Загрузка...

MÜəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) 2019- COĞRAFİYA

1. Avstraliyanın ən quraq materik olmasının səbəbləri:

1. iki okean suları ilə əhatə olunması
2. yüksək atmosfer təzyiqi qurşağında yerləşməsi
3. isti okean cərəyanlarının təsiri
4. enən hava kütlələrinin təsiri
5. soyuq okean cərəyanlarının təsiri
6. cənub yarımkürəsində yerləşməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

2. Yarğanların qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

5. F. Magellanın ekspedesiya üzvləri İspaniyaya qayıtdıqda gəmi jurnalında 1 təqvim gününün çatmadığını aşkar etdilər. Bunun səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

6. Respublikamızın yanacaq-energetika sənayesinin inkişafı üçün xarakterik deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

9. Yerin daxilinə doğru sıxlığının temperaturun artma səbəblərindən deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

10. Bakı şəhərinə nisbətən qütb ulduzunun daha böyük bucaqlarla düşdüyü coğrafi enliklər:

1.55o şm.en. 2. 10o şm.en. 3. 65o şm.en

4.20o şm.en. 5. 30o şm.en. 6. 80o şm.en

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

11. Materiklərin mütləq hündürlüklərinin artma ardıcıllığını müəyyən edin:

1. Avstraliya 2. Afrika 3. Avrasiya 4. Cənubi Amerika 5. Antarktida 6. Şimali Amerika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

13. Böyük Qafqaz coğrafi rayonunun təbii sərvətləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

14. Tundranı codyarpaqlı meşə və kolluqlardan fərqləndirən əsas əlamətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

15. Hidronavtlar səs siqnalını 2 saniyədən sonra qəbul etdilər. Okeanın dərinliyini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

16. Doğru olanı tapın:

Topoqrafik xəritələr -

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

18. Ölkə əhalisinin təbii artımı hər 1000 nəfərə görə 15 nəfərdir. İllik təbii artımın 90000 nəfər olduğunu bilərək ölkə əhalisinin sayını və təbii artımın tipini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

20. Coğrafi qütblərə yaxın enlikləri ekvatora yaxın məntəqələrlə müqayisədə qərbdən şərqə doğru müəyyən məsafə yol getsək qütbə yaxın enliklərdə vaxt fərqi daha çox ekvatora yaxın enliklərdə az olar. Bunun səbəbi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

22. Duzluluğu 25promille olan 1 litr suyun üzərinə onun 25%-i qədər şirin su əlavə etdilər. Suyun duzluluğunu tapın (promille ilə)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

26. Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

1. neft-qaz hasilatı əsasən İOÖ-in coğrafiyasına uyğun gəlir
2. Mesopotamiya və Amazon ovalıqlarında zəngin neft-qaz ehtiyatı vardır
3. daş kömür hasilatı əsasən İEÖ-in coğrafiyasına uyğun gəlir
4. Qərbi Avropa və Yaponiyada müəssisələr əsasən yerli xammal mənbələrinə yaxın yerləşdirilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

30. 37,5o ş.u. ilə 97,5o ş.u.-da yerləşən məntəqələr arasında müvafiq olaraq minimum və maksimum qurşaq vaxt fərqini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

31. Şimal yarımkürəsində passatların əsmə istiqamətini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

33. Səhvi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

34. İstehlakçıya (I) və xammala (II) meyl edir:

1. unüyütmə           2. meşə sənayesi
3. qənnadı              4. meyvə-tərəvəz
5. çörəkbişirmə     6. yağ istehsalı
7. ət istehsalı         8. şərab-konyak

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

36. Şərti yanacaq vahidi adlanır;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

38. Yaponiya və Qərbi Avropa ölkələrində əlvan metallurgiya müəssisələri əsasən yerləşdirilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

40. 30 oC temperaturda, 5 m3 havada nisbi rütubət 65%-dən 40%-ə qədər azalmışdır. Bu zaman havada itirilən su buxarının miqdarını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

42. Qrunt suları səthə yaxın yerləşmişdir
Çəmən-meşə torpaqları yayılmışdır
Düzən meşələri geniş sahə tutur
Yarımsəhra və quru-çöl iqlimi hakimdir

Verilən xüsusiyyətlər hansı fiziki-coğrafi rayon üçün xarakterikdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

44. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

46. Hansı ərazilərdə yay otlaqları geniş yayılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

48. Hansı rayonlarda yazlıq buğda və arpa əkin sahələri geniş sahə tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !