Növbəti Kurikulum Testləri

Uzun zamandı kurikulum testləri paylaşmırdıq. İndisə yeni kurikulum testlərini sizinlə bölüşürük!!!

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 20

KURİKULUM

1. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

Hansı məktəbdaxili qiymətləndirmənin növlərinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Pedoqoji prosesin tamlığı nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Butun şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna  aid deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Hər bir standart nəyə ayrılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir”  bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.

Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13.

Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?

1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.

Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Havard Qardner nəzəriyyəsinə görə dərketmənin neçə üsulu var?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18.

Summatıv qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19.

Qiymətləndirmə standartları nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.

Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 20


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.