TARİX – MİQ (yeni)

Müəllimlərin işə qəbulu (MİQ) üzrə yeni hazırlanmış online imtahan.

  • TARİX
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TARİX

1. Uyğunluq gözlənilmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Daha əvvəl olmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəalliyyətinə aid oxşar cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid olduğu torpaq sahibliyi forması:
1. İcarəyə verilirdi
2. Almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir:
1. AXC-nin elan edilməsi
2. Bakı XKS-nin yaradılması
3. Almaniyanın birinci dünya müharibəsinə qoşulması
4. Rusiyanın birinci dünya müharibəsindən çıxması
5. “Sentrokaspi diktaturası”nın süqut etməsi
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin əvvəlləri tarixi üçün səciyyəvi idi:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:
1. İkinci Göytürk imperatorluğunun yaranması
2. Frank imperiyasının parçalanması
3. Kordova xilafətinin yaranması
4. Böyük Səlcuq dövlətinin yaranması
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Eyni ildə yaranmışdır:
1. Avropa İqtisadi Birliyi
2. NATO
3. BMT
4. Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Rusiya tərəfindən ilk işğal edilmiş xanlıq:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may “Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”ndən əsas fərqi:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Uyğunluq pozulmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Azərbaycanın XVIII əsrin 80-ci illərinin ortaları tarixinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Prezident təyin edir:
1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu
2. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilini
3. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini
4. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir:
1. “İliada” dastanı
2. İmperator Trayanın sütunu
3. Parfenon məbədi
4. Demokritin təlimi
5. Kolizey amfiteatrı
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Uyğunluq gözlənilmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Eyni ildə yaranmışdır:
1. Pakistan İslam Respublikası
2. Almaniya Federativ Respublikası
3. Çin Xalq Respublikası
4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir:
1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi
2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının yaradılması
3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması
4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən çıxması
5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart soyqırımını həyata keçirməsi
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Daha əvvəl olmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin:
1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi
2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması
3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması
4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi
5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Uyğunluq pozulmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir:
1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini
2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini
3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini
4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:
1. Frank dövlətinin yaranması
2. Katalaun döyüşü
3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması
4. Ərəb dövlətinin yaranması
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir:
1. “Diskatan” heykəli
2. “Odisseya” dastanı
3. Lukretsinin təlimi
4. İlk Olimpiya oyunları
5. Panteon məbədi
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41. MАLА, QАLА, BАKI, АRАZ və BАLА sözlərindən hərəsi аşаğıdаkı ədədlərdən birini göstərir. BАLА sözü hаnsı ədədi göstərir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Оrхаn, Nərgiz və Pərvinin yаşlаrının cəmi 2 il əvvəl 54 idi. İndi Nərgizin 19 yаşı vаrsа, 3 il sоnrа Оrхаnlа Pərvinin yаşlаrının cəmi neçə оlаr?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Аşаğıdаkı ədədlər müəyyən qаydа ilə düzülmüşdür. Qаydаyа uyğun gəlməyən ədədi tаpın.
1; 4; 10; 24; 46
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. 1-dən 100-ə qədər ədədərin yаzılışındа işlənən 8rəqəminin sаyı, 1-dən 60-а qədər ədədlərin yаzılışındа işlənən 7 rəqəminin sаyındаn nə qədər çохdur?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. х-i tаpın.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. 150 kq cuğundur еmаlındаn 24 kq qənd аlındı. 360 kq qənd аlmаq üçün nə qədər cuğundur еmаl еdilməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. x,y =?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 0, 2, 4, 5, 5, 5, 10, 8, 6, 15, A, B
A+B=?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Hafizə nədir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təfəkkür nədir ?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Motivasiya hansı prinsiplər əsasında  qurulur?
1. Problemlilik
2. Məqsədyönlülük
3. Əyanilik
4. Didaktik
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Pedoqoji prosesin tamlığı nədir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Qiymətləndirmə standartları nədir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.