Riyaziyyat (251-275)

Page 1 of 1

1.

A.
B.
C.
D.
E.

2.

A.
B.
C.
D.
E.

3. İki oxşar çoxbucaqlının sahələri fərqi 24-dür. Çoxbucaqlıların tərəfləri nisbəti 1:3 olarsa , onların sahələri cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

4.

A.
B.
C.
D.
E.

5.

A.
B.
C.
D.
E.

6.

A.
B.
C.
D.
E.

7.

A.
B.
C.
D.

8.

A.
B.
C.
D.
E.

9. Diaqonalları sayı 35 olan qabarıq çoxbucaqlının daxili bucaqlarının cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

10.

A.
B.
C.
D.
E.

11. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucağın fərqi 72°–dir. Kiçik bucağı tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

12.

A.
B.
C.
D.
E.

13.

A.
B.
C.
D.
E.

14.

A.
B.
C.
D.
E.

15.

A.
B.
C.
D.
E.

16.

A.
B.
C.
D.
E.

17.

A.
B.
C.
D.
E.

18.

A.
B.
C.
D.
E.

19. Perimetri 32 sm olan bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfi oturacağından 2 sm kiçikdir. Bu üçbucağın sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

20.

A.
B.
C.
D.
E.

21.

A.
B.
C.
D.
E.

22.

A.
B.
C.
D.
E.

23.

A.
B.
C.
D.
E.

24.

A.
B.
C.
D.
E.

25.

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !