Загрузка...

Texnologiya Müəllimlərin İşə Qəbulu Testləri

  • TEXNOLOGİYA
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TEXNOLOGİYA

1. Stolüstü burğu dəzgahında burğunun sürəti hansı hissə vasitəsi ilə dəyişilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Elektrik drelini kim ixtira edib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Mexaniki əl drelində istifadə olunan konus formalı dişli çarx birləşməsi dreldə nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Metalın üst səthinin sementləşdirilməsi nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Mikrometr ştangenpərgardan neçə dəfə dəqiq ölçü aparır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Hansı materiallardan burğular hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Məişətdə hansı növ enerji istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Hansı növ materialdan torna kəsiciləri hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Burğuların növləri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Transformator nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Maşınqayırmada oxlar nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Bucaq ölçülərinin ölçü vahidi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Taxta üzərində hansı alətlə kvadrat formalı dəlik açmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Texnologiya nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Marşrut xəritələri nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Reysmusla hansı əməliyyatları yerinə yetirirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Mişarlama qutusu nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Hamar səth almaq üçün taxtanı hansı istiqamətdə yonmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Pərçim birləşməsi hansı növ birləşməyə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Burğuların növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Çuqun dəmirin ərintisidir və tərkibində karbon neçə faizdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Ət çəkən maşını kim ixtira edib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Harada elektrik enerjisinin istiliyi istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. İynə saplayan nə üçün nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Naxıştikmə zamanı gözlərin və əllərin yorulmaması üçün neçə dəqiqədən bir fasilə vermək lazımdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Məişətdə istifadə olunan tikiş maşınları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Ailə büdcəsi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Büdcə kəsiri nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Neçə dəqiqə yumurta suda qaynamalıdır ki, bütöv bərk olsun?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

Naxıştikmə üçün hansı saplardan istifadə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Makaron məmulatlarını hansı iki üsulla hazırlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Zülallar nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Südün tərkibi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. 12 işçi 3 saata 500 qutu istehsal edir. 300 qutu istehsal etmək üçün 16 işçiyə nə qədər vaxt lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fərqli variantı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 0000111110000→1110000111→0011100→?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Biri kurikulumun prinsipi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Strategiya nəyə xidmət edir?

1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

29 thoughts on “Texnologiya Müəllimlərin İşə Qəbulu Testləri

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !