Загрузка...

MİQ – Riyaziyyat – İbtidai sinif müəllimləri üçün izahlı testlər

1. Aqil bir işi 5 günə,Vasif 6 günə,Cəmil 10 günə yerinə yetirir.Aqil 2 gün,Vasif 3 gün işlədilər.Qalan işi Cəmil neçə günə bitirər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

2. Kater çayın axınına qarşı 6 saata 126 km yol gedib.Çayın axma sürəti 3 km/saat olarsa, çayın axın istiqamətindəki 2 saata getdiyi yolu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

3. Katerin axın istiqamətindəki sürəti,axına qarşı sürətindən 6 km/saat çoxdur.Əgər kater axın istiqamətində 6 saata 126 km yol gedibsə,axına qarşı katerin 3 saata getdiyi yolu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

4. Qatarın uzunluğunun tunelin uzunluğuna olan nisbəti, 2:3 kimidir.10 vaqonlu olan bu qatar 10 saniyədə 50 m/san sürətlə tuneli tam keçərsə,qatarın hər vaqonunun uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

5. Uzunluğu 150 m olan bir qatar 50 m/san  sürətlə hərəkət edir.Bu qatar əgər tuneli 18 saniyəyə gedirsə,tunelin uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

6. Avtomobil 2 şəhər arasındakı məsafəni 60 km/saat sürətlə gedir.Gedib qayıtmağa cəmi 14 saat vaxt sərf edibsə və qayıtma sürəti 20 km/saat çox olarsa,qayıdarkən neçə saat yolda olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

8. 3 dənə ardıcıl tək ədədin cəminin ədədi ortası 23,3 ardıcıl cüt ədədin cəminin ədədi ortası 38 olarsa,bu tək və cüt ədədlərdən ən böyüklərinin cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

10. Müqayisə edin və azalan sırada yazın.

4 saat 16 dəq;     3 saat 5 dəq;   198 dəq;

4 saat 9 dəq;       206 dəq;         2 saat 35 dəq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

11. Ata oğlundan 29 yaş böyükdür.Ata və oğulun 4 il sonrakı yaşları cəmi 49 olarsa atanın hal–hazırda neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

12. Qatar 6 saata 330 km gedir.O,820 km yolu neçə saata gedər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

13. {372;6171;838;6517} çoxluğundan 3–ə bölünən ədədləri seçib yazın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

14. Uzunluğu 240 sm olan lentin əvvəlcə  3/4–nü,sonra qalan lentin 1/6 –ni kəsdilər.Qalan lentin uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

19. Motosikletçi 3 günə 91,64 km yol getdi.O,birinci gün 21,302 km,ikinci gün bundan 8,04 km daha artıq yol gedibsə,üçüncü gün getdiyi yolu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

20. Fermer 180 ha sahənin 20%–nə kartof,15%–nə pambıq və qalan sahəyə isə buğda əkdi.

Fermerin buğda əkdiyi sahə,pambıq sahəsindən neçə hektar çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

21. Usta 300 detalın hər 50 dənəsini 90 dəqiqəyə təmir edir.Sonra 20 dəqiqə fasilə edir.Bu qayda ilə,usta bütün detalları nə qədər vaxtda hazırlayar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

22. Vasif 6 addım irəli,4 addım geri gedib.O,16 addım geri gedibsə,cəmi neçə addım atmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

23. 19–dan 327–yə qədər ədədlərin yazılışı zamanı neçə dənə 2 rəqəmi istifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

24. Kitab əvvəldən sonadək nömrələnərkən 336 dənə rəqəmdən istifadə olunubsa,kitab neçə səhifəlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

25. 300 metrlik yolun hər iki tərəfinə 1 m 50 sm aralıqda neçə dənə dirək basdırmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

26. 80 m uzunluğunda yolun hər iki tərəfinə bərabər aralıqla 18 dənə şam ağacı əkdilər.2 dənə şam ağacı arasındakı məsafəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

27. N çoxluğunun 2 elementli alt çoxluqlarının sayı 28 olarsa,N–nin neçə 5 elementli alt çoxluğu var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

29. 15 mərtəbəli binanın 7–ci mərtəbəsində 131,132,133,134,135  №li  mənzilləri yerləşir.199 №li mənzil bu binanın neçənci blok və neçənci mərtəbəsində yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

30. Uzunluğu enindən 3 dəfə böyük olan düzbucaqlını 3 dənə bərabər kvadrata ayırdılar.

Düzbucaqlının sahəsi 27 sm2 olarsa,balaca kvadratlardan birinin perimetrini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

31. Üçbucağın bucaqları nisbəti 2:3:4 nisbətində olarsa,ən böyük bucağı tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

32. Sinifdə olan şagirdlərin 18–i rəssamlıqla,24–ü isə rəqslə məşğuldur.Rəssamlıqla və ya rəqslə məşğul olan 36 şagird olduğuna görə,hər iki peşə ilə eyni anda məşğul olan neçə nəfər var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

33. 40 nəfər olan qrupda 22 nəfər ingilis dili,24 nəfər isə rus dilini bilir.Müəyyən qədər tələbə hər iki dili bilir.Neçə nəfər tələbə,hər iki dili bilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

34. Vüsal hər mərtəbəsində 5 mənzil olan 13 mərtəbəli binanın 133 №li mənzilində yaşayır.Həmin binada yerləşən 186 №li mənzil hansı blok və hansı mərtəbədə yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

35. Əgər 5 noyabr cümə günü olarsa, həmin ilin 11 avqustu neçənci gündür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

36. Əgər 5 noyabr cümə günü olarsa, həmin ilin 11 avqustu neçənci gündür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

37. Saat səhər 9:20–dir.Saat günorta 13:40 olanadək,saat əqrəbi neçə dərəcə dönəcək?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

38. Saat 54 saat sonra,21:00 olacaq.Hal–hazırda saat neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

39. Su ilə dolu qabın 1/3 –i dolu olarsa,kütləsi 12 kq, 5/9–i dolu olarsa,kütləsi 18 kq olacaq.

Qabdakı suyun miqdarını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

40. Süd ilə bidonun birlikdə çəkisi 27 kq–dır.Boş bidonun çəkisi,qabın içində olan südün çəkisindən 8 dəfə az olarsa, bidonun 5/8  hissəsi süd ilə dolu olarsa,kütləsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

42. Ata pulunun 30 %–ni kirayə xərcinə,25 %–ni kreditə xərclədi.Bundan sonra,atanın 225 manat pulu qaldı.Atanın əvvəlcə neçə manat pulu var idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

43. Təqaüdçü hər ay 150 manat təqaüd alır.Onun təqaüdü hər ay 10 % artarsa,1 ildən sonra təqaüdçünün pulu neçə % artar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

44. Vəfa bazardan kiloqramı 2 manata olan 5 kq portağal,kiloqramı bunun 40 %–i olan 8 kq alma aldı. Onun xərclədiyi pul bütün pulunun 40 %–i olarsa,o,bu pula nə qədər portağal ala bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

45. Kitabın 240 səhifəsi var.Orxan I gün kitabın 0,2 hissəsini,II gün 1/8  hissəsini,III gün isə qalan səhifələrin yarısını oxudu. Neçə səhifə oxunulmamış qaldı?

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 50

46. 40 %–li 100 l turşu məhlulundan nə qədər su buxarlandırılmalıdır ki, məhlulun 50 %–i turşu olsun ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

47. Atanın yaşı, I oğulun yaşından 4 dəfə böyük, II oğulun yaşının 6 mislindən 2 vahid çoxdur.Uşaqların yaşları cəmi 18 olarsa, atanın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

48. İpək parçanın yarısını 3 bərabər hissəyə,digər yarısını 4 bərabər hissəyə böldülər.

Böyük hissələrin hər birinin uzunluğu,kiçik hissələrin uzunluğundan 3 sm çoxdur.Bu parçanı 8 bərabər hissəyə bölsək,hər hissənin uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

49. Velosipedçi 15 km/saat sürətlə 4 saat,18 km/saat sürətlə 5,5 saat yol getdi.Onun getdiyi yol bütün yolun  1/8–i olarsa,bütün yolun uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

50. Katerin durğun suda sürəti 15 km/saat,çayın axma sürəti 2 km/saat olarsa,katerin çayın axını ilə 4 saata getdiyi yol,axına qarşı 3 saata getdiyi yoldan nə qədər çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

3 şərh “MİQ – Riyaziyyat – İbtidai sinif müəllimləri üçün izahlı testlər

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !