Загрузка...

PEDAQOGİKA. Müəllimlər üçün test

Bu testlər Əbili Paşayev adlı istifadəçimiz tərəfindən bizə göndərilmişdir.

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 20

PEDAQOGİKA

1.

Pedaqogika ………… haqqında elmdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

Elmi pedaqogikanın banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

«Böyük didaktika» əsəri nə vaxt yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.

Yunanca «pedaqogika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.

«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6.

Elmi pedaqogikanın yaranması neçənci əsrə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Pedaqogikanın əsas anlayışı olan bəndi seçin:

1) təlim  2) bilik  3) tərbiyə  4) tədris  5) təhsil  6) məktəb

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Pedaqogikanın predmetinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.

Pedaqogikanın əsas anlayışları bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Bunlardan hansı tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.

Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.

Pedaqogikanı digər elmlərdən fərqləndirən nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoji eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14.

Uşaqların yaş dövrünün ilk təsnifatını kim vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən obyektiv amillər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.

Bu sənədlərdən biri təhsilin məzmununu özündə əks etdirmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.

Bunlardan hansı bilavasitə təlimin vəzifəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün cərgəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin:
1) təhsilləndirici,  2) tərbiyələndirici,  3) qiymətləndirici,  4) tələbatyaradıcı,  5)inkişafetdirici  6) yaradıcı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.

Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən üsullar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

4 thoughts on “PEDAQOGİKA. Müəllimlər üçün test

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.