loading...

RİYAZİYYAT. Abituruyentlər üçün test toplusu

1.

60 ədədinin müsbət tam bölənlərinin cəmini tapın

 
 
 
 
 

2.

A(2;y) və B(x;-3) nöqtələri koordinat başlanğıcına görə simmetrikdir. X+y cəmini tapın

 
 
 
 
 

3.

Çevrənin uzunluğu 10∏ sm-dir. onun radiusu neçə sm -dir?

 
 
 
 
 

4.

ƏBOB(78;a)=26, ƏKOB(78;a)=156 isə, a=?

 
 
 
 
 

5. → →
a (x-3;5) || b(-2;x) isə, x€R üçün x-lərin cəmini tapın

 
 
 
 
 

6.

 
 
 
 
 

7. Aşağıdakı düz xətlərdən neçəsinin qrafiki koordinat başlanğıcından keçir?

3x-4y=0 ;3x-4y=5 ; x+y=0 ;5x-3y=0; x-y+20=0

 
 
 
 
 

8.

 
 
 
 
 

9.

 
 
 
 
 

10.

52-dən 53-ə (53-də daxil olmaqla) qədər olan tam ədədlərin cəmini hesablayın

 
 
 
 
 

11. Düz prizmanın oturacağı rombdur. Prizmanın diaqonalları 5 sm və 8 sm, hündürlüyü isə 2 sm-dir. Rombun tərəfini tapın.

 
 
 
 
 

12.

Ədədi şüa üzərində ən sağda yerləşən ədədi göstərin

 
 
 
 
 

13. Arif Rəşaddan 6 sm hündürdür.Sənan isə Arifdən 8 sm hündürdür.Onların üçünün boylarının cəmi 401 sm-dir.Sənanın boyunu tapın.

 
 
 
 
 

14.

 
 
 
 
 

15.

 işarəsinin yerinə hansı rəqəmi yazdıqda 356*34*2 ədədi 9-a bölünür?

 
 
 
 
 

16.

 
 
 
 
 

17.

Hansı təklif doğru deyil?

 
 
 
 
 

18. Müqayisə edin:
a=4√2, b=3√3, c=2√5

 
 
 
 
 

19.

Silindrin hündürlüyü 7 sm və həcmi 198 sm3-dir. Oturacağın radiusunu tapın.(∏=22:7)

 
 
 
 
 

20.

A•b=6, a>0 olarsa, 2a+3b ifadəsinin ən kiçik qiyməti neçədir?

 
 
 
 
 

21.

a-nın elə qiymətlərini tapın ki, 12/(a-3) kəsrinin qiyməti natural ədədlər olsun

 
 
 
 
 

22.

Kökləri 3-√2 və 3+√2 olan kvadrat tənliyin əmsallarının hasilini tapın

 
 
 
 
 

23.

 
 
 
 
 

24.

 
 
 
 
 

25.

 
 
 
 
 

1. 812 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

Bu haqda nə düşünürsən?