Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – RİYAZİYYAT MİQ 2018

  • RİYAZİYYAT
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1.

sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Boru hovuzu 20 saata doldurur . Borudan axan suyun miqdarı 20% azalarsa, hovuz neçə saata dolar?

sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Müsbət ədədin kvadratının 5 misli onun özündən 18 vahid böyükdür. Bu ədədi tapın.

sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?

sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?

sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

6 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – RİYAZİYYAT MİQ 2018

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.