Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə Müsahibə mövzuları

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə test imtahanından müvafiq keçid balını toplamış namizədlər vakansiya seçimi bitdikdən sonra qalib gəldikləri vakant yerə qəbul olmaq üçün müsahibə mərhələsinə dəvət olunacaqlar. Müsahibə mərhələsində namizədin psixoloji durumu yoxlanacaq və hər fənn üzrə mövzulardan birini izah etmək təklif olunacaqdır.  
Hər bir namizədə uğurlar arzulayırıq!

 Alman dili
VI   sinif: “Die Jahreszeiten” Das Wetter
VII sinif: “Eine Fahrt nach Gobustan”
IX sinif: “Schule und Bildung” §24 im Deutschland
X sinif:  “Ferien und Freizeit” §15 “İm Theater”
XI sinif:  “Die Staatsymbole Asärbaidschans”

Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat
VIII sinif:  M.Ə. Sabirin “Əkinçi” satirasının təhlili
VIII sinif:  Həmcins üzvlər
IX sinif:  Tabeli mürəkkəb cümlə və onun tərkib hissələrini bağlayan vasitələr
X sinif:   Ədəbi dilin normaları.Qrammatik norma
X sinif:  M.F.Axundovun “Hekayəti-müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah” komedyasının təhlili

Biologiya
VI sinif:  Canlı orqanizmlərdə hərəkət və dayaq sistemi
VII sinif: Suda quruda yaşayanlar sinfi
IX sinif:  Yuxu
X sinif:  Orqanizmlərin çoxalma formaları
XI sinif:  Bitki və heyvan seleksiyasının əsas metodları

Coğrafiya
VI sinif:  Böyük şəhərlərin böyük problemləri
VII sinif: Yerin daxili prosesləri
VIII sinif:  Yerin illik hərəkəti
IX sinif:  “Ekoloji siyasət”
X sinif:  Hidrosfer Yerin su təbəqəsidir

Fizika
VII sinif:  Səs dalğaları
VIII sinif:  Elektrik cərəyanının təsirləri
IX sinif:  Maqnit hadisələri.sabit maqnitlər
X sinif:  Harmonik rəqsi hərəkətin enerjisi
X sinif:  Kondensator. Elektrik tutumu.kondensatorların ardıcıl və parallel birləşdirilməsi .Elektrik sahəsinin enerjisi və enerji sıxlığı

Fiziki tərbiyə
VII sinif:  Fiziki tərbiyə dərslərində təlim nəticələrinin əldə olunması təmin edən amillər
VII sinif:  Çeviklik qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi
VIII sinif:  Hərəkətlərin təlim zamanı psixi prosesləri
VIII sinif: Qısa məsafəyə qaçış tüxnikasının təkminləşdirilməsi
IX sinif:  Sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi

İbtidai sinif
III sinif:  Cümlənin baş üzvləri:Mübtəda-xəbər
III sinif:  Tutumun ölçülməsi
IV sinif:  Nitq hissələri(Əsas və köməkçi)
IV sinif:  Zərf
IV sinif:  Hissələr, kəsrlər

İnformatika
IV sinif:  İnformasiyanın ötürmə vasitələri
VIII sinif:  Üçölçülü qrafika
IX sinif:  Qrafik informasiyanın kodlaşdırılması
X sinif:  Ziyanverici proqramlar.Kompüter virusları
XI sinif:  Texnologiyalar və təhsil

İngilis dili
IV sinif:  “My day”
VI sinif:  Food Pyramid
IX sinif:  Charity people
X sinif: Promlens of mankind in the future
X sinif:  Enjoy English literature
XI sinif:  William Shakespeare

Kimya
VII sinif:  Həllolma.Məhlullar.Məhlulların qatılığının ifadəsi
VIII sinif: Duzlar.Tərkibi.Təsnifatı.Adlandırılması.Alınma üsulları
IX sinif: Flüor yarımqrupu elementləri.Xlor
X sinif:  Aromatik karbohidrogenlər.Benzol
XI sinif:  Spirtlər.Doymuş biratomlu və coxatomlu spirtlər

Musiqi
IV sinif:  Azərbaycan aşıq musiqisi
V sinif:  Romans və qəzəl
VI sinif:  Musiqidə axşam əhvali-ruhiyyəsi
VII sinif:  Dram tamaşaları və musiqi obrazı
VIII sinif: Ü.Hacıbəyli yaradıcılığında xalq musiqisi

Riyaziyyat
VII sinif:  İki ifadənin kvadratları fərqi
VIII sinif:  Kvadrat tənliklərin tətbiqi ilə məsələ həlli
IX sinif:  Həndəsi silsilənin ilk n həddinin cəmidüsturu
X sinif: Üstlü tənlik anlayışı və onun həll üsulları
XI sinif:  Cəmin,hasilin, nisbətin və qüvvətin törəməsi

Rus dili
VI sinif:  Разряды количественных числительных Теория.Стихосложение.
VI sinif:  Стихотворения о родном языке.Стихотворения в прозе. Гюльгусейн Гусейноглы « Азербайджанский язык »
VII sinif:  Блистательный Петергоф
Слитное и раздельное написание приставок в наречиях,образованных от существительных и количественных числительных.
VIII sinif: Теория. Изобразительно-выразительные средства описания Проспер Мериме « Маттео Фальконе »
VIII sinif: Баальбек – один из загадочных городов на планете. Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Обособление приложений. Осутствие или наличие запятой перед союзом КАК
Теория. Виды комического М.Ф.Ахундзаде « Молла-Ибрагим-Халил,алхимик,обладатель
философского камня ».

Təsviri incəsənət
V sinif:   “Azərbaycan xalçaları”
VI sinif:  “Təsviri sənət əsərlərində məzmun”
VII sinif:  “Monumental rənkarlıq”
VII sinif:  “Memarlıqüslubları”
VIII sinif:  Toğrul Nərimanbəyov:monumental rənkarlıq

Texnologiya
V sinif:  Oduncaq detallarının birləşdirilməsi
VI sinif:  Metal məmulatlarının kəsilməsi
VII sinif:  Duru yeməklərin hazırlanma texnologiyası
VIII sinif:  Büdcəyə qənaət şəxsi büdcə
VIII sinif:  Avtomatlaşdırılmış paltaryuyanmaşınının quruluşu və iş prinsipi

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.