Загрузка...

MİQ və ATTESTASİYA -ya hazırlaşanlar üçün….

MİQAttestasiya -ya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün AZƏRBAYCAN DİLİ fənnindən online sınaq imtahanı

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. “Qonaq evi” birləşməsindəki asılı tərəfin fonetik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Altından xətt çəkilmiş sözlər hesab oluna bilər:

orta məktəb

həyat məktəbi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Biri düzəltmə sözdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Verilmiş nümunədə altından xətt çəkilmiş söz ismin hansı halındadır?

Çoban açınca gözün
Qalar iki buynuzun.
(A.Şaiq)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Sifətə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş söz düzəltmə sifət deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Biri alınma saydır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Biri işarə əvəzliyi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. “Mənimsəmək” feili hansı nitq hissəsindən yaranmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Hansı cümlədə məsdər tərkib yaratmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Hansı cümlədə feili sifət tərkib yaratmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Feili bağlama hansı cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş söz zaman zərfidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Biri yalnız qoşma kimi işlənə bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Biri mürəkkəb bağlayıcıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Danışanın hissini, həyəcanını, qorxu və ya sevincini bildirən sözlərə .... deyilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. ”O, bizimlə xeyli danışdı” cümləsindəki sözlərin morfoloji təhilinə aid fkirlərin hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. “Çəki daşları” birləşməsinin əsas tərəfinin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Biri ismi birləşmə deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.

Səidə xala həmişəki kimi
Sən hələ də onları tanımırsan dedi ona görə də narahatam.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 


Tərtibatçı:  Natiq Vahidov

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

5 şərh “MİQ və ATTESTASİYA -ya hazırlaşanlar üçün….

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !