onlar bilirlər ki, bu gün Azərbaycanın qüdrətli odusu var. Möhtərəm prezidentimiz,Ali komandan İlham Əliyevin uzaq  görən siyasəti nəticəsindəAzərbaycan  ordusu  müasir  döyüş texnikaları  ilə tam təmin olunub, biz əminliklə qüdrətli ordumuza və bizi qoruyan igid əsgərlərimizə güvənirik,ancaq qəlbizmizdə düşmənə nifrət hissi artır.Ardınca promethean lövhənin funksiyalarından biri ola teleqrafla  flipçatların gedişatı zamanı hazırladığım sualları ardıcıllıqla sıralayır:

1.Nə üçün vətəni qorumalıyıq?

2.Hansı Avropa ölkələri qondarma erməni soyqırımını dəstəkləyir?

3.ərbiçilər kimlərdir,onlar vətəni necə qoruyurlar?

4.Nə üçün vətən uğrunda şəhid olmaq şərəfli ölüm sayılır?

5.20 yanvar hadisələrini kimlər nə üçün törətdi?

6.Düşmənə qarşı necə olmalıyıq?

7.Ana vətənin adını ucaltmaq, onun adını yüksəklərə qaldırmaq üçün sizin şagird kimi hansı borc və vəzifələriniz var?

8.Bu gün ordumuzun durumu necədir?

9.Səfərbərlik nə zaman elan olunur?

10.Atəşkəs və sülh şəraitində yaşamağımızı təmin etmək üçü ulu öndər H.Əliyev hansı siyasi tədbirlər gördü?

11.”Hərb və sülh” romanında hadisələrin sujet xatti nə üzərində qurulub?

12.Müstəqilliyi necə əldə etdik və onu qorumaqda,vətəni qorumaqda canlarından keçən igid əsgərlərimizə neçə qayğı göstərməliyik?

 kimi vətənimizə,dövlətimizə,xalqımıza sevgimizi aşılayan suallara şagirdlər arasında kiçik sorğu aparıram, onların fikirlərini öyrəndikdən sonra dərsə davam edirəm.Komputerləri işə salırıq,hər bir şagird öz elektron poçt ünvanına daxil olur və biz hərbi hissə ilə əlaqə qurmaq üçün  ilk növbədə onlara ürək sözlərimizi yazırıq.İlk məktublarını şagirdlər Azərbaycan uğrunda canını fəda edən milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun xidmətdə olduğu N saylı hərbi hissənin əsgərlərinə yazırlar.

milli-q%c9%99hr%c9%99man-mubariz

Solmaz adlı şagirdimin məktubu:

Vətəni qoruyan,yuxusuz qalan,çətinliklərə sinə gərən vətən oğlu , salam.Mən sizə təşəkkür edirəm əlində silah, ürəyində Azərbaycan sevgisi ilə həyatınızı risqə atıb bizi qoruyursuz,bizim azadlıqda olmağımız, əmin-amanlıq içərisində sakit yaşayıb oxumağımız üçün, siz gecə-gündüz əzmkarlıqla vətənimizə xidmət edirsiniz.Sizin bu böyük fədakarlığınız qarşısında şagird olaraq minnətdarlıq hisslərimi ifadə etməkdə sözlərim aciz qalır.Biz cəbhədə baş verən bütün hadisələri izləyirik,döğma vətənimizin hər bir şəhidinə dərindən üzülürük,düşmənə nifrətimiz artır.Bu nifrətlə biz dərslərimizi daha inamlı çalışırıq, bu ölkənin gələcəyi bizlərdən asılıdır.Mən dərs əlaçısıyam,bütün dərslərimi əla qiymətlərlə oxuyuram,qarşıma məqsəd qoymuşam ki, xalqımızı,dövlətimizi yüksəltmək üçün ilk növbədə təhsilimizi yüksəltməliyik prinsipinə əsl Azərbaycan qızı kimi əməl edim.Bizim borcumuz dərslərimizi yaxşı oxumaq,beynəlxalq olimpiadalara,bilik yarışlarına qatılmaq ,vətənimizə uğur gətirən qızıl,gümüş,bürünc medallar qazanmaq , bayrağımızı yüksəltmək,himnimizi oxutmaqdır.Biz nə qədər çox nailiyyət qazansaq,siz bir o qədər çox sevinərsiz bizim uğurlarımıza.Evindən,dostlarından uzaqda olan əsgərə hər sevincli xəbər , xoş sözlərlə ifadə olunan minnətdarlıq məktubu onu daha da ruhlandırar .Arzu edirəm ki, tezliklə, hərbi xidməti başa vurub doğmalarınıza,valideyinlərinizə qovuşasınız,əsgərlik məktəbini şərəflə başa vuran hər bir Azərbaycan oğlunun qarşısında baş əyirəm,özünüzü qoruyun, biz sizinlə fəxr edirik !

Məktublarda hər şagirdin öz ürək sözləri ,arzu və sualları fərqli oldu.Biz bütün məktubları yola saldıqdan sonra onları bir-bir oxuduq,müzakirə etdik, fikir və təkliflər irəli sürüldü.Dərsin sonunda şagirdim Solmaza daha bir sürprizimiz oldu.Biz skyp vasitəsilə onun qardaşı İlqarın hərbi xidmətdə olduğu hissənin rəhbərliyinin razılığı ilə əsgərlərlə canlı bağlantı qurduq.Mənim ən dəyərli şagirdlərimdən biri olan İlqar Cəfərovu hərbi formada vətəni qoruyan görmək müəllim kimi mənə böyük qürur hissi verdi.Bu canlı dialoq zamanı şagirdlərin də əsgərlərin də üzlərindən sonsuz sevinc yağırdı.Oğlanların əsgərlərə ünvanlandığı suallar onların üzlərində təbəssüm yaradır,xüsusi sevinclə hər sualın cavabını ətraflı izah edirdilər.Onlar şagirdlərə dərslərinizi çox yaxşı oxuyun,tezliklə sizlərin görüşünə gələcəyik dedilər.Dərsimiz o qədər maraqlı və xoş təssüratlarla keçdi ki, şagirdlərin dərsdən ayrıla bilmədiklərini hiss etmək məni çox sevindirirdi.Deməli 45 dəqiqəlik kiçik dərsdə möcüzə yaratmaq olar və mən məqsədimə nail olmuşdum.Artıq əminliklə deyə bilərəm ki, hər bir şagirdimin qəlbimdə vətən sevgisi tüğyan edir, nəinki oğlanlar,hətta qızlar belə düşünürlər ki,vətən adı varsa, biz hər birimiz Həcər,Nigar,Natəvan,Tomris olmağa hazırıq!.Bax budur vətən sevgisi ,o ölməməlidir ,nəsildən-nəsilə ötürülməlidir. Belə siyasətlə  davam etsək gündən-günə çiçəlkənən Avropanın,dünyanın diqqətini özünə cəlb etməyə nail olan Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını bərqərar edəcəyik.Başı Kəpəz kimi uca Göygöl kimi aydın olan Azərbaycan heç bir zaman düşmənə yenilməyəcək!

Hazırladı: Xətai rayonu 24№-li tam orta məktəbin informatika müəllimi Aytac Rzayeva.

loading...

Aytac Rzayeva

Aytac Rzayeva Həmid qızı.
Xətai rayonu 24 n-li tam orta məktəbin informatika muəllimi
Təhsildə Əlavə Texnologiyalar Mərkəzində təlimçi

Bu haqda nə düşünürsən?