MİQ SERTİFİKASİYA imtahanlarına hazırlaşanlar bu teslərə baxmaqları məsləhətdir, sizə kömək olacağına inanırıq!

PEDAQOGİKA. Müəllimlər üçün testlər (2)

Müəllimlərin Diaqnostik qiymətləndirmə imtahanında və İşə qəbul zamanı istifadə oluna bilən test nümunələri.
Bu testlər Əbili Paşayev adlı istifadəçimiz tərəfindən bizə göndərilmişdir.

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 20

PEDAQOGİKA

1.
Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.
………… təlim prosesinin məna, vaxt və təşkili cəhətdən bitkin kəsiyidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.
Əlahiddə pedaqogikaya aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.
Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.
Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.
Nəyə görə dərs müxtəlif tiplərə ayrılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin başlıca istiqaməti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.
Dərsin tipinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Müəllimin rəhbərliyi ilə tələbələrin müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi yolları necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Təlimin tələbələrin real əqli imkanları səviyyəsində təşkil edilməsi məqsədilə hansı prinsip tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.
Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin başlıca prisipləri hansı sənəddə təsbit olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14.
Göstərilənlərdən hansı tərbiyənin komponenti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.
Tərbiyənin tərkib hissəsinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.
Yaş pedaqogikasına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.
«Didaktika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18.
Aşağıdakılardan hansı təlimin prinsipinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı nə vaxt qəbul edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.
Ali məktəbdə təlimin başlıca forması nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.