Riyaziyyat (176-200)

Page 1 of 1

1. Aşağıdakı təkliflərdən hansı doğru deyil ?

A.
B.
C.
D.
E.

2.

A.
B.
C.
D.
E.

3.

A.
B.
C.
D.
E.

4.

A.
B.
C.
D.
E.

5.

A.
B.
C.
D.
E.

6. İki ardıcıl cüt ədəddən kiçiyinin 3 misli ilə böyüyünün 4 mislinin cəmi 386-ya bərabərdir.Bu ədədlərin hasilini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

7. Kvadratın sahəsi 36 sm² -dir. Kvadratın tərəfinin uzunluğunu 2 sm azaltdıqda alınan kvadratı sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

8. Su ilə dolu qabın kütləsi 24 kq , boş qabın kütləsi 6 kq-dır. Qabın  5/6  hissəsi su ilə dolu olduqda neçə kiloqram olar?

A.
B.
C.
D.
E.

9. 12 dəftər , 9 karandaş və 6 kitabın birlikdə qiyməti 21 manat 90 qəpikdir. 1 dəftərin qiyməti 55 qəpik,1 karandaşın qiyməti 70 qəpik olarsa, 1 kitabın qiymətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

10. İki müxtəlif sadə ədədin hasilinin neçə  böləni var?

A.
B.
C.
D.
E.

11. Həcmi 27 sm³  olan 4 kubu yan-yana qoyduqda, alınan fiqurun səthinin sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

12. Yarışda iştirak edən şagirdlərdən 6 nəfəri 5-ci sinifdə , 8 nəfəri 6-cı sinifdə , 10 nəfəri 7-ci sinifdə oxuyur. Təsadüfən seçilən bir nəfərin 5-ci sinif şagirdi olması ehtimalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

13. A və B məntəqələri arasında məsafə 210 km-dir. A məntəqəsində B məntəqəsinə doğru sürəti 10 km/saat olan  velosipedçi yola düşdü. 2 saatdan sonra B məntəqəsindən A məntəqəsinə sürəti 9 km/saat olan  ikinci velosipedçi yola düşdü.İkinci velosipedçi hərəkətə başladıqdan neçə saat sonra onlar görüşər?

A.
B.
C.
D.
E.

14. Tələbə pulunun 2/5  hissəsini xərclədikdn sonra 24 manat pulu qaldı. Tələbənin əvvəl neçə manat pulu var  idi?

A.
B.
C.
D.
E.

15. Birinci boru hovuzu 6 saata doldurur , ikinci boru isə 8 saata boşaldır. Hər iki boru eyni zamanda qoşulsa, hovuz neçə saata dolar?

A.
B.
C.
D.
E.

16. 15 kombayn sahəni 12 günə şumlayır. Gücü eyni olan 18 kombayn həmin sahəni neçə günə şumlayar?

A.
B.
C.
D.
E.

17. Otağa hər tərəfdə 1 metr boş qalmaqla xalça sərilmişdir.Otağın eni 4 metr, uzunluğu 5 metr olarsa , boş qalan hissənin sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

18. Əli ilə Arifin bu günkü yaşlarının cəmi 60-a bərabərdir. Əli Arifin yaşında olanda onların yaşları cəmi 72 olacaq. Hal-hazırda onların neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

19. Ana qızindan 22 yaş böyükdür. 6 ildən sonra ana qızından 3 dəfə böyük olacaq. Hal-hazırda ananın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

20. Katerin axın ilə 2 saata getdiyi yolu sal 8 saata gedir. Çayın axma sürətinin 10km/saat olduğunu bilərək ,katerin durğun sudakı sürətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

21. Ədəd 3:5:6  nisbətində bölünmüşdür. Kiçik hissə böyük hissədən 42 vahid kiçikdir olarsa, bu ədədi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

22. Soyuducunun qiyməti 120 manatdan artıb 168 manat oldu. Soyuducunun qiyməti neçə faiz artdı?

A.
B.
C.
D.
E.

23. Şagird 6 qələm alarsa, 12 qəpiyi artıq qalar, 9 qələm alarsa, 18 qəpiyi çatmaz. Şagirdin neçə qəpik pulu var?

A.
B.
C.
D.
E.

24. 6-ya bölünən və rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük üçrəqəmli ədədlə , 4-ə bölünən ən böyük üçrəqəmli ədədin cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

25. Yarışda iştirak edən 18 komanda bir-biri ilə iki dəfə görüşəcək. Neçə oyun keçiriləcək?

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !