Загрузка...

MİQ və DQ-yə hazırlaşan İbtidai sinif müəllimləri üçün

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Eyniköklü sözlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Düzəltmə sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. “Çoxdankılar” sözü hansı nitq hissəsindən düzəlmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Alınma sözlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Hansı cümlədə altından xətt çəkilmiş söz adlıq haldadır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Nümunələrdən birində isim sifətləşmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Biri omonimliyi olan say deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. İsimləşmiş sayın işləndiyi cümləni göstərin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Biri düzəltmə əvəzlikdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Biri təsirli feil deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Hansı cümlədə məchul növdə olan feil vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Nümunədə feilin hansı zamanına aid nümunə işlənmişdir?

Özü lum-lum udur batində, amma
Zahirdə dediyi mənaya bir bax!
(Q.Zakir)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Nümunədəki feilin şəklini müəyyən edin.

Ahımdan qəlbimdə neçə sirr yanar,
Quruyar, alışar Araz, Kür yanar.
(Akif Səməd)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Biri məsdərin ismə aid xüsusiyyəti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Feili sifətə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Feili bağlamaya aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Hansı cümlədə feili bağlama hərəkətin səbəbini bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Biri miqdar zərfi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Nümunələrdəki fərqləndirimiş hissə adlanır:

Arxamca su atdılar.
Türk danışmağa izazə verirdilər.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş hissə bağlayıcıdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Şərh yazılıb “MİQ və DQ-yə hazırlaşan İbtidai sinif müəllimləri üçün

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !