PEDAQOGİKA. Müəllimlər üçün testlər (2)

Müəllimlərin Diaqnostik qiymətləndirmə imtahanında və İşə qəbul zamanı istifadə oluna bilən test nümunələri.
Bu testlər Əbili Paşayev adlı istifadəçimiz tərəfindən bizə göndərilmişdir.

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 20

PEDAQOGİKA

1.
Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.
………… təlim prosesinin məna, vaxt və təşkili cəhətdən bitkin kəsiyidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.
Əlahiddə pedaqogikaya aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.
Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.
Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.
Nəyə görə dərs müxtəlif tiplərə ayrılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin başlıca istiqaməti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.
Dərsin tipinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Müəllimin rəhbərliyi ilə tələbələrin müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi yolları necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Təlimin tələbələrin real əqli imkanları səviyyəsində təşkil edilməsi məqsədilə hansı prinsip tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.
Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin başlıca prisipləri hansı sənəddə təsbit olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14.
Göstərilənlərdən hansı tərbiyənin komponenti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.
Tərbiyənin tərkib hissəsinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.
Yaş pedaqogikasına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.
«Didaktika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18.
Aşağıdakılardan hansı təlimin prinsipinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı nə vaxt qəbul edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.
Ali məktəbdə təlimin başlıca forması nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.