Reklam...

Texnologiya Müəllimlərin İşə Qəbulu Testləri

 • TEXNOLOGİYA
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Question 1 of 60

TEXNOLOGİYA

1. Stolüstü burğu dəzgahında burğunun sürəti hansı hissə vasitəsi ilə dəyişilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2.
Elektrik drelini kim ixtira edib?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3.
Mexaniki əl drelində istifadə olunan konus formalı dişli çarx birləşməsi dreldə nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. Metalın üst səthinin sementləşdirilməsi nə üçün istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5.
Mikrometr ştangenpərgardan neçə dəfə dəqiq ölçü aparır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6.
Hansı materiallardan burğular hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7.
Məişətdə hansı növ enerji istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8.
Hansı növ materialdan torna kəsiciləri hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9.
Burğuların növləri

A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10.
Transformator nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11.
Maşınqayırmada oxlar nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12.
Bucaq ölçülərinin ölçü vahidi.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. Taxta üzərində hansı alətlə kvadrat formalı dəlik açmaq olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14.
Texnologiya nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15.
Marşrut xəritələri nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16.
Reysmusla hansı əməliyyatları yerinə yetirirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17.
Mişarlama qutusu nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. Hamar səth almaq üçün taxtanı hansı istiqamətdə yonmaq lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19.
Pərçim birləşməsi hansı növ birləşməyə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20.
Burğuların növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

21. Çuqun dəmirin ərintisidir və tərkibində karbon neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22.
Ət çəkən maşını kim ixtira edib?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23.
Harada elektrik enerjisinin istiliyi istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24. İynə saplayan nə üçün nəzərdə tutulub?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25. Naxıştikmə zamanı gözlərin və əllərin yorulmaması üçün neçə dəqiqədən bir fasilə vermək lazımdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26.
Məişətdə istifadə olunan tikiş maşınları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27.
Ailə büdcəsi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28.
Büdcə kəsiri nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Neçə dəqiqə yumurta suda qaynamalıdır ki, bütöv bərk olsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30.
Naxıştikmə üçün hansı saplardan istifadə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31.
Makaron məmulatlarını hansı iki üsulla hazırlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32.
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33.
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34.
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35. Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37.
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38.
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39.
Zülallar nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40.
Südün tərkibi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

Məntiq

41.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. 12 işçi 3 saata 500 qutu istehsal edir. 300 qutu istehsal etmək üçün 16 işçiyə nə qədər vaxt lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Fərqli variantı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. 0000111110000→1110000111→0011100→?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

KURİKULUM

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. Biri kurikulumun prinsipi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55. Strategiya nəyə xidmət edir?1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

9 Şərhlər “Texnologiya Müəllimlərin İşə Qəbulu Testləri

 • May 21, 2018 at 6:58 axşam
  Permalink

  Salam. Burda yerləşdirilən texnologiya testləri dq düşə bilər?

  Cavab yaz
 • May 21, 2018 at 4:28 axşam
  Permalink

  texnologiya ixtisasinin mentiq suallari asan olur yoxsa cetin

  Cavab yaz
 • May 21, 2018 at 3:19 axşam
  Permalink

  Evvelce elektron erize vermelisiz

  Cavab yaz
  • May 21, 2018 at 3:50 axşam
   Permalink

   nece?zehmet olmasa etrafli yazardiz.

   Cavab yaz
 • May 21, 2018 at 8:00 səhər
  Permalink

  salam.bu il birinci defedir sened vermek isteyirem mende.zehmet olmasa nece edim meni de basa sala bilersiz.komek edin

  Cavab yaz
  • May 21, 2018 at 10:22 səhər
   Permalink

   salam ne haqda melumat alma istiyirdiniz?

   Cavab yaz
   • May 21, 2018 at 3:51 axşam
    Permalink

    umumiyetle elektron erize xanim dedi nece gonderim erizeni? ve vaxt hacana kimidir?

    Cavab yaz
 • May 20, 2018 at 1:42 axşam
  Permalink

  Bezileri Kecen il dusen suallardi. Siz garda yasatirsiz

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir