Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu 2019 (iyul)- MUSİQİ

1. Kamanca və simfonik orkestr üçün konsert-i ilk dəfə kim yazıb ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Valsın xanə ölçüsü neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. F.Əmirovun “Nizami” simfonyası hansı musiqi kollektivi üçün yazılıb ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Məzmunca əlaqəli, bir neçə təzadlı hissədən ibarət musiqi janrı necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. “Kamandanim əmr et” mahnısının musiqisi kimə məxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. “Şəhrizad”  simfonik  süitasının müəllifi kimdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. “Şənlən mənim xalqım” uvertürasının müəllifi kimdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Qavod  hansı xalqa məxsus rəqsdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. “Arazbarı” zərbı muğamını hansı bəstəkar simli alətlər orkestr üçün isləmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Qaytağı” simfonik əsərinin müəllifi kimdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. “Habilsayağı” əsərini kim yazmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Tərəkəmə xalq rəqsinin xanə ölçüsü və xarakterı necədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. F.Şopen neçənci illər  yaşamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Kassik muğamlar hansılardır?

1-manı, 2-rast, 3- şur , 4-ovşarı,5-segah,6heydəri ,7-şüştər,8-çahargah

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. “ Sonalar gölu” , “ Şelkunçik” , “Yatmış gözəl” bu baletlərin müəllifi kimdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. “Cücələrim” mahnısının müəllifi kimdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. “Sol major” menueti hansı bəstəkara aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Ü.Hacıbəyli hansı əsərində “Uzundərə” Azərbaycan xalq rəqsindən istifadə edib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. “Cırtdanların yürüşü” musiqi əsərini kim yazıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Ü.Hacıbəylinin muğam operalarını seçın:

1-Koroğlu, 2-Leyli və Məcnun , 3-Aşıq qərib ,4-Şeyx Sənan, 5-Əsli və Kərəm, 6-Sah İsmayil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. Görüş filminə hansı bəstəkar musiqi bəstələmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Q.Qarayev  “Yeddi gözəl” baletində “adajio” musiqi nümunəsində hansı muğam intonasiyalarına müraciyət etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. Bülbül   necənci ildə anadan olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. “Valslar kralı” hansı bəstəkari adlandırmışlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Azərbaycanda ilk lirik –psixoloji opera hansı olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. “ Bayatı -şiraz” simfonik muğamının  bəstəkarı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Azərbaycan dövlət filarmoniyası kimin adını daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Cin ladı(major) –major ladında hansı səslər iştirak etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. “Sənsiz” və “Sevgili canan” romans qəzəllərinin ilk ifaçısı kim olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Zərbi –muğam janrı hansı xalqa məxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. “Qız qalası” baletində  bəstəkar hansı xalq  rəqslərindən istifadə  etmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Şahsənəm operasının libretto müəllifi kimdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. Rusiyada ilk opera janrını  hansı bəstəkar yaratmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. “Karvan simfonik lövhəsi” nin  ilk varyantı hansı opera əsəri üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Aşıq sənətinin ən böyük saz və söz bilicisi hansı aşıqlardı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. F.Əmirovun “Kor ərəbin” mahnısı hansı səs üçün yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. E.Grid hansı ölkənin bəstəkaridir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Ü.Hacıbəylinin  “Aşığsayağı” əsəri hansı alətlərdən ibarət trio üçün yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Musiqinin 7 tonunu  kim icad etmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Hansı bəstəkar qarmon və simfonik orkestr üçün konsert əsərini yazmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Məryəm Abışova

Abışova Məryəm, 1995 -ci il təvəllüdlü, 147 liseyde musiqi fənnini tədris edirəm

6 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu 2019 (iyul)- MUSİQİ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !