Riyaziyyat (001-025)

Page 1 of 1

1.

60 ədədinin müsbət tam bölənlərinin cəmini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

2.

A(2;y) və B(x;-3) nöqtələri koordinat başlanğıcına görə simmetrikdir. X+y cəmini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

3.

Çevrənin uzunluğu 10∏ sm-dir. onun radiusu neçə sm -dir?

A.
B.
C.
D.
E.

4.

ƏBOB(78;a)=26, ƏKOB(78;a)=156 isə, a=?

A.
B.
C.
D.
E.

5. → →
a (x-3;5) || b(-2;x) isə, x€R üçün x-lərin cəmini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

6.

A.
B.
C.
D.
E.

7. Aşağıdakı düz xətlərdən neçəsinin qrafiki koordinat başlanğıcından keçir?

3x-4y=0 ;3x-4y=5 ; x+y=0 ;5x-3y=0; x-y+20=0

A.
B.
C.
D.
E.

8.

A.
B.
C.
D.
E.

9.

A.
B.
C.
D.
E.

10.

52-dən 53-ə (53-də daxil olmaqla) qədər olan tam ədədlərin cəmini hesablayın

A.
B.
C.
D.
E.

11. Düz prizmanın oturacağı rombdur. Prizmanın diaqonalları 5 sm və 8 sm, hündürlüyü isə 2 sm-dir. Rombun tərəfini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

12.

Ədədi şüa üzərində ən sağda yerləşən ədədi göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

13. Arif Rəşaddan 6 sm hündürdür.Sənan isə Arifdən 8 sm hündürdür.Onların üçünün boylarının cəmi 401 sm-dir.Sənanın boyunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

14.

A.
B.
C.
D.
E.

15.

 işarəsinin yerinə hansı rəqəmi yazdıqda 356*34*2 ədədi 9-a bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

16.

A.
B.
C.
D.
E.

17.

Hansı təklif doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

18. Müqayisə edin:
a=4√2, b=3√3, c=2√5

A.
B.
C.
D.
E.

19.

Silindrin hündürlüyü 7 sm və həcmi 198 sm3-dir. Oturacağın radiusunu tapın.(∏=22:7)

A.
B.
C.
D.
E.

20.

A•b=6, a>0 olarsa, 2a+3b ifadəsinin ən kiçik qiyməti neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

21.

a-nın elə qiymətlərini tapın ki, 12/(a-3) kəsrinin qiyməti natural ədədlər olsun

A.
B.
C.
D.
E.

22.

Kökləri 3-√2 və 3+√2 olan kvadrat tənliyin əmsallarının hasilini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

23.

A.
B.
C.
D.
E.

24.

A.
B.
C.
D.
E.

25.

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !