Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – TARİX MİQ

  • TARİX
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TARİX

1. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqında "yenidənqurma siyasəti" nə vaxt elan olunmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. 1919-cu il Paris sülh konfransının çağırılmasında məqsəd:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. 1931-ci ildə respublika elan olunmuş ölkəni müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Aşağıdakılar aiddir:

1."Xalq cəsurları" təşkilatı yarandı
2. Ölkədə korporativ dövlət sistemi qurulmağa başlandı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Brian- Kelloq paktının imzalanmasından neçə il sonra SanSebastyan paktı imzalandı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1.Yaponiyanın təslim olması
2.ABŞ-ın Naqasakiyə atom bombası atması
3.Potsdam konfransının keçirilməsi
4.Stalinqradın mühasirəsinin başlanması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Krım konfransında Stalin Yaponiyaya qarşı müharibəyə başlamaq əvəzində hansı ərazilərin SSRİ-yə verilməsini tələb etdi:

1.Cənubi Saxalin
2.Klaypeda
3.Kuril adaları
4.Port-Artur
5. Marian adaları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. 1945-ci il, 17 iyul - 2 avqust tarixində keçirilmiş Podstam konfransında iştirak etməmişlər:

1. İ.Stalin                 2. F.Ruzvelt      3. K.Ettli
4. B.Montqomeri  5. H.Trumen

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Tehran konfransının gündəliyində hansı məsələlər mühüm yer tuturdu?

1.Polşa hökumətinin yenidən təşkil olunması
2.Müharibənin vaxtının qısaldılması
3.Almaniyanın dörd hissəyə parçalanması
4.Avropada ikinci cəbhənin açılması
5.Millətlər Cəmiyyətinin ləğv edilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Xarici siyasətdə de Qoll qarşısında duran 3 əsas vəzifəni müəyyən edin:

1.Böyük Britaniya ilə münasibətləri bərpa etmək
2."Böyük Fransa"nı bərpa etmək
3.Fransanın müstəqilliyini möhkəmləndirmək
4.ABŞ-ın Avropadakl təsirini zəiflətmək
5.ABŞ-ın Avropadakı mövqeyini mühkəmləndirmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. 1992-ci ildə İtaliyada başlanan "Təmiz əllər" adlı kampaniyanın nəticəsində:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. AFR-in Brand hökuməti tərəfindən irəli sürülən "Yeni Şərq siyasəti"nə aid olanları seçin:

1. Şərqi Avropada müharibədən sonrakı sərhədlər tanındı;
2. AFR-in yeni Konstitusuyası qüvvəyə mindi;
3.ADR-lə dövlətlərarası münasibətlər yaradıldı;
4.Əmək haqları və təqaüdlər artırıldı;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. 1958-ci ildə V respublikanın yarandığı ölkəni müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. 1973-cü ildə AİB-ə daxil olmuş dövləti müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Folklend böhranı hansı siyasi lider üçün mühüm sınaq olmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Almaniya Demokratik Respublikasının paytaxtı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Uyğunluq gözlənilib:

1."Dollar diplomatiyası"
2."Böyük dəyənək"
3."Yeni demokratiya"

a)T.Ruzvelt
b)U.Taft
c)V.Vilson

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Bill Klintonun təklif etdiyi "üçüncü yol" siyasəti hansı siyasəti əks etdirirdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. R.Niksonun istefaya getməyə məcbur olması adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. 1930-cu illərə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. XX əsrin 30-cu illərində beynəlxalq faşizm və dünya kommunizmi arasında münaqişə meydanına çevrilmiş ərazini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə bağlı aşağıda verilənlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Beynəlxalq münasibətlərdə “son tutaşma” adlandırılan mərhələ başladı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1.AİB - in yaranması.
2."Kipr böhranı"
3.Çexoslovakiyada "məxməri inqilab"

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Budapeşt samiti        a) 1999
2. Lissabon samiti        b) 1994
3. İstanbul samiti         c) 1996

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. XX əsrin 90-cı illərinə aid olan hadisə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Böyük Britaniyanın gələcəkdən Fələstini öz istinadgahına çevirmək üçün irəli sürdüyü sənəd adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşistlərlə əməkdaşlıq edən milli mənafeyə xəyanət edən qüvvələr adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. 1940-cı ildə Almaniya tərəfindən işğal edilmiş dövləti müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. 1943-cü il Tehran konfransında antihitler koalisiyasının aparıcı rol oynayan üzvləri :

1.ABŞ       2.Almaniya     3.Böyük Britaniya
4.Polşa    5.Fransa          4,5,66.Sovet Rusiyası

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. İkinci dünya müharibəsində sovetalman cəbhəsində əsaslı dönüşün başladığı və başa çatdığı döyüşlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. 1943-cü ildə baş vermişdir:

1. Kursk döyüşü

2. İtaliyada faşistlərin hakimiyyətə gəlməsi

3.Podstam konfransı

4.Tehran konfransı

5. Yaponiyanın Millətlər cəmiyyətindən çıxması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. İkinci Dünya müharibəsinin döyüşlərindəndir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. SSRİ-də L.Brejnevin hakimiyyət dövrü bəzi ədəbiyyatlarda necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. 1959-cu ildə SSRİ-də:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. XX əsrin 40 - ci illərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. 1973 - cü ildə İngiltərə daxil olmuşdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. 1945 və 1964 - cü ildə İngiltərədə hakimiyyətə gəldi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Aşağıdakılar aiddir:

1.1979 - cu ildə İngiltərədə baş nazir vəzifəsinə seçildi.
2.Əhalinin 60% - dən çoxu xüsusi mənzil sahibinə çevrildi.
3. Folklend böhranı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Şarl de Qolla aid deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

9 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – TARİX MİQ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !