Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbulu – Kurikulum (2)

1. İdrak taksonomiyasının Dəyərləndirmə səviyyəsinə aid olmayan feil hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 30

2. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 30

3. -Müqayisə et.
-Ayır.
-Ranq üzrə qiymətləndir.
-Həqiqəti müəyyən et.
-Hesab et.
Təqdim olunan feillər İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 30

4. İdrak proseslərinin səviyyəsinə görə təqdimat forması düzgün verilməyən hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 30

5. Əks- əlaqə müxtəlif formatda təqdim oluna bilər? Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 30

6. Şagirdin anlayışını qiymətləndirmək üçün sürətli və effektiv istifadə edilə biləcək formativ qiymətləndirmə üsuludur. Onun əsas məqsədi mübahisəli mövzulara dair şagirdləri müzakirələrə cəlb etmək və onların fikirlərini qiymətləndirməkdir.

Tam razıyam;
Qismən razıyam;
Qismən razı deyiləm;
Qətiyyən razı deyiləm;
cavablarından istifadə olunur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 30

7. 5(6) nəfər şagird ekspert qismində oturur və onlarla üzbəüz 5(6 )nəfər sual verənlər oturur. Hər sual verən şəxs 5( 6) sualdan birini seçir. Hər suala cavab verməyə 30 saniyə ayrılır. Sual verənlər növbəti stula keçir, ekspertlər isə öz yerində oturur. Taym- kiper müəyyən olunur və onun işarəsi ilə oyun başlanır. Vaxt qurtaranda taym- kiper oyunu dayandırır və sual soruşanlar yanındakı oturacağa keçir və blits- turnirin yeni raundu başlanır.
Oyun o zaman başa çatır ki. sonuncu ekspertə sual verilir və sonra sual verən şəxslər öz yerlərinə qayıdır.
Fikirlər hansı formativ qiymətləndirmə texnikasına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 30

8. Məlumatları təşkil etməyə, aydın və səmərəli şəkildə onları çatdırmağa kömək edə biləcək vizual modellərdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 30

9. Think-Pair-Share formativ qiymətləndirmə texnikasının adı ingiliscədən tərcümədə nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 30

10. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 30

11. Yadda saxlamaq= 1
Anlamaq=2
Sintez=?
Məntiqi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 30

12. Biri uyğunluğu pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 30

13. Dəyərləndirmək=5
Dəyərləndirmə=?
Məntiqi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 30

14. Bu gün öyrəndiyim 3 şey;
Mənim bu gün öyrəndiyim 2 ən maraqlı şey;
Hələ də cavabını tapa bilmədiyim sual.
Fkirlərə əsasən üsulun adını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 30

15. Tapşırıq nümunələrinə əsasən təlim məqsədlərinin uyğunsuzluq yaratdığı variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 30

16. Təfəkkür növünün düzgün verilmədiyi variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 30

17. Fəaliyyət növlərinə əsasən idrak prosesləri arasında yanlış olanı tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 30

18. Açar sözlərdən hansı düzgün verilməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 30

19. ‘’Obyektləri qruplara böl və onları təsnif etmək üçün dürüst ifadələr tap’’ tapşırıq nümunəsinə uğun gələn təlim məqsədlərinin səviyyəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 30

20. Sintez səviyyəsinin funksiyasını əks etdirən feillərə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 30

21. Biri fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 30

22. –düzəlt.
-layihə qur.
-səhnələşdir.
-səliqəyə sal.
Verilən feillər İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 30

23. Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılmasıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 30

24. L. Anderson və D.Krasvolun taksonomiyasının Anlamaq səviyyəsinə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 30

25. B.Blumun taksonomiyasının Bilik səviyyəsinə aid edilənlər arasında uyğunsuzluq yaradan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 30

26. Anlamaq səviyyəsinə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 30

27. Tətbiq etmək səviyyəsinə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 30

28. Konseptual biliyə uyğun olmayan açar sözü müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 30

29. Biliyin kateqoriyalarına aid açar sözlərin yanlış verildiyi variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 30

30. Psixologiya elmində təsdiq olunmuş fakta görə koqnitiv proseslərin ən yüksək pilləsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 30


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

5 thoughts on “Müəllimlərin işə qəbulu – Kurikulum (2)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !