Loading...

MİQ – Fizika 2020 (YENİ) + izahlı

  • FİZİKA
  • KURİKULUM
  • Məntiq

FİZİKA

1.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. 40 m/san sabit sürətlə hərəkət edən 600 m uzunluğundakı qatar , uzunluğu 1200 m olan tunellə arasındakı məsafə 200 m olduqda qatarın maşinisti siqnal verməyə başlayır  və 8 saniyə  sonra siqanal kəsilir.Siqnal kəsildikdən neçə saniyə sonra qatar tuneldən çıxar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Udulan fotonun tezliyi 4 dəfə artarsa , verilmiş metal üçün qırmızı sərhəd tezliyi necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Göl səviyyəsindən 200 m yüksəklikdə çıxan meşə yanğınını söndürmək isdəyən vertaliyot , göldən aldığı 120 kq suyu sabit sürətlə 2 dəqiqəyə yanğın yerinə çatdırır.Bu zaman vertaliyotun yük üçün sərf etdiyi güc neçə vatt – dır? (g = 10 m/san2 )

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayan cisim birinci saniyədə S yolunu gedibsə, üçüncü saniyədə neçə S yolunu gedər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Kondensator 100 V – a qədər yüklənmişdir.Kondensator tam boşalarkən elektrik dövrəsində 20 C enerji ayrılır. Buna əsasən , kondensatorun köynəyində ne qədər yük toplandığını hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Kapliyar borunun radiusunu 2 dəfə azaltdıqda onda qalxan mayenin hündürlüyü necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Çəkisizlik şəraitində ......                                            

1.Cismin  kütləsi sıfıra bərabər olur.

2.Ağırlıq qüvvəsi sıfıra bərabər olur

3.Cisimə qüvvə təsir etmir

4.Cismin çəkisi sıfıra bərabər olur

ifadələrindən hansıları doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. 220 V gərginlikli 100 Vt – lıq közərmə lampasının müqaviməti neçə Om – dur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Fənn kurikulumu (1) ənənəvi təlim proqramından (2) nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Qrup işini təşkil edən zaman nəzərə alınmır.
1. Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri
2. Dərsdə istifadə ediləcək təlim üsulları
3. Dərsdə iştirak edən şagirdlərin sayı
4. Şagirdlərin yaş səviyyəsi
5. Dərsin məqsəd və vəzifələri
6. Tərtib edilmiş tapşırıqlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. “A” nömrəli məktəbin 5-ci sinfində ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllim şagirdləri tərəfindən çox sevilir. Sinifə bir müddət sonra başqa bir təhsil müəssisəsindən yeni bir şagird gəlir. Müəllim həmin şagirdə nəinki xüsusi qayğı ilə yanaşır, hətta həmin şagirdlə dərsdən sonra müddətlərdə də məşğul olur. Şagird qüsurlu olduğu üçün digər şagirdlər həmin şagirdlə ünsiyyət etmək istəmir. Ancaq müəllim şagirdlərə bunun doğru olmadığını bildirir və şagirdləri həmin şagirdlə dost olmağa cəlb edir.
Müəllim təhsilə aid hansı prinsipi xüsusi nəzarətində saxlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qiymətləndirmə haqqında deyilmiş fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Müəllim şagirdlərə Şah İsmayıl Xətai və Uzun Həsənin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etməyi tapşırır. Bu tapşırığı həll etmək üçün müəllimin seçdiyi hansı üsul daha məqsədəuyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Müəllim şagirdlərə kontur xəritədə ölkələrin yerini qeyd etməyi tapşırır. Şagirdlər bu tapşırığı icra edərkən onların hansı bilikl və fəaliyyət kateqoriyaları inkişaf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Mətn üzərində şagirdlər redaktə işləri aparır və mətni korreksiya edirlər. Şagirdlərdə hansı taksonomiya inkişaf edəcəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Təlim modelinin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Müəllimin dərsdən əvvəl gündəlik planlaşdırmasını hazırlayaraq, dərsə hazırlaşması mərhələsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.

hüceyrə - membran;     insan - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Qanunauyğunluğu müәyyәn edin və “?” əvəzinә uyğun olan variant seçin.

255;  366;  497;  648;  819; ? ; 12111

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:

  1. III bina qırmızı rəngdədir.
  2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
  3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.

Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

MHM TƏDRİS MƏRKƏZİ

Müəllimlərin işə qəbulu sahəsi üzrə isə ilk ilimizin qəbul faizi 96% olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə verilmiş vakansiyaların 60% Mərkəzimizin tələbələri tərəfindən qazanılmışdır və hal hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərində MHM TƏDRIS MƏRKƏZİNDƏ təhsil almış və öz peşəsinə yiyələnmiş müəllimlər fəaliyyət göstərir. 2016-2017-ci tədris ilində isə MHM TƏDRSİ MƏRKƏZİ Müəllimlərin İşə Qəbulu sahəsi üzrə nəticələrinə görə respublika üzrə 1-ci olmuşdur.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.