loading...

Okean dibinin relyefi

okean dibiQuru səthində olduğu kimi, Dünya okeanının dibi də mürəkkəb relyefə malikdir. Okean dibinin relyefi, quru səthindən fərqli olaraq, əsasən, endogen proseslərin hesabına formalaşıb.
Fiziki xəritələrdə eyni dərinlikdə olan nöqtələri birləşdirən səlis əyri xətlər izobat adlanır.
Okean dibinin əsas relyef formaları aşağıdakılardır:

1. Materik dayazlığı və ya şelf materiklərin sualtı davamında – 200 m-ə qədər dərinliyi əhatə edir. Səthi nisbətən hamar və az meyllidir, əsasən, materik mənşəli çökmə süxurlarla örtülmüşdür. Qranit qata malikdir.

2. Materik yamacı – 200 m-dən 2500-3000 m dərinliklər arasında yerləşir. Meylliyi böyükdür, çökmə süxur qatı nisbətən nazikdir, qranit qata malikdir. Materik yamacının ətəyi materik və okean tipli Yer qabığının sərhədi sayılır.

3. Okean yatağı (abissal düzənliklər) – 3000-6000 m dərinliklər arasında yerləşir. Okean dibinin əsas hissəsini tutur. Səthi nisbətən hamardır. Okean tipli qabığa malikdir (qranit qat yoxdur). Səthi okean mənşəli çökmə süxurlarla örtülmüşdür.

4. Orta okean silsilələri – litosfer tavalarının ayrılma sərhədlərində yerləşir. Okean yatağı düzənlikləri üzərindən 2-3 km ucalır, bəzi hallarda zirvələri su səviyyəsindən yuxarı qalxır və adalar (İslandiya) yaranır. Mərkəzi hissədə rift dərəsi yerləşir, burada süxurların yaşı daha cavandır. Fəal seysmikliyə malikdir.
5. Okean novları – materik və okean tavalarının toqquşma sərhədində yerləşir. Ensiz(20-50 km) və dərin (7-8 km) olur.

179 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?