Loading...

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – İnformatika

  • İNFORMATİKA
  • KURİKULUM
  • Məntiq

İNFORMATİKA

1. Məktəbinizdəki qız və oğlan şagirdlərin Məlumatları arasındakı əlaqəni faizlərlə göstərmək üçün hansı diaqram tipindənistifadə olunur ?(excel)

A.
B.
C.
D.
E.

2. ¬ ((X > 30)  ˅  (X> 20))  ^ (X >= 10) X-ın hansı qiymətində məntiqi əməlininin nəticəsi doğrudur

A.
B.
C.
D.
E.

3. SketchUp vasitəsi ilə yaradılan sadə qrafik obyektlər (duzbucaqlı, oval və s.) __________ adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.

4. FAT32 fayl sistemində klasterin ölçüsü nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.

5. Modelin adekvatlığı nədir:

A.
B.
C.
D.

6. Ötürülmüş informasiyanın miqdarı 7,5 kbayt-dır. Məlumdur ki, o, 7680 simvoldan ibarətdir. Əlifbanın gücünü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.

7. İnformasiya modelinin növünün seçilməsi nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.

8. 256 bit  həcmli şəkil faylı  və 16 simvoldan ibarət  əlifbada hazırlanan Məlumatın uzunluğu 16 simvol olarsa  Sürəti 320 bit/san olan modem 2-səhifəlik bu faylı  qədər vaxta ötürə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

9. Informasiya ötürücü obyektlərə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

10. Aşağıdakı verilənlərdən hansı kompyuterin yaddaşənda daha çox yer tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

11. Hipermətn” terminini ilk dəfə  kim və nəvaxt təsvir edib.

A.
B.
C.
D.
E.

12. Respublikamızın müxtəlif regionları üçün hava proqnozu sistemləri hansı növ informasiya sistemlərinə aiddir?

A.
B.
C.
D.

13. Modelin adekvatlığı dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

14. UPS nədir?

A.
B.
C.
D.

15. Baxılan zaman anında dəyişir...

A.
B.
C.
D.
E.

16. Doğru ilə  yalanı doğru kimi bildirən məntiqi deyim necədir?

A.
B.
C.
D.
E.

17.

A.
B.
C.
D.
E.

18. Simvolik məntiqin banisi olub:

A.
B.
C.
D.
E.

19. Hansı mülahizələrə məntiqi vurma tətbiq etmək olar?

A.
B.
C.
D.

20. Əgər natural ədədin rəqəmlərinin cəmi  3-ə tam bölünürsə , onda o  3-ə tam bölünür”  mülahizəsi hansı məntiqi əmələ aiddir?

A.
B.
C.
D.

21. Məntiqi vurma əməlinin işarəsi Excel cədvəl prosessorunda hansı əməliyyatı icra edir?

A.
B.
C.
D.
E.

22. Modem 6400 bod sürətə,analoq siqnalları isə 80 bitlik informasiyaya malik olarsa,bu zaman buraxma qabiliyyəti neçə bps olacaq?

A.
B.
C.
D.

23. ECDL tədris planı hansı kateqoriyalara bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

24. İnformasiyanın hansı növləri vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

25. Hər-hansı nəticə əldə etmək məqsədilə informasiya üzərində aparılan əməliyyatlar ardıcıllığı yığımı necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

26. Kar,Kor,Lal insanın qəbul etdiyi informasiya necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

27. Unicode kodlaşdırmasında yazılan “Tural” Sözü,Asc-də yazılan “Tural”Sözündən nə qədər çoxdur?

A.
B.
C.
D.

28. İnformasiya daşıycı vasitələrindən ən mükəmməli hansıdır?

A.
B.
C.
D.

29. Hansı model taktil informasiyanı əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

30. Biliklər bazası, məntiqi nəticəçıxarma mexanizmi, açıqlama modulu hansı informasiya sisteminin komponentlərini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.

31. Məhdud zaman və resurs çərçivəsində bənzərsiz məhsul və ya xidmət yaratmaq üçün məqsədyönlü fəaliyyət necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

32. 1 Mb məlumatı neçə klasterə yerləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

33. Mülahizə nədir?

A.
B.
C.
D.

34. Bir yerli məntiqi əməlin işarəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

35. Hansı proqramın minimal elementi onun işçi sahəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

36. Protokol nədir?

A.
B.
C.
D.

37. Cədvəlin xanalarını doldurmaq üçün hansı teq nəzərdə tutulub? 

A.
B.
C.
D.
E.

38. Asambler proqramlaşdırma dili kim tərəfindən yaradılıb:

A.
B.
C.
D.
E.

39.

A.
B.
C.
D.
E.

40. Əməliyyat sistemində hansı təklif doğru deyil (Windows 7)?

A.
B.
C.
D.
E.

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

54.

A.
B.
C.
D.
E.

55.

A.
B.
C.
D.
E.

56.

A.
B.
C.
D.
E.

57.

A.
B.
C.
D.
E.

58.

A.
B.
C.
D.
E.

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

 

Loading...

Tural Sofuyev

15.09.1988-ci ildə Qazax rayonu daşsalahlı kəndində anadan olub. 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsinə qəbul olub 2012-ci ildə AMEA-nın İnformasiya Texnologiyalaı insitutunda proqramist və İT şəbəkələrin Qurulması üzrə mütəxəssis vəzifəsində işə başlayır. 2013-cü-ildə MAKA-nın Tofiq İsmayılov adına Elmi tədqiqat İnsitutunda Böyük elmi işçi vəzifəsində işə başlayıb.

5 şərh “Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – İnformatika

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.