Загрузка...

Müəllimlər üçün Yeni Kurikulum sualları

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 20

KURİKULUM

1. Yalnız psixomotor taksanomiyaya aid olanları seçin
1-tətbiq
2-məqbul saymaq
3-hazırolma
4-anlama
5-uyğunlaşma
6-reaksiya vermə
7-yaradıcılıq
8-mexanizmi müəyyənləşdirmə
9-təşkil etmə
10-təhlil etmə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Uyğunlaşdırın
A-Təhsil sahəsində dövlət standartı
B-Ümumi təhsil proqramı
C-Fənn kurikulumları
1-təlim formaları
2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı
3-ümumi təhsilin məzmunu
4-ümumi təhsilin infrastrukturu
5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili prinsipləri
6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri
8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Bu qabiliyyət insana hərəkət,jest və mimikalar vasitəsilə özünü ifadə etmək imkanı verir.Belə insanlar obyektlərə toxunmağa,daim hərəkətdə olmağa,rəqs etməyə meyillidirlər. Qeyd olunanlar intelektin hansı tipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən biri yalnış göstərilmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən liberallaşma nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:
1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.

Pedaqogika elminin predmeti:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.

Uşaq Birliklərinin perspektiv məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.

Tədris planı nədir  təhsil sahəsində innоvasiyalar, bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prоsesi və оnun nəticəsi;?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13.

Attestasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Təlimin prinsiplərini seçin
1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxslərinin funksional vəzifələrini müəyyənləşdirən sənəd:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Cəzalandırmanın formaları
1 – danlamaq
2 – ayaq üstə saxlamaq
3 – şifahi töhmət
4 – məktəbə buraxmamaq
5 – təkrar sinifdə saxlamaq
6 – sinfini, məktəbini dəyişdirmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. İdarəetmənin təşkili formalarını seçin.
1 – instruktiv – metodiki və nəzəri seminarlar;
2 – pedaqoji təhlil;
3 – təşkiletmə;
4 – şagird kollektivinin iclası;
5 – ictimai təsiretmə;
6 – məktəb konfransları;
7 – metodik birliklər.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Fiziki tərbiyə nəzəriyəsinin əsas anlayışları
1 – bədən tərbiyəsi
2 – fiziki kamillik
3 – fiziki tərbiyə
4 – fiziki sağlamlıq
5 – fiziki inkişaf
6 – fiziki mədəniyyət
7 – fiziki güc

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Əmək fəaliyyətinin metodikasına verilən tələblər və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – məktəblilərin əməyinin planlaşdırılması
2 – əmək fəaliyyətinin təşkili və ona rəhbərlik
3 – əmək fəaliyyətinin nəzərə alınmasi və qiymətləndirilməsi
a – aylıq, yarımillik, illik nəzərdə tutulan işlər
b – şagirdlərin əməyi onların təlimi ilə əlaqədar olmalıdır
c – əmək şagirdlərin gücünə və yaşına uyğun olmalıdır
d – əmək fəaliyyəti zamanı yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı onlara məsləhət verilməli və köməklik göstərilməlidir
e – şagirdlərin gördükləri iş keyfiyyətinə görə hökmən yoxlanılmalıdır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Əxlaq tərbiyəsinin məzmununun istiqamətləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – adamın özünə olan münasibəti
2 – vətənə olan münasibəti
3 – başqalarına olan münasibəti
4 – əməyə olan münasibəti
a – gün rejimi, təbii amillər, oyunlar, idman
b – nəzakətlilik, təvazökarlıq, sadəlik, ədəblilik, mərifətlilik
c – dostluq, humanistlik, xeyirxahlıq, yoldaşlıq
d – əməksevərlik, tənbəllik, işgüzarlıq
e – vətənpərvərlik, vətən xainlərinə qarşı barışmazlıq

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

2 Şərhlər “Müəllimlər üçün Yeni Kurikulum sualları

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.