Qədim Azərbaycan Ədəbiyyatı – TEST

1. "Avesta" haqqında mətndə hansı rəqəmlə başlayan fikir yanlışdır?1.Avesta da əksini tapan dini baxışın əsasını dualizm təşkil edir.Cismani aləmdə işıqla qaranlıq, üzvi təbiətdə ölümlə həyat, mənəvi aləmdə xeyirlə şər, ictimai həyatda ədalətlə zülm arasında daimi mübarizə gedir.
2.Dini aləmdə bu mübarizəni Hörmüz ilə Əhrimən arasında gedən konflikt təmsil edir. Əsas mübarizə bu iki xeyir və şər allahı arasında cərəyan edir.
3. Ahuraməzda qaranlığı, ölümü, şəri, zülmü təmsil edir, Anqramanyu isə işığı, həyatı, xeyri, ədaləti.
4."Avesta"da xeyirin qələbəsinə inam ifadə edilir.
5."Avesta"ilk dövrlərdə şifahi şəkildə yayılmışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

2. "Avesta" haqqında mətndə hansı rəqəmlə başlayan fikir yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

3. Qətran Təbrizinin yaradıcılığında məhəbbət mövzusuna aid fikirlər arasında uyğunluğu pozan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

4. Xaqani Şirvaninin həyatı ilə bağlı verilənlərdən hansı doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

5. Xasiyyətdə qışsan, üzdə ilk bahar,Özgəsiylə meysən, bizimlə xumar.Bizim bəxtimizin pisliyidir bu,Yoxsa sən olmazdın bir belə qəddar.Təqdim olunan şeirin müəllifi kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

6. Dəri şeirinin qapısına şairlərin üzünə açdığını deyən hansı şair idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

7. Nümunələrdən hansının müəllifi doğru verilməyib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

8. Məhsəti Gəncəvinin rübailəri haqqında fikirlər arasında məntiqi pozan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

9. Məhsəti Gəncəvi ilə Ömər Xəyyam ilə müqayisəsinə aid fikirlərdən hansı yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

10. Xaqaninin "Töhfətül-İraqeyn" poemasına aid olmayan fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

11. Nümunələrdən hansının müəllifi Nizami Gəncəvi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

12. O, məhəbbət və gözəllik aşiqidir, şeirləri məhəbbət və gözəllik nəğmələridir.Şeirlərində poetik dəbdəbə və təmtəraq, süs və zinətə xüsusi diqqət yetirir. Həyatı, şəxsiyyəti haqqında, demək olar ki, heç bir məlumat yoxdur.Şair rübailərində hicran qəmlərindən daha çox gileylənir."Hərçəndi odlara yandırır məni,Qəm boğar olmasa, ey nigar, qəmin" misraları ona məxsusdur.Təqdim olunan fikirlər hansı şairi xarakterizə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

13. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid fikirlərdən hansı doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

14. "Avesta"nın özəyi olan Qatlar ilə bağlı verilənlərdən hansı yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

15. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanına aid olmayan fikir hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

16. Əbülüla Gəncəvi haqqında verilənlərdən hansı fikir doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

17. Misralardan hansının müəllifi doğru verilməyib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

18. Ey bütün aləmin qibləsi olan,Ey minlərlə ürəklərə rahatlıq verən.Sənin gözəlliyinin ilk baharıBənövşə ilə ərğəvanı bir-birinə qatmışdır.Sən ucalıq aləminin sərvisən,Göyləri səcdəyə gətirmisən...Nə qədər ki, sağsan, şad yaşa.Bir də bu zamanı kim tapar.Ömür atı çox tez gedəndirBir-iki gün onun yüyənini çək.Şeirin müəllifi kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

19. "Sənətcə toxucu olmuşdur babam,Mən də yavaş-yavaş söz toxuyuram" misralarının müəllifi kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

20. Qətran Təbriziyə aid olmayan misranı müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel   -Sumqayıt Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. Kurikulum Tədris Mərkəzinin və Nömrə 1 Tədris Mərkəzinin Kurikulum üzrə təlimçisidir. Kurikulum, Azərbaycan dili və Ədəbiyyat üzrə "Maksimum 10000 " test kitablarının müəllifidir. Kurikulum üzrə "Sürətli Öyrənmə Proqramı" ideyası əsasında 3 kitabı nəşr olunub. "Mən bir müəlliməm" kitabı isə Kurikulumu elmi və bədii üslublarda izah edən ilk kitabdır.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.