Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbulu – İbtidai sinif (Riyaziyyat)

1. 5 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 7 dəfə çox idi. 5 il sonra isə 3 dəfə çox olacaq.
Hazırda atanın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

2. Fərid, Emin və Zaurun hazırda yaşlarının cəmi 45 –dir. Fərid Emin yaşda olanda, Emin
Zaur yaşdaydı. Emin indi neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

3. Elçin Əsəddən 4 yaş böyük, Nazimdən isə 4 yaş kişikdir. Nazimin yaşı Əsədin yaşının 2 mislindən 4 vahid kiçikdirsə, Elçinin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

4. 17 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 7 dəfə çox idi. İndi isə oğlunun yaşının 3 mislindən 10 vahid
kiçikdir. Oğulun neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

5. Həsənin yaşı, Bəhruzun yaşından 6 dəfə çoxdur. 2 il sonra yaşlarının cəmi 32 olarsa,
Həsənin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

6. Ananın 46 yaşı, oğlunun isə 10 yaşı vardır. Neçə il sonra ananın yaşı oğlunun yaşından 3 dəfə çox olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

7. Atanın yaşı 40, oğullarının yaşı isə 4 və 6-dır. Neçə il sonra atanın yaşı oğullarının yaşının cəminin 3
mislinə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

8. Ana ilə qızının yaşının fərqi 40 –dır. Ananın yaşı qızının yaşından 5 dəfə çox olarsa, ananın neçə yaşı
var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

9. 20 il əvvəl bir atanın yaşı oğlunun yaşından 5 dəfə çox idi. İndi isə atanın yaşı oğlunun yaşının 2 mislindən 10 vahid çoxdur. Atanın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

10. Atanın yaşı oğlunun yaşından 4 dəfə çoxdur. 5 il sonra yaşlarının cəmi 60 olacaqdır. Oğulun neçə
yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

11. Bacı qardaşdan 15 yaş böyükdür. Bacı 5 il əvvəl, qardaş 3 il əvvəl doğulsaydı bacının yaşı qardaşın
yaşından 2 dəfə çox olardı. Bacının yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

12. Aynurun yaşı Əlinin yaşının 4 mislidir. 10 il sonra Aynurun yaşı Əlinin yaşının 2 mislindən 2 vahid
artıq olacaq. Əli neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

13. Atanın yaşı ananın yaşından 10 vahid çoxdur. Atanın 5 il sonrakı yaşı ananın 5 il əvvəlki yaşından 2 dəfə çoxdur. Atanın 5 il sonrakı yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

14. Atanın yaşı 2 oğlunun yaşlarının cəmindən 2 dəfə çoxdur. 5 il sonra oğullarının yaşları cəmi 30
olacaq. Atanın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

15. Ata 40, oğlu 10 yaşındadır. Neçə il sonra atanın yaşı oğlunun yaşından 2
dəfə çox olacaq?
Məsələnin həllini verən tənlik aşağıdakılardan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

16. Amil 24, qardaşı x + 4 yaşındadır. Qardaşı Amil yaşda olanda Amilin neçə yaşı olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

17. Sadiq ilə Samirin yaşları cəmi 28 –dir. 2 il sonra Sadiqin yaşı Samirin yaşından 3 dəfə çox olar.
Sadiqin indiki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

18. Əli qardaşından 10 yaş böyükdür. 7 il əvvəl Əlinin yaşı qardaşının yaşının 2 qatı olubsa Əlinin indi neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

19. Aqil 28 Kamran 13 yaşındadı. Neçə il sonra Aqilin yaşı Kamranın yaşından 2 dəfə çox olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

20. Anar, Elşəndən 13 yaş böyükdür. Anar 3 il əvvəl, Elşən isə 2 il sonra anadan olsaydı
Anarın yaşı Elşənin yaşından 3 dəfə çox olacaqdı. Anarın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

21. Vahidin 4 il əvvəlki yaşı Vaqifin 2 il sonrakı yaşından 2 dəfə çoxdur. Vahidin indiki yaşı Vaqifin yaşından 3 dəfə çox olarsa, Vaqif neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

22. Tahirin 2 il əvvəlki yaşı qardaşının 2 il əvvəlki yaşının 2 misli idi. 2 il sonra Tahirin yaşı qardaşının yaşının 1,5 misli olduğuna görə, Tahirin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

23. Cəmilin yaşı iki qardaşının yaşları fərqinin 7 qatıdır. 6 il sonra Cəmilin yaşı qardaşlarının yaşları fərqinin 10 qatı olacağına görə, Cəmilin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

24. Cəfər ilə Vəlinin yaşları cəmi 30 –dur. Cəfər Vəli yaşda olarkən Vəlinin yaşı indikinin yarısı qədər
idi. Cəfərin hazırda neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

25. Musa, Adil və Kamilin yaşları cəmi 67 – dir. Kamil Musa yaşda olanda Adilin anadan
olmasına 3 il var idi. Adil və Musanın hazırki yaşları cəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

26. İki qardaşdan böyük olan 3 il sonra, kiçik qardaş isə 2 il əvvəl anadan olsaydı yaşları fərqi 5 olardı. 6 il sonra qardaşların yaşları cəmi 54 olduğuna görə, balaca qardaşın hazırki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

27. Cəmil ilə Kənanın yaşları cəmi 48 – dir. Cəmil Kənanın yaşında olarkən onların yaşları cəmi 64
olarsa, Cəmilin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

28. Atanın yaşı üç oğlunun yaşları cəmindən 8 vahid böyükdür. Ortancılın yaşı balacanın yaşının 3
mislindən 1 vahid çox, böyükdən isə 2 il kiçikdir. Atanın 40 yaşı oladuğuna görə, böyük oğlanın neçə
yaşı olduğunu tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

29. Ananın yaşı uşağının yaşından 5 dəfə böyükdür. 6 il sonra onların yaşları fərqi 24 olarsa, uşağının hazırki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

30. 38 yaşındakı ananın 3 uşağından ikisi əkizdir. Əkizlər o biri uşaqdan 4 yaş böyükdür. Üç il sonra,
uşaqların yaşları cəmi ananın yaşından 3 il çox olarsa, kiçik uşağın hazırda neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

31. İradənin 27 yaşı var. İradə Çinarənin yaşında olarkən, Çinarənin9 yaşı var idi. Çinarənin hazırda
neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

32. Atanın 32, oğlunun isə 8 yaşı var.
Neçə ildən sonra atanın yaşı oğlunun yaşının 2 misli olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

33. Üç qardaşın yaşları cəmi 38 – dir.
10 il sonra onların yaşları cəmi neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

34. Elnurun yaşı Cavidin yaşından 3 dəfə çoxdur. 2 il sonra onların yaşları cəmi 44 olarsa, Cavidin hazırda neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

35. Ata və iki oğlunun yaşları cəmi 42 – dir. 2 il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

36. Emin ilə Əlinin yaşları cəmi 40 –dır. Emin Əlinin yaşında olanda Əlinin yaşı indiki yaşını yarısı qədər idi. Eminin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

37. Aysel 12, anası 42 yaşındadır. Neçə il sonra Aysel ilə anasının yaşları cəminin yaşları fərqinə nisbəti
2 – yə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

38. Leyla ilə Aynurun 3 il əvvəlki yaşları cəmi, 3 il sonrakı yaşları cəmindən nə qədər azdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

39. Azər ilə Fəridin yaşları cəmi 58 –dir. Fərid Azər yaşda olanda Azərin 17 yaşı olduğuna görə, Fərid
neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

40. Tahir Tural yaşda olanda, Turalın yaşı indikinın yarısı qədər idi. Tahirin 18 yaşı varsa Turalın neçə
yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

41. Sadiq Kərimdən 3 yaş kiçik, Turaldan isə 12 yaş böyükdür. Turalın 28 yaşı olduğuna görə, onların 3
ildən sonrakı yaşları cəmi neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

42. Elvinin 35 yaşı var. Elvin Ramil yaşda olanda Ramilin 15 yaşı olduğuna görə, Ramilin neçə yaşı
var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

43. Üç qardaşın 3 il sonrakı yaşları cəmi, 3 il əvvəlki yaşları cəmindən nə qədər çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

44. Tərlan ilə Nicatın yaşları cəmi 18 –dir. Tərlan Nicat yaşda olanda Nicatın 6 yaşı var idi. Hazırda Nicatın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

45. Aydın ilə anasının yaşları cəmi 46– dır. 3 il əvvəl anasının yaşı Aydının  yaşının 3 qatı olduğuna görə,
Aydının neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

46. Həsən 18, Ruslan 12 yaşındadır. Neçə il sonra onların yaşları cəminin yaşları fərqinə nisbəti 8 – ə
bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

47. Ananın 42 və dört uşağının yaşları cəmi 24 – dür. Neçə il sonra ananın yaşı uşaqlarının
yaşları cəminə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

48. Ananın yaşı 3 uşağının yaşları cəmindən 4 vahid böyükdür. 3 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşlarının
ədədi ortası 20 olacağına görə, ananın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

49. Atanın yaşı iki oğlunun yaşları fərqindən 5 dəfə çoxdur. 8 il sonra atanın yaşı
uşaqlarının yaşları fərqindən 6 dəfə çox olacaq. Atanın indi neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

50. Ata ilə oğlunun yaşları cəmi 48 –dir. Oğlu anadan olmadan 6 il əvvəl, ata oğlunun
hazırki yaşında idi. Oğlu anadan olanda atanın neçə yaşı var idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !