MİQ – İnformatika (YENİ) + izahlı

 • Məntiq
 • KURİKULUM
 • İNFORMATİKA

Məntiq

1.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.

hüceyrə - membran;     insan - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Qanunauyğunluğu müәyyәn edin və “?” əvəzinә uyğun olan variant seçin.

255;  366;  497;  648;  819; ? ; 12111

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:

 1. III bina qırmızı rəngdədir.
 2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
 3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.

Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

KURİKULUM

11. Fənn kurikulumu (1) ənənəvi təlim proqramından (2) nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Qrup işini təşkil edən zaman nəzərə alınmır.
1. Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri
2. Dərsdə istifadə ediləcək təlim üsulları
3. Dərsdə iştirak edən şagirdlərin sayı
4. Şagirdlərin yaş səviyyəsi
5. Dərsin məqsəd və vəzifələri
6. Tərtib edilmiş tapşırıqlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. “A” nömrəli məktəbin 5-ci sinfində ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllim şagirdləri tərəfindən çox sevilir. Sinifə bir müddət sonra başqa bir təhsil müəssisəsindən yeni bir şagird gəlir. Müəllim həmin şagirdə nəinki xüsusi qayğı ilə yanaşır, hətta həmin şagirdlə dərsdən sonra müddətlərdə də məşğul olur. Şagird qüsurlu olduğu üçün digər şagirdlər həmin şagirdlə ünsiyyət etmək istəmir. Ancaq müəllim şagirdlərə bunun doğru olmadığını bildirir və şagirdləri həmin şagirdlə dost olmağa cəlb edir.
Müəllim təhsilə aid hansı prinsipi xüsusi nəzarətində saxlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Qiymətləndirmə haqqında deyilmiş fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Müəllim şagirdlərə Şah İsmayıl Xətai və Uzun Həsənin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etməyi tapşırır. Bu tapşırığı həll etmək üçün müəllimin seçdiyi hansı üsul daha məqsədəuyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Müəllim şagirdlərə kontur xəritədə ölkələrin yerini qeyd etməyi tapşırır. Şagirdlər bu tapşırığı icra edərkən onların hansı bilikl və fəaliyyət kateqoriyaları inkişaf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Mətn üzərində şagirdlər redaktə işləri aparır və mətni korreksiya edirlər. Şagirdlərdə hansı taksonomiya inkişaf edəcəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Təlim modelinin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Müəllimin dərsdən əvvəl gündəlik planlaşdırmasını hazırlayaraq, dərsə hazırlaşması mərhələsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

İNFORMATİKA

21. İnformasiya modellərini qurarkən tabelilik münasibətlərini göstərmək üçün hansı sturukturdan istifadə olunur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Hansı antiviruslar virusların çoxalma və zərərvurma məqsədilə əməliyyat sisteminə etdikləri müraciətləri tutur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Aşağıdakılardan hansı İS heyətinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. ECDL tədris planının aralıq modullarına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. İEEE 802.3 standartında şəbəkə seqmentinin maksimum uzunluğu nə qədərdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Lokal şəbəkə haqqında deyilənlərdən biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. OSİ modelinin Nəqliyyat səviyyəsinin vəzifəsi nədir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Məntiqi cəbrin əsas qanunlarından hansı OR əməliyyatı üçün səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Verilmiş qrafiki təsvir 32*512 nöqtədən ibarətdir. Hər bir nöqtəsində 64 rəng çaları ola bilərsə, 5 belə təsvir yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Qadınlar üçün vizitkaların ölçüsü nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. MS Word proqramında cədvəldə seçilmiş xanaları bölmək üçün hansı düymədən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Təqdimat proqramında slaydlara keçid effekti vermək üçün hansı komanda nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41. Aşağıdakılardan hansı Windows 7 əməliyyat sistemində işçi masanın konteks menyusuna aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Splitterdə kabel taxmaq üçün neçə yuva olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51. TCP/IP modelinin nəqliyyat səviyyəsinin protokolları hansıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Aşağıdakı ifadələrdən hansı yalnışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. [email protected] elektron ünvanında istifadəçi adı nədir.

A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 60

54. Verilmiş komandalar icra olunandan sonra y dəyişəninin qiyməti nə olacaq?

x=15, y=23, x=x-y, y=y-x

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Disk “G:”“Amin” qovluqunda yerləşən “magistratura.doc” mətn faylı adı dəyişdirilib “miq.doc” adlandırılaraq, cari qovluqdan əvvəlki qovluqa yeri dəyişdirildi. Əməliyyat aparılmadan əvvəl faylın tam yolunun
“G:\2020\Yanvar\Magistratura\Amin\magistratura.doc” olduğunu bilərək faylın son tam yolunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi olan məktəbdə oxuyan Ramin 22 Dekabr tarixində Riyaziyyatdan 3 bal, Fizikadan 7 bal, Azərbaycan dilindən 6 bal, İnformatikadan 9 bal, Rus dili və İngilis dillərindən isə 2 bal alıbsa, neçə bitlik informasiya əldə olunub.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Hansı parametrinə görə birinci kompüter ikincidən üstündür?

Notebook 1: rəngi qara, 15.6 düymlü, 1366 x 768, CPU Intel® Core™

i5, 3.0 Ghz, RAM 4Gb, HDD 512Gb

Notebook 2: rəngi boz, 13.3 düymlü, 1920 x 1080, CPU Intel® Core™

i5, 2.6 Ghz, RAM 8Gb, HDD 750Gb

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Shareware software nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Facebook axtarış və kontekst mexanizmləri gerçəkləşdirmək üçün hansı yanaşmadan istifadə edir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

MHM TƏDRİS MƏRKƏZİ

Müəllimlərin işə qəbulu sahəsi üzrə isə ilk ilimizin qəbul faizi 96% olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə verilmiş vakansiyaların 60% Mərkəzimizin tələbələri tərəfindən qazanılmışdır və hal hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərində MHM TƏDRIS MƏRKƏZİNDƏ təhsil almış və öz peşəsinə yiyələnmiş müəllimlər fəaliyyət göstərir.2016-2017-ci tədris ilində isə MHM TƏDRSİ MƏRKƏZİ Müəllimlərin İşə Qəbulu sahəsi üzrə nəticələrinə görə respublika üzrə 1-ci olmuşdur.

4 thoughts on “MİQ – İnformatika (YENİ) + izahlı

 • Fevral 15, 2020 at 00:13
  Permalink

  alam, testlərinizi çox bəyəndim. Amma izahını görə bilmirəm. izahına necə baxa bilərəm?

  Reply
 • Yanvar 10, 2020 at 23:19
  Permalink

  salam, testlərinizi çox bəyəndim. Amma izahını görə bilmirəm. izahına necə baxa bilərəm?

  Reply
  • Yanvar 11, 2020 at 00:13
   Permalink

   Salam. testlərin izahlarına baxmaq üçün “İmtahanı Bitir” düyməsini sıxdıqdan sonra “İzahlara Bax” -a klik edin… Həmin keçid linkində sualların izahlı cavablarına baxa bilərsiniz

   Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.