Reklam...

Müəllimlərin işə qəbulu. RİYAZİYYAT – 2017

RİYAZİYYAT müəlimlərinin işə qəbulu üzrə sınaq imtahanı.  ZƏFƏR KURSLARI

 • RİYAZİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Question 1 of 60

RİYAZİYYAT

1.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. Vuruqlara ayırın:
12-25xy+12
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. 10 futbol klubunun hər biri digəri ilə iki dəfə (öz meydançasında və rəqib meydançasında) görüşürlər. Keçirilən oyunların sayını təyin edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20. Hipotenuzu 30 sm, katetlərindən biri 18 sm olan düzbucaqlı üçbucağın perimetrini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

21.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31.
Q={a,b,c,d,e,f} çoxluğunun alt çoxluqlarının sayını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32.
Xətti ölçüləri  olan düzbucaqlı paralelepipedin diaqonalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Hesablayın:

ƏKOB (51 ; 153)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

9 Şərhlər “Müəllimlərin işə qəbulu. RİYAZİYYAT – 2017

 • Mart 6, 2017 at 12:59 axşam
  Permalink

  Salam.Riyaziyyatdan muellimllerin ise qebulu uzre rus bolmesi ucun testleri ne vaxt yukleceksiniz?

  Cavab yaz
 • Fevral 27, 2017 at 1:47 axşam
  Permalink

  Hormetli admin zehmet olmasa sualimi cavablandirin.men riyaziyyat muellimliyin bitirmisem indi ise ibtidai sinif muellimesi islemek isteyirem.bu ilki imtahana men girib ibtidai sinif muellimesi ola bileremmi?

  Cavab yaz
  • Fevral 27, 2017 at 4:50 axşam
   Permalink

   Salam. Bu tip sualların cavabını dəqiq bilmirəm. Riyaziyyat müəllimi ibtidai sinif müəlimi kimi işləyə bilərmi? ilk öncə buna cavab tapmaq lazımdır. Yalnış cavab yazıb sizi çaşdırmaq istəməzdim…

   Cavab yaz
 • Fevral 17, 2017 at 7:53 səhər
  Permalink

  Yerdeyisme bagi riyaziyyatdan testler yuklemeynizi xahis edirik

  Cavab yaz
 • Fevral 12, 2017 at 1:04 axşam
  Permalink

  RiyaziyyatdanMüellimlerin Yerdeyisme ucunde test yuklemek fikriniz varmi. Yerdeyismeye aid testler yüklesez cox sevinerik. Tesekkurler

  Cavab yaz
 • Fevral 5, 2017 at 9:26 səhər
  Permalink

  Bunu nevaxta edersiz texminen. Testler cox gözel kömek edir. evvelceden tessekurler

  Cavab yaz
 • Fevral 5, 2017 at 9:24 səhər
  Permalink

  Riyaziyyatdan teze testler yuklemenizi xahis edirik

  Cavab yaz
  • Fevral 6, 2017 at 1:55 axşam
   Permalink

   beli teze testler yukleyin

   Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir