Загрузка...

İnformatika ixtisası üzrə – biliklərin yoxlanılması üçün test tapşırığı nümunələri (YENİ) (3)

  • İNFORMATİKA

İNFORMATİKA

1. MS EXCEL redaktorunda yeni səhifə yaratmaq üçün hansı bölmədən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. If 0> x[k] then s:=s+x[k]

fraqmentində nəyi hesablayır (Turbo Pascal)?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. Aşağıdakılardan hansı lokal şəbəkələrə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Verilmiş a>b=C<d=e>f şərtini ödəyən İkilik say sistemindəki ədədinin 10-lıq say sistemində yazılışı zamanı onluq və  təklik mərtəbəsindəki rəqəmlərin cəmi neçədir necədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. 3-cü sütun və 2-ci sətr ilə, 6-cı sətr və 4-cü sütunun kəsişməsində yerləşən, diapazona daxil olan xanaların sayını hesablayın. (Excel 2010)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. for t=1 to 8 do

Read(A[t])

M=A[t]

For t=2 to 8 do

If m< a[t]

Then m=a[t]

A(t)={6,4,3,15,4,18,2,10} olarsa m=a[t]
bərabərliyi neçə dəfə ödənır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. UNICODE kodlaşdırmasında mətn 28 bit yer tutur. Asc-də neçə simvoldan ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Aşağıda sadalananlardan ən böyük sərlövhəni yaratmaq üçün düzgün HTML teqini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Python dilində verilmiş proqramda nəticəni təyin edin:

>>> lst =[1, 2, 3, [Tehsilim.info,Tural,Azizaga,Milli.info]]

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Robot-manipulyatorlar ... .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. DNS nədir

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 40

14. Drayver nədir ?
1. Qurğuların işini tənzim edən proqram.
2. Qurğuları quran proqram.
3. Disklərdə və disketlərdəki səhvləri tapıb aradan qaldıran proqram
4. Sistem proqramı.
5. Tətbiqi proqram.

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 40

15. Hansı e-mail ünvanı ola bilməz:

Sual 15 - 40

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Vizual informasiyanın qəbul edilməsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. 1024x768 ölçülü 65536 rəng çaları ilə hazırlanan təsvirin həcmini tapın

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 40

19.

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 40

20. 37616 ədədinin onluq təsvirində alınan ədədinin təklik mərtəbəsindəki ədədi tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. ASCİİ sistemində kodlaşdırılmış  “Tehsilim.info” söz birləşməsi neçə ikilik koddan ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. Windowsun MSDOS-dan üstünlüyü?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Windows-da pəncərəni fırlatmaq üçün hansı klaviatura əmrləindən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 40

25. Fat 32-nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 40

26. Tehsilim.info-da keçirilən  sınaqda iştirak edən 100 nəfər arasında, ən çox bal toplayan namizədin tapıl ması alqoritmin hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. A3- vərəqinin formatıni göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Teq – nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Alqoritm yazarkən təkrarların sayı məlum və çox olarsa, hansı operatordan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. PowerPoint (2010) proqramında proqram pəncərəsini başlıq sətrində göstərilir....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. NTFS ()-ın açılışı nədir

A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 40

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Qrafik torun ölçüsü 4 x 4ə, rəng dərinliyi 16 bitə bərabər olarsa, rastr təsvirin həcmi neçə bayt olacaqdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. 12p=21q bərabərliyində p və q-neçə ola bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. Kompüterin yaddaş həcminin məntiqi bölünən ən kiçik ölçü vahidi hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 40

38. Nyuton ümumdünya cazibə qanununu hansı tip modelə aiddir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Word proqramından çıxmaq üçün hansı əmr icra olunur

A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 40

40. Kompüterdə ən vacib sistem proqramı necə adlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Tural Sofuyev

15.09.1988-ci ildə Qazax rayonu daşsalahlı kəndində anadan olub. 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsinə qəbul olub 2012-ci ildə AMEA-nın İnformasiya Texnologiyalaı insitutunda proqramist və İT şəbəkələrin Qurulması üzrə mütəxəssis vəzifəsində işə başlayır. 2013-cü-ildə MAKA-nın Tofiq İsmayılov adına Elmi tədqiqat İnsitutunda Böyük elmi işçi vəzifəsində işə başlayıb.

One thought on “İnformatika ixtisası üzrə – biliklərin yoxlanılması üçün test tapşırığı nümunələri (YENİ) (3)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !