Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə Kurikulum Testləri (yeni)

Əziz müəllimlər və Müəllim olmaq arzusunda olanlar !
tehsilim.info olaraq saytımızda çoxsaylı müəllimlərin işə qəbulu üzrə canlı imtahanlar (testlər) hazırlamışıq. Bu misiyanı davam etdirərək yeni KURİKULUM (metodika) imtahanını sizə təqdim edirik. Sizdən tək istədiyimiz testlərimizi sosial şəbəkələrdə paylaşmaq, irad və təkliflərinizi şərhlər bölümündə yazmaqdır. 
Müəllim olmaq arzusunda olan hər kəsə Uğurlar arzu edirik !

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 20

KURİKULUM

1. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə” nəzə­riyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir ?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə  yerinə yetirirlər. Bu dərs forması  şagirdlərə daha yaxından  əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına  aiddir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.

Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.

Təhsil  taksonomiyaları haqqın­da fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Fəal (interaktiv) təlimin əsas xüsusiyyətlərini göstərin:

1. Təlimin “subyekt-subyekt” xarakteri daşıması.
2. Müəllim əsas bilik mənbəyidir.
3. Dərsin tədqiqat şəklində keçirilməsi.
4. Tapşırıqların təfəkkürün inkişafına yönəlməsi.
5. Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?
1.Düzgünlük
2. Şüurluluq
3. Əyanilik
4. İfadəlilik
5.Mənbələrin göstərilməsi
6. Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Qiymətləndirmə üsulu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.

Sadalananlardan biri qrup işi zamanı buraxılan səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.

Aşağıdakılardan biri fasilitasiya qaydalarını pozur:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək  məqsədi daşıyır.  Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir? 

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14.

Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Təlim üsullarını seçin.

1. BİBÖ
2. Qrup işi
3. Karusel
4. Kollektivlə iş
5. Auksion
6. ziqzaq
7. cütlərlə iş

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Hansı cərgədə müasir qiymətləndirməyə aid olmayan xüsusiyyət verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini seçin:

1.Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahi dinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19.

Formativ qiymətləndirmənin məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.

Təlim strategiyalarına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

digər testlərimiz

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.