Riyaziyyat (026-050)

Page 1 of 1

1.

 

A.
B.
C.
D.
E.

2.

 

A.
B.
C.
D.
E.

3.

 

A.
B.
C.
D.
E.

4. Qırmızı,narıncı,sarı,yaşıl,mavi,göy,bənövşəyi rənglərindən istifadə etməklə üfüqi zolaqlı üçrəngli bayraqlar düzəldilib.Təsadüfən seçilən bayrağın Azərbaycan bayrağı olma ehtimalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

5.

 

A.
B.
C.
D.
E.

6.

 

A.
B.
C.
D.
E.

7.

 

A.
B.
C.
D.
E.

8.

 

A.
B.
C.
D.
E.

9. Bir nöqtədən çevrəyə çəkilən toxunanlar arasındakı bucaq 90˚-Çerənin radiusu 6 sm olarsa, toxunanların kəsişmə nöqtəsindən çevrəyə qədər ən qısa məsafəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

10.

Düzgün dördbucaqlı piramidanın hündürlüyü 12 sm, oturacağındakı ikiüzlü bucağı 45o olarsa, həcmini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

11. Yeni çıxarılmış daş kömürün tərkibində 10% su olur,lakin bir gün havada qaldıqdan sonra tərkibində 20% su olur.Çıxarılmış kömür bir gün havada qaldıqdan sonra bir tonun kütləsi neçə kiloqram artar?

A.
B.
C.
D.
E.

12. Natural ədədi 3 vahid artırdılar.Sonra ədəd əvvəl neçə faiz artmişdirsa,yenə bir o qədər faiz artırıldı və  13,5 alındı.Ədədin əvvəlki qiymətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

13. Sahəsi 25 π sm²  olan dairənin mərkəzindən qaldırılmış perpendikulyarın uc nöqtəsindən uyğun çevrənin nöqtələrinə qədər olan məsafə  13 sm-dir. Uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

14. Sahəsi 48 sm²  olan dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələri ardıcıl olaraq birləşdirilib. Alınan dördbucaqlının sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

15.

 

A.
B.
C.
D.
E.

16.

 

A.
B.
C.
D.
E.

17.

 

A.
B.
C.
D.
E.

18.

 

A.
B.
C.
D.
E.

19.

 

A.
B.
C.
D.
E.

20.

 

A.
B.
C.
D.
E.

21.

 

A.
B.
C.
D.
E.

22.

 

A.
B.
C.
D.
E.

23.

 

A.
B.
C.
D.
E.

24. a ədədini  6-ə böldükdə qalıq 5, 8-ə böldükdə qalıq 7, 9-a böldükdə qalıq 8 alınır. -nın ala biləcəyi  ən kiçik qiymətinin  rəqəmləri cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

25.

 

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !