Müəllimlərin İşə Qəbulu və Sertifikasiya imtahanları – 2021

Müəllimlərin İşə Qəbulu və Sertifikasiya (Naxçıvan MR -da keçirilən suallar əsasında) imtahanlarına hazırlaşanlar üçün bütün fənlər üzrə ən yeni sınaq imtahanları.
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT
AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT (2)
ALMAN DİLİ
BİOLOGİYA

BİOLOGİYA 2

İBTİDAİ SİNİF

İBTİADİ SİNİF 2

İNFORMATİKA
İNGİLİS DİLİ

İNGİLİS DİLİ 2

TARİX
COĞRAFİYA
RUS DİLİ
RİYAZİYYAT
KİMYA
FİZİKA

FİZİKA 2

FİZİKİ TƏRBİYƏ
TEXNOLOGİYA
Gənclərin Çağrıçaqədər Hazırlıq
KURİKULUM
KURİKULUM (RUS)