Riyaziyyat (051-075)

Page 1 of 1

1. Sirkin kassasında birinci gün 50 bilet satıldı. Hər sonrakı gün əvvəlkindən 15 bilet artıq satıldı. 22 gün ərzində kassadan neçə bilet satılar?

A.
B.
C.
D.
E.

2.

 

A.
B.
C.
D.
E.

3.

A.
B.
C.
D.
E.

4.

 

A.
B.
C.
D.
E.

5.

 

A.
B.
C.
D.
E.

6.

 

A.
B.
C.
D.
E.

7.

 

A.
B.
C.
D.
E.

8.

 

A.
B.
C.
D.
E.

9.

 

A.
B.
C.
D.
E.

10.

 

A.
B.
C.
D.
E.

11.

 

A.
B.
C.
D.
E.

12.

 

A.
B.
C.
D.
E.

13.

 

A.
B.
C.
D.
E.

14.

 

A.
B.
C.
D.
E.

15.

 

A.
B.
C.
D.
E.

16.

Paraleloqramın tərəfləri 5 sm və 4 sm olarsa, onun perimetrini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

17.

A.
B.
C.
D.
E.

18.

A.
B.
C.
D.
E.

19.

A.
B.
C.
D.
E.

20.

A.
B.
C.
D.
E.

21.

A.
B.
C.
D.
E.

22. |x-2|+|x+4| cəminin ən kiçik qiyməti neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

23.

Ədədlərdən hansı ən böyükdür ?

A.
B.
C.
D.
E.

24.

A.
B.
C.
D.
E.

25. Log2(x-3)=5 olduğuna görə, Log5(x-30)=?

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !