Загрузка...

MİQ – COĞRAFİYA 2019 (yeni)

1. Sinqulyarlıq” deyilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Xəritələrin tərtib edilməsi
2. Hava proqnozunun verilməsi
3. Əhalinin göstəricilərinin nizamlanması

a. Kosmik aparatlardan aparılan çəkilişlər
b. Meteoroloji peyklər
c. Yerli idarəetmə orqanlarında ailə siyahıları
d. Meteoməntəqələr
e. Statistika idarələrinin topladığı məlumatlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Arxey
2. Paleozoy
3. Kaynazoy
4. Mezozoy

a. Güclü vulkanizm prosesinin baş verməsi və dəmir filizi yataqlarının yaranması.
b. Pangeya materikinin parçalanması.
c. Materik buzlaşmalarının baş verməsi və landşaftların inkişafı.
d. Pantalasın parçalanması.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Okean relyef formalarının düzgün ardıcıllığı:
1. Orta okean dağlarının mərkəz hissəsində yerləşir, aktiv seysmik zona hesab olunur.
2. Zəngin üzvü aləmə malikdir, günəş şuaları çox düşür, qranit qatı var, akkumliyativ düzənlik hesab edilir
3. Səthi kanyonvarı dərələr ilə parçalanmışdır, çökmə suxur qatı çox nazikdir, qranit qatı var
4. Qranit qatın yoxa çıxdığı yer hesab olunur, çökmə süxur qatı qalındır.
5. Okean səthinin çox hissəsini tutur, qranit təbəqəsi yoxdur, səthi qalın okean tipli çökmə süxular ilə örtülmüşdür.
6. Materik və okean tipli tavalarının toqquşma zonasında yaranır, aktiv seysmik zona hesab olunur, çox dərindir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Müvafiq olaraq Orta Araz (I) və aşağı Araz (II) düzlərini ardıcıl düzün

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Abşeron-Qobustan
2. Kiçik Qafqaz
3. Kür-Araz ovalığı
4. Xəzər dənizi

a. Maqmatik süxurlar geniş yayıldığına görə filiz mənşəli
faydalı qazıntılarla zəngindir.
b. Çökmə süxurlar geniş yayıldığına görə filiz mənşəli faydalı
qazıntılara rast gəlinmir.
c. Respublikanın ən iri neft və təbii qaz yataqları buradadır.
d. Ən böyük tikinti materialları yataqları bu ərazilərdə yayılıb

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. Cədvələ əsasən doğru uyğunluğu müəyyən edin:

   №         qızıl          barit     kükürd
   1     Vejnəli     Daşsalahlı     Yuxarı

Ağcakənd

   2    Şahtaxtı       Çovdar     Toğanalı
   3       Qoşa    Başqışlaq   Çıraqdərə
   4   Hamançay      Toğanalı    Nehrəm
   5       Zod    Dəmiroğlu    Hacıvəlli
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Yer qabığının 165 m dərinliyində dərinliyində temperatur 30°C olarsa, 99 m dərinlikdəki temperaturu hesablayın (nəzərə alın ki yer qabığında təqribən temperatur hər 33 m-də 1° dəyişir)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. Kaliforniya və Labrador yarımadaları üçün səciyyəvi olan ümumi cəhətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. İssıkkul, Titikaka, Sarez, Böyük Alagöl göllərin yerləşdiyi dağları müvafiq olaraq müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. Bakı şəhərində (40° şm en. 50° ş.u.) yerli vaxtla saat 1400 olduqda, 30° şərqdə yerləşən A məntəqəsində saat neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Avropanın materikdaxili ölkələrinin əlverişli iqtisadi- coğrafi mövqeyə malik olması əlaqədardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Duzluluğu 12 promil olan 1 litr suya 200 qram su əlavə edildi. Yeni  suyun duzluluğunu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Uyğunluq gözlənilmişdir:

             Çay          Qolu     Mənsəb

Forması

I.  Missisipi

II.  Murrey

III.  Konqo

1. Darlinq

2. Ohayo

3. Ubangi

4. Anqara

a. delta

b. estuari

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Əraziləri əsasən, cavan platformada (I) və qədim platformada (II)  yerləşən  türk dövlətləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Aşağıdakı təbii zonalar üçün səciyyəvi olan torpaq tiplərini müəyyən edin:
1. Savanna                                    a. Podzol
2. Tundra                                      b.Tundra-qleyli
3. Ekvatorial meşə                      c. Qırmızı-sarı ferralit
4. Çöl                                             d. Qırmızı-qonur
5. Tayqa                                        e. Qara torpaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Temperaturu 30°C olan havada nisbi rütubətlilik 52%-dən 65%-ə qədər yüksəlmişdir. Bu zaman mütləq rütubətliliyin nə qədər artdığını hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. Yutlandiya yarımadasına aid olan əlamətlər:
1. Mülayim dəniz iqlim tipi hakimdir
2. Çox hissəsi Meksikaya aiddir
3. Şimalında Palezoy yaşlı qədim dağ yerləşir
4. İki okeana çıxışı var
5. Yarımadada inkişaf etmiş ölkə yerləşir
6. Fəal seysmik zonada yerləşir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Naxçıvan MR - da məşhur olan bulaqlar:

1 - Badamlı    2 - Turşsu

3 - Sirab        4 - İstisu

5 - Vayxır     6 - Şuşa

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. Ətəyi 400 m mütləq hündürlükdə yerləşən dağın zirvəsində havanın temperaturu (–4°C), atmosfer təzyiqi isə 430 mm c.s.-dur. Dünya okeanı səviyyəsində atmosfer təzyiqinin 760 mm.c.s. olduğunu nəzərə alıb, dağın ətəyində havanın temperaturunu tapın (cavab °C-lə ifadə edilir).

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Qlobal iqlim dəyişmələrinin qarşısını almaq üçün həyata keçirilməsi vacib olan tədbirləri
müəyyən edin.
1. İstehsalda tullantısız texnologiyaların tətbiq edilməsi
2. Faydalı qazıntıların açıq üsulla çıxarılması
3. Sənaye müəssisələrində təmizləyici qurğulardan istifadə edilməsi
4. Avtomobil istehsalının məhdudlaşdırılması
5. Atmosferə karbon qazını və digər zərərli qazların atılmasının azaldılması
6. Yanacaqla işləyən nəqliyyat növlərindən geniş istifadə
7. Əhalinin enerjiyə və xammala olan tələbatının azaldılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Qalxanvari vulkan adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Müəllif: Osman Eminov

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

2 thoughts on “MİQ – COĞRAFİYA 2019 (yeni)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !