Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

PEDAQOGİKA. Müəllimlər üçün test

Bu testlər Əbili Paşayev adlı istifadəçimiz tərəfindən bizə göndərilmişdir.

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 20

PEDAQOGİKA

1.

Pedaqogika ………… haqqında elmdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

Elmi pedaqogikanın banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

«Böyük didaktika» əsəri nə vaxt yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.

Yunanca «pedaqogika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.

«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6.

Elmi pedaqogikanın yaranması neçənci əsrə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Pedaqogikanın əsas anlayışı olan bəndi seçin:

1) təlim  2) bilik  3) tərbiyə  4) tədris  5) təhsil  6) məktəb

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Pedaqogikanın predmetinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.

Pedaqogikanın əsas anlayışları bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Bunlardan hansı tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.

Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.

Pedaqogikanı digər elmlərdən fərqləndirən nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoji eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14.

Uşaqların yaş dövrünün ilk təsnifatını kim vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən obyektiv amillər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.

Bu sənədlərdən biri təhsilin məzmununu özündə əks etdirmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.

Bunlardan hansı bilavasitə təlimin vəzifəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün cərgəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin:
1) təhsilləndirici,  2) tərbiyələndirici,  3) qiymətləndirici,  4) tələbatyaradıcı,  5)inkişafetdirici  6) yaradıcı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.

Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən üsullar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...
loading...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

4 şərh “PEDAQOGİKA. Müəllimlər üçün test

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !