Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbulu – Kurikulum

1. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri:

1 – vətəndaşlıq borcu;
2 – peşə qüruru;
3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;
4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;
5 – milli sərvətləri qorumaq;
6 – işgüzar və sahibkar olmalı.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 30

2. Əqli bacarıqların formalaşdırılması aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 30

3. Bu cərəyanın nümayəndələri belə düşünür ki, insan və onun ictimai həyat tərzi formalarıilahi qüvvə tərəfindən yaradılıb:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 30

4. Biri elmilik prinsipləri sırasında məntiqi uyğunluğu pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 30

5. ....şagirdlərin müstəqil işinə əsaslanan formalarıdır;
Müxtəlif mərhələlərdə aparılır;
Şagirdlərin politexnik, əmək və peşəyönümü işinə kömək edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 30

6. Bu konsepsiya elə istiqamətlər yaradır ki, bu proqramlaşdırma problemli təlim və inkişafetdirici təlimdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 30

7. Məsləhətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 30

8. İnsanın davranış və fəaliyyətinə verilən mənfi qiymət olub, onu pis hərəkətlərdən çəkindirmək məqsədi güdür;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 30

9. .....insanın həyat və davranışını tənzim edən qaydaların məcmusudur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 30

10. Dəstəkləyici mühitin yaradılması------

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 30

11. ...... Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metoddur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 30

12. Müəllim ----- -----------üsulundan istifadə edərkən öz beyninin pəncərəsini şagirdlər üçün açır və onlara oxu zamanı necə düşünməyin yollarını nümayiş etdirir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 30

13. İş vərəqinə dair verilən tələblərdən yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 30

14. Təqdim olunan fikirlər fasilitasiyanın hansı qaydalarına uyğundur?
Müsbət dil ifadələrindən istifadə;
Şagirdlərə adları ilə müraciət etmək və onların gözlərinə baxmaq;
Şagirdlərin fikirləri ilə səmimi maraqlanmaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 30

15. Müəllim şagirdlərin köməyi ilə əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirir.
Şagird nəinki əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirməli, həm də gəldiyi nəticəni tədqiqat sualı ilə irəli sürülmüş fərziyyələrlə müstəqil olaraq tutuşdurulmalıdır.
Qeyd olunan fikirlər dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 30

16. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın:
1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 30

17. Təlimin keyfiyyətini yüksəldir;
Təlimin modelini təmin edir;
Düşünmənin strukturunu təmin edir;
Təlimin konqruyentliyinə əminlik yaradır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 30

18. Testin etibarlılığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 30

19. Uyğunlaşdırın:

A-Təhsil sahəsində dövlət standartı
B-Ümumi təhsil proqramı
C-Fənn kurikulumları

1-təlim formaları,
2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı
3-ümumi təhsilin məzmunu
4-ümumi təhsilin infrastrukturu
5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili prinsipləri
6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri
8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 30

20. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 30

21. Biliyin bu növünə müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 30

22. Düzgün olmayan fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 30

23. Taksonomiyanın reviziyası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 30

24. L.Anderson və D. Krasvolun İdrak taksonomiyası modelində sonuncu səviyyə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 30

25. Müəyyən məqsədlə materialın yoxlanılması, tənqid edilməsi, qiymətləndirilməsi və hökmün çıxarılması bacarığı fikirləri B.Blumun İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 30

26. B.Blumun taksonomiyasının Anlamaq səviyyəsinə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 30

27. Məntiqi pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 30

28. Fərqli olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 30

29. L. Anderson və D.Krasvolun İdrak taksonomiyasının modelinin təsvirində yadda saxlamaq səviyyəsinə əsasən məntiqi pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 30

30. Uyğunsuzluq yaradan açar sözlərdən ibarət variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 30


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

One thought on “Müəllimlərin işə qəbulu – Kurikulum

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !