Riyaziyyat (376-400)

1. Tərəfi 8 √3sm olan bərabər tərəfli üçbucağın təpə nöqtələrindən 10sm məsafədə olan nöqtənin üçbucaq müstəvisindən məsafəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

2.

A.
B.
C.
D.
E.

3. 1081 ədədini 3;4 və 5 ədədləri ilə tərs mütənasib hissələrə bölün

A.
B.
C.
D.
E.

4.

A.
B.
C.
D.
E.

5.

A.
B.
C.
D.
E.

6.

A.
B.
C.
D.
E.

7.

A.
B.
C.
D.
E.

8.

A.
B.
C.
D.
E.

9.

A.
B.
C.
D.
E.

10. Seymur ilə Arifin yaşları cəmi 18- dir. Seymur Arifin indiki yaşına çatanda ,Arifin 15 yaşı olacaq.Seymurun indiki yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

11.

A.
B.
C.
D.
E.

12.

A.
B.
C.
D.
E.

13.

A.
B.
C.
D.
E.

14.

A.
B.
C.
D.
E.

15. 40 -li 150 l qarışıq olmaq üçün 25 və 50 -li məhlulların hərəsindən nə qədər götürülməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

16.

A.
B.
C.
D.
E.

17.

A.
B.
C.
D.
E.

18.

A.
B.
C.
D.
E.

19.

A.
B.
C.
D.
E.

20.

A.
B.
C.
D.
E.

21.

A.
B.
C.
D.
E.

22.

A.
B.
C.
D.
E.

23.

A.
B.
C.
D.
E.

24.

A.
B.
C.
D.
E.

25.

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !