Загрузка...

MİQ-ə hazırlaşan ədəbiyyat müəllimləri üçün test sualları

MİQ-ə hazırlaşan ədəbiyyat müəllimləri üçün sınaq imtahan sualları

  • ƏDƏBİYYAT
 

Sual 1 - 20

ƏDƏBİYYAT

1. M.Ə. Sabirin yaradıcılığına aid hansı fikir yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin.

“Nikolay”, “Prussiya şahı”, “Ey Vilhelm” ......

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Ə. Haqverdiyev və C.Məmmədquluzadə yaradıcılığı üçün ortaq fikir deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Ə.Hüseynzadə və M.Hadi yaradıcılığı üçün ortaq olmayan cəhəti göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. H.Cavidin “Azər” poemasına aid hansı fikir yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Nöqtələrin yerinə yazılmalıdır:

..., qərq edər axır səni bu seyli-bəla,
Olma qafil belə kim, dideyi-giryanın var.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərindən götürülmüş nümunədə nöqtələrin yerinə kimi adı yazılmalıdır?

Biçarə övrətin cisminin qalanından genə tarixi-hicrinin min iki yüz doxsan doqquzuncu ilində, ramazanın beşində, pəncşənbə günü, axşamdan üç saat keçdikdə genə bir parça ayrılıb qopdu. həmin gün .... anadan oldu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Sevən insanın ülvi hisləri qüvvətli metaforlarla təqdim edilir.

Biri bu tip mahnılara aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Qətran Təbrizi aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Uyğunsuzluğu müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığına aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Biri XIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. N.Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasına aid hansı fikir yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

(açar söz: janr)
“Pəri cadu”, “Ağaməhəmməd şah Qacar”, “Ana”, ...  ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Biri il baxımından digərlərindən fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. “Maral”, “Qu quşu”, “ Qızıl ilan”

Verilmiş nümunələrin aid olduğu janr haqqındakı fikirlərdən biri doğru deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 


NATİQ VAHİDOV

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

2 şərh “MİQ-ə hazırlaşan ədəbiyyat müəllimləri üçün test sualları

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !