Texnologiya Müəllimlərin İşə Qəbulu Testləri
Загрузка...

Texnologiya Müəllimlərin İşə Qəbulu Testləri

 • TEXNOLOGİYA
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TEXNOLOGİYA

1. Stolüstü burğu dəzgahında burğunun sürəti hansı hissə vasitəsi ilə dəyişilir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Elektrik drelini kim ixtira edib?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Mexaniki əl drelində istifadə olunan konus formalı dişli çarx birləşməsi dreldə nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Metalın üst səthinin sementləşdirilməsi nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Mikrometr ştangenpərgardan neçə dəfə dəqiq ölçü aparır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Hansı materiallardan burğular hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Məişətdə hansı növ enerji istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Hansı növ materialdan torna kəsiciləri hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Burğuların növləri

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Transformator nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Maşınqayırmada oxlar nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Bucaq ölçülərinin ölçü vahidi.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Taxta üzərində hansı alətlə kvadrat formalı dəlik açmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Texnologiya nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Marşrut xəritələri nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Reysmusla hansı əməliyyatları yerinə yetirirlər?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Mişarlama qutusu nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Hamar səth almaq üçün taxtanı hansı istiqamətdə yonmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Pərçim birləşməsi hansı növ birləşməyə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Burğuların növləri:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Çuqun dəmirin ərintisidir və tərkibində karbon neçə faizdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Ət çəkən maşını kim ixtira edib?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Harada elektrik enerjisinin istiliyi istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. İynə saplayan nə üçün nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Naxıştikmə zamanı gözlərin və əllərin yorulmaması üçün neçə dəqiqədən bir fasilə vermək lazımdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Məişətdə istifadə olunan tikiş maşınları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Ailə büdcəsi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Büdcə kəsiri nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Neçə dəqiqə yumurta suda qaynamalıdır ki, bütöv bərk olsun?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

Naxıştikmə üçün hansı saplardan istifadə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Makaron məmulatlarını hansı iki üsulla hazırlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Zülallar nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Südün tərkibi:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. 12 işçi 3 saata 500 qutu istehsal edir. 300 qutu istehsal etmək üçün 16 işçiyə nə qədər vaxt lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fərqli variantı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 0000111110000→1110000111→0011100→?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Biri kurikulumun prinsipi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Strategiya nəyə xidmət edir?

1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

11 Şərhlər “Texnologiya Müəllimlərin İşə Qəbulu Testləri

 • Avqust 1, 2018 at 8:24 səhər
  Permalink

  47bal topladim. Ozumden daha cox netice gözləyirdim. Casdirici suallar da cetinlik cekdim.

  Cavab yaz
  • Avqust 1, 2018 at 6:20 axşam
   Permalink

   Mawallah yaxwi neticedi men 30 bal yigdim cox cawdirici suallar idi

   Cavab yaz
 • İyul 30, 2018 at 7:07 axşam
  Permalink

  Cox cetin idi coxx men 30 bal yigdim bilik netden men isdifade ede bilmedim 😔ozume inanirdim amma isdediyim neticenk yiga bilmedim tessuff qismet

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 5:23 səhər
  Permalink

  2018 MIQde texnologiyadan dusen suallar.Doldurulmus et yemeyi hansidir?. Cavab zrazi
  Metal rendeye aid olmayan hisse. Cavab dayaq
  Kimyevi-termiki emal nedir?Normallasdirma tablasdirma tabalma olmalidir mence
  Parca hansi xammaldan hazirlanir?Pambiq yazdim men
  Pedoqoji prosese aid olanlari secin. Cavab telim tehsil terbiye olmalidir mence.
  Diaqnostik qiymetlendirme harada qeyd olunur?Men muellimin qeyd defterini yazdim.
  Mentiqden qarisiq ikisi sekille iki ucu cedvelle ikisi yas meselelerine aid dusmusdu.Mentiqi suallarin hamisi bilikli.netdeki suallar idi

  Cavab yaz
  • Avqust 14, 2018 at 10:56 səhər
   Permalink

   Bilmirsiz zrazi hara aiddi, hansi bolgenin yemeyidi .umumiyyetle bu barede hansi kitabda yaziblar?

   Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 4:59 səhər
  Permalink

  2018 ise qebulda oldum. Texnologiyadan imtahan verirdim.suallar qarisiq dusmusdu. Bezileri cetin idi

  Cavab yaz
 • İyun 21, 2018 at 10:31 səhər
  Permalink

  Dq gedenler yadinizda qalan suallardan paylasinda. Bilekde nece suallar dusurse

  Cavab yaz
  • İyul 21, 2018 at 4:59 axşam
   Permalink

   Siz yutubdaki Taleh Ehmedovsuz?

   Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.