loading...

Qanıx-Həştəran Vadisi

qanix-hesteranQanıx-Həftəran vadisi qərbdə Gürcüstanla sərhəddən şərqdə Girdmançaya qədər 215 km məsafədə uzanır (ümumi uzunluğu 350 km-dir). Vadinin eni qərbdə 30-35 km, mərkəz hissədə 10-15 km, şərqdə 2-5 km-dir.
Qanıx-Həftəran vadisinin mütləq hündürlüyü 200-500 m arasında dəyişir. Lakin bəzi gətirmə konuslannm zirvəsinin hündürlüyü 500 m-dən də artıqdır.
Vadi oroqrafık xüsusiyyətlərinə görə əsas iki hissəyə (yaxud zonaya) ayrılır.

  • Birinci hissə Qanıx və Əyriçay boyu uzanan nisbətən ensiz (3-5 km) və az maili düzənliklərdən ibarətdir.
  • İkinci hissəni daha geniş (15-20 km) maili dalğavari düzənliklər əmələ gətirir. Bu hissə cənub yamac çaylarının səthi qabarıq gətirmə konuslan və konusarası çökəklərin növbələşməsindən əmələ gəlmişdir. Burada mezozoy çöküntülərindən təşkil olmuş tək-tək təpələrə rast gəlmək mümkündür.
130 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?