Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbulu – Fiziki tərbiyə

  • FİZİKİ TƏRBİYƏ
  • KURİKULUM
  • Məntiq

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1. Şagirdin komandalı fəaliyyət zamanı, fiziki tərbiyə-idman fəaliyyətində meydana çıxa
biləcək fəallıq motivlərini müəyyən edin:

1. Öz yaşıdlarından fiziki hazırlıq səviyyəsinə görə fərqlənmək
2. Sistemsiz həyat tərzi
3. Özünün və komandasının qalib gəlməsindən zövq almaq
4. Dərslərə, məşğələlərə gecikmə
5. Qamətində qüsurlar
6. Müəllimin, məşqçisinin, valideyn və
dostlarının diqqətini, qiymətini qazanmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Sürət qabiliyyətini inkişaf etdirən konponentləri müəyyən edin:

1. Hərəkət tezliyinin inkişaf etdirilməsi
2. Texniki fəaliyyət bacarıqlarına yiyələnmə
3. Yuxarı ətraf əzələlərinin sürət-güc
qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi
4. Hərəkətin reaksiya tezliyinin inkişaf etdirilməsi
5. Texniki-taktiki fəaliyyətin mənimsənilməsi
6. Maksimal qaçış sürətinin inkişaf etdirilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Voleybol idman oyununda hər iki komandanın arxa zonalarının uzunluqları cəmi meydançanın ümumi uzunluğunun neçə hissəsinə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Basketbol, voleybol və həndbol idman oyunlarında istifadə olunan vasitələr hansı hərəki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. İnformasiya təminatı və nəzəri biliklər
2. Hərəki bacarıq və vərdişlər
3. Hərəki qabiliyyətlər

4. Şəxsiyyətin mənəvi-iradi xüsusiyyətinin formalaşdırılması
A. ʺTəkrarʺ,ʺTəkrar serialıʺ,ʺİntervalʺ,ʺFasiləsizʺ,ʺMaksimal səyʺ və s.
B. ʺHissə-hissəʺ və ʺTam öyrətməʺ
C. ʺSözdən istifadəʺ,ʺİzahʺ və ʺNümayiş etdirməʺ
D. ʺTəlqin etməʺ, ʺinandırmaʺ və ʺŞəxsi nümunəʺ

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Fiziki tərbiyə dərsinin hansı hissəsində tənəffüs və bərpaedici hərəkətlər verilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Fiziki tərbiyə dərsində tamamlayıcı hissə neçə dəqiqə ola bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Ümumiləşdirmə və qiymətləndirmə fiziki tərbiyə dərsinin hansı hissəsində keçirilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Fiziki tərbiyənin kurikulumu tədris prosesinin tamlığını təmin edən məzmun xətlərinə aid olmayanı göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Aşağıdakılardan hansı iş formalarına aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Fiziki yükün iki əsas göstəricisini müəyyən edin:

1. Fiziki yükün mənimsənilməsi
2. Fiziki yükün həcmi
3. Fiziki yükün məzmunu
4. Fiziki yükün intensivliyi
5. Fiziki yükün təkmilləşdirilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Fiziki rifah
2. Mənəvi rifah
3. Sosial rifah

A. İnsanın cəmiyyətdə sabit mövqedə olması, uğurlu ailə şəraiti, yaxşı qazanc gətirən işinin,
maddi təminatının olmasıdır.
B. İnsan orqanizmində fəaliyyət göstərən bütün orqan və funksional sistemlərin norma daxilində
ahəngdar fəaliyyəti kimi başa düşülür.
C. İnsanın xoş əhval-ruhiyyəsinin, öz gələcəyinə inamın, qarşıya çıxması ehtimal olunan hər hansı
çətinliyin dəf ediləcəyinə əminliyin mövcudluğudur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Aşağıdakı fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Fiziki tərbiyənin dərs formasının əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:

1. Dərsin məzmunu strategiyasının fənnin dövlət standartları ilə müəyyən edilməsi.
2. Ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün məcburi xarakterli olmaması.
3. Əvvəlcədən müəyyən olunmuş qrafikə uyğun sistemli və davamlı olması.
4. Məşğul olanların eyni yaş qrupuna aid olmaması.
5. Dərsin təşkili, keçirilməsi və təlim nəticələrinin
qiymətləndirilməsinə vahid tələbatın mövcudluğu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Aşağıdakı fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Fiziki yükün həcmi
2. Fiziki yükün intensivliyi
3. Yorulma

A. Fiziki yükün təsiri ilə yaranan və orqanizmin iş qabiliyyətinin azalması ilə müşayiət olunan
vəziyyətidir.
B. Hərəkətin icra tempi və sürəti, vaxt vahidi ərzində yerinə yetirilən hərəkətin miqdarı və s. ilə
müəyyən edilir.
C. Yerinə yetirilən hərəkətlərin miqdarı, sərf olunan vaxt, qət olunan məsafənin kilometri və
başqa göstəricilərlə təyin edilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Orqanizmin obyektiv göstəriciləri
2. Orqanizmin subyektiv göstəriciləri
A. Əhval-ruhiyyə, yorğunluq hissi
B. Boy, çəki
C. Yuxu pozğunluğu, iştah
D. Sinənin dairəvi ölçüsü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Milli Olimpiya Komitəsinə kim rəhbərlik edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Biliklər
2. Bacarıqlar
3. Vərdişlər

A. Nəticənin əldə edilməsi üçün əldə edilmiş biliklərin tətbiq edilməsi
B. İnsanın təlim və iş prosesi dövründə qazandığı, təkmilləşdirdiyi və lazım olan anda asanlıqla (avtomatik şəkildə) tətbiq edə bildiyi
avtomatlaşmış hərəkətlərdir
C. İşin görülməsi üçün əldə edilərkən istifadə edilməli olan informasiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Voleybol idman oyununda oyunçular topa maksimum neçə toxunuş edə bilərlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Ümumtəhsil məktəblərində dözümlülüyün inkişaf etdirilməsi üçün nəzərdə tutulan
vasitələri müəyyən edin:

1. Süni və təbii maneələri dəf etməklə qaçışlar
2. Dayaqlı və dayaqsız tullanmalar
3. Qısa məsafəyə (20-30 m) estafet yarışları
4. Yüngül toplarla icra olunan texniki fəaliyyət elementləri
5. Enişli-yoxuşlu yerlərdə komandalar arası kross qaçışlar
6. Gimnastika divarında xüsusi hərəkət kompleksi
7. 800, 1000, 1500 m məsafələrə qaçışlar
8. Çoxmərhələli estafetlər
9. Doldurulmuş toplarla hərəkətlər
10. Uzun mərhələli estafetlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Birinci Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar nə vaxt qəbul edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Birinci Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar hansı ölkədə qəbul edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Birinci Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar hansı şəhərdə qəbul edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Birinci Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar Avropa Olimpiya
Komitəsinin neçə üzvü Azərbaycanın leyhinə səs vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Birinci Avropa oyunlarında neçə ölkə iştirak edirdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Birinci Avropa oyunlarının açılış mərasimi nə vaxt keçirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Birinci Avropa oyunlarında Azərbaycan idmançılarının qazandığı qızıl medalların sayı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Birinci Avropa oyunlarında Azərbaycan idmançılarının qazandığı gümüş medalların sayı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Birinci Avropa oyunlarında Azərbaycan idmançılarının qazandığı bürünc medalların sayı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Qumbara atmanın texniki atış üsullarını müəyyən edin:

1. çarpaz addımlarla atışlar
2. uzaqlığa atışlar
3. baş üzərindən və çarpaz addımlarla atışlar
4. baş üzərindən atışlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Yanlış fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Aşağıdakı fikirlərdən biri yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Güclü, sürətli, oyanma və tormozlanma proseslərinin mütənasib olduğu müvazinətli sinir tipi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Fiziki kamillik nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Fiziki tərbiyənin həyata keçirilməsi üçün vacib olan amil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Olimpiya oyunlarının rəmzi sayılan rəngli həlqələrin sayı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Məsafə saxlamaq hansı düzülüşdə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Lövhə atmada atma sektorunun sahəsi neçə dərəcəlik bucaq altında yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Qaçışlarda start xətinin eni nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Yadigar Rəsulov

Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi: Rəsulov Yadigar: 055 895 01 28

8 şərh “Müəllimlərin işə qəbulu – Fiziki tərbiyə

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !