Müəllimlərin İşə Qəbulu və Sertifikasiya imtahanları – 2021

Müəllimlərin İşə Qəbulu və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün bütün fənlər üzrə ən yeni sınaq imtahanları 2021.
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT (2)
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYA (3)
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT (4)
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT (5)
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT (6)
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT (7)
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT (8) YENİ
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT (9) YENİ
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT (10) YENİ
ALMAN DİLİ
BİOLOGİYA
BİOLOGİYA 2
BİOLOGİYA 3
BİOLOGİYA 4
BİOLOGİYA 5
BİOLOGİYA 6
BİOLOGİYA 7
BİOLOGİYA 8
BİOLOGİYA 9
BİOLOGİYA 10 (YENİ)
İBTİDAİ SİNİF
İBTİADİ SİNİF 2
İBTİADİ SİNİF 3
İBTİADİ SİNİF 4
İBTİADİ SİNİF 5
İBTİADİ SİNİF 6
İBTİADİ SİNİF 7(YENİ)
İBTİADİ SİNİF 8(YENİ)
İBTİADİ SİNİF 9(YENİ)
İBTİADİ SİNİF 10 (YENİ)
İNFORMATİKA
İNFORMATİKA 2
İNFORMATİKA 3
İNFORMATİKA 4
İNFORMATİKA 5
İNFORMATİKA 6 (YENİ)
İNFORMATİKA 7 (YENİ)
İNGİLİS DİLİ 2
İNGİLİS DİLİ 2
İNGİLİS DİLİ 3
İNGİLİS DİLİ 4
İNGİLİS DİLİ 5
İNGİLİS DİLİ 6
İNGİLİS DİLİ 7
İNGİLİS DİLİ 8
İNGİLİS DİLİ 9 (YENİ)
İNGİLİS DİLİ 10 (YENİ)
TARİX
TARİX 2
TARİX 3 (YENİ)
TARİX 4 (YENİ)
COĞRAFİYA
COĞRAFİYA 2
COĞRAFİYA 3
COĞRAFİYA 4
COĞRAFİYA 5
COĞRAFİYA 6 (YENİ)
COĞRAFİYA 6 (YENİ)
MUSİQİ
MUSİQİ 2 (YENİ)
RUS DİLİ
RUS DİLİ 2
RUS DİLİ 3
RİYAZİYYAT
RİYAZİYYAT 2
RİYAZİYYAT 3
RİYAZİYYAT 4
RİYAZİYYAT 5
RİYAZİYYAT 6
RİYAZİYYAT 8
RİYAZİYYAT 9 (YENİ)
RİYAZİYYAT 10 (YENİ)
RİYAZİYYAT 11 (YENİ)
KİMYA
KİMYA 2
KİMYA 3
KİMYA 4 (YENİ)
KİMYA 5 (YENİ)
KİMYA 6 (YENİ)
FİZİKA
FİZİKA 2
FİZİKA 3
FİZİKA 4
FİZİKA 5
FİZİKA 6 (YENİ)
FİZİKA 7 (YENİ)
FİZİKİ TƏRBİYƏ
FİZİKİ TƏRBİYƏ 2
FİZİKİ TƏRBİYƏ 3
FİZİKİ TƏRBİYƏ
FİZİKİ TƏRBİYƏ 5 (YENİ)
TEXNOLOGİYA 1
TEXNOLOGİYA 2
TEXNOLOGİYA 3 (YENİ)
TEXNOLOGİYA 4 (YENİ)
Gənclərin Çağrıçaqədər Hazırlıq
KURİKULUM
KURİKULUM 2
KURİKULUM 3
KURİKULUM 4
KURİKULUM 5
KURİKULUM 6
KURİKULUM 7
KURİKULUM 8 (YENİ)
KURİKULUM 9 (YENİ)
KURİKULUM 10 (YENİ)
KURİKULUM 11 (YENİ)
KURİKULUM 12 (YENİ)
KURİKULUM 13 (YENİ)
KURİKULUM 14 (YENİ)
KURİKULUM 15 (YENİ)
KURİKULUM 16 (YENİ)
KURİKULUM 17 (YENİ)
KURİKULUM 18 (YENİ)
KURİKULUM (RUS)
KURİKULUM (RUS) YENİ
KURİKULUM (RUS) YENİ
KURİKULUM (RUS) YENİ
KURİKULUM (RUS) YENİ