Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu 2019 (iyul)- COĞRAFİYA

1. 1. N. Tusi
2 N. Kopernik
3 M. Polo
4. A. Nikitin
5. K. Ptolomey

a) Rusiya– Hindistan üzrə səyahət etmiş, “ Üç dəniz arxasına səyahət” əsərini yazmışdır
b) ulduzlu səma qlobusunu tərtib etmişdir
c) Avropa və Asiyanı birləşdirən “İpək Yolu” haqqında çoxlu məlumat vermişdir
d) Yerin və digər planetlərin Günəş ətrafında fırlanmasını əsaslanaraq heliosentrik sistem nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür
e) Günəş və digər planetlərin Yer ətrafında fırlanmasını əsaslanaraq geosentrik sistem nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. ETT – ni təmin edən maşınqayırma sahələri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Qərbi Avropada və Şimali Amerikada suburbanizasiya prosesinə səbəb olan amillər

 1. şəhərin güclü sosial – iqtisadi potensialı
 2. demoqrafik bazanın sosial – iqtisadi inkişafı üstələməsi
 3. şəhərin yalnız paytaxt statusuna malik olması
 4. sosial – iqtisadi inkişafın demoqrafik inkişafı üstələməsi
 5. şəhər daxilində yeni tikililər üçün yerin olmaması
 6. kənd təsərrüfatının intensiv inkişaf imkanları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Respublikamızda IV dövrün dəniz çöküntüləri yayılan fiziki – coğrafi rayonlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Yüksək coğrafi enliklərin (qütb ətrafı ərazilər) öyrənilməsində xidməti böyük olmuşdur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Müasir dövrdə fiziki coğrafiyanın qarşısında duran əsas vəzifələr:

 1. dünya okeanını tədqiq etmək
 2. coğrafi proqnoz hazırlamaq
 3. atmosferin alt qatını tədqiq etmək
 4. təsərrüfatın coğrafi yerləşməsini müəyyənləşdirmək
 5. ölkələrin siyasi mövqeyini təyin etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Qütb ulduzunun 40o bucaq altında göründüyü məntəqə üçün xarakterik olmayan xüsusiyyətlər:

 1. şimal qütbü ilə arasındakı həqiqi məsafə 4440 km-dir.
 2. mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir.
 3. Bakı şəhəri ilə eyni enlikdə yerləşir.
 4. qütb gecə-gündüzləri müşahidə edilir.
 5. bütün fəsillər aydın müşahidə edilir.
 6. bütövlükdə yüksək təzyiq qurşağında yerləşir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. Uyğunluğu tapın

 1. denudasion relyef formaları
 2. akkumulyativ relyef formaları

 

 1. a) kanyon
 2. b) delta
 3. c) gətirmə konusu
 4. d) şelf
 5. e) meandr
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Respublikamızın relyefi üçün xarakterikdir

 1. Böyük və Kiçik Qafqaz, Talış dağları arasında Mezazoy erasının çökmə süxurları ilə örtülü olan Kür – Araz ovalığı yerləşir
 2. Talış dağları Peştəsər, Burovar və Qovdağ silsiləsindən ibarətdir
 3. Lənkəran, Samur – Dəvəçi ovalıqlarında abraziyon relyef forması vardır
 4. Qanıx – Əyriçay, Gəncə - Qazax düzü gətirmə konuslarıə ilə örtülüdür
 5. Qobustan – Abşeron və Vulkanik Yaylada arid – denudasiyon relyef formaları yayılmışdır
 6. Ceyrançöl – Acınıhurda yarğanlar, bedlendlər vardır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. Texniki bitkilər qrupunu müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. Doğru olanı tapın.
1. kvars qumları---Hacıvəlli, Hökməli---Abşeron
2. xromit---Vejnəli, Göydərə--- Kəlbəcər, Laçın
3. mis---Qaradağ---Gədəbəy
4. molibden---Filizçay---Balakən, Zaqatala
5. dəmir---Hamançay, Dəmiroğlu---Daşkəsən
6. civə---Ağyataq, Narzanlı---Naxçıvan

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Yerli küləkləri aid olduğu ərazilərə uyğun qruplaşdırın
1. mistral
2. sarma
3. bora

a. Fransa
b. Ərəbistan
c. Baykal ətrafı
d. Şimali Qafqaz
e. Filippin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Uyğunluğu tapın
1. bərabərbucaqlı proyeksiya
2. bərabərsahəli proyeksiya
3. ixtiyarı proyeksiya

a. materik və okeanların ərazilərinin hesablanmasında istifadə olunur
b. dəniz nəqliyyatında və aviasiyada istifadə edilir
c. D. Qall və A. Petersin proyeksiyaları buna aiddir
d. sahə və bucaq təhrifi olur və ən çox tədris məqsədilə istifadə olunur
e. H. Merkatorun tərtib etdiyi xəritə buna aiddir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Yaz gecə-gündüz bərabərliyində ekvator üzərində və 50o ş.u.-da günorta vaxtıdır. Bu zaman hansı coğrafi uzunluqlarda səhər, axşam və gecəyarı olacaqdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Yanacaq faydalı qazıntılarla zəngin olan ərazilər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. Cənubi Amerikada fiziki aşınmanın üstün olduğu ərazilər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Daimi qar – buzlaqlarla örtülü olan fiziki – coğrafi rayonlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Şimal yarımkürəsində deltaya malik olan çaylar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Beynəlxalq ərzaq təhlükəsizlik konsepsiyasına aid olmayanı seçin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Respublikamızda pamçılığın inkişaf etdiyi inzibati rayonlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Ölkənin ÜDM-nin dəyərinin 20%-i xarici şirkətlərin payına düşür. Ölkə şirkətlərinin xaricdə yaratdığı dəyər 80 mlrd dollardır. Bu ÜMM-nin 40%-ni təşkil edir. Ölkənin ÜDM-nin dəyərini hesablayın ( mlrd ABŞ dolları)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. Qudyalçayın dərəsi boyunca Xəzər dənizi sahilindən Baş Qafqaz silsiləsinə qalxsaq hansı iqlim tipini müşahidə etmərik.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. Assimilyasiya adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Uyğunluğu tapın

1. yayı quraq keçən mülayim – isti iqlim
2. qışı quraq keçən mülayim – isti iqlim
3. yarımsəhra və quru – çöl iqlimi

a) pambıqçılıq, bostançılıq
b) sitrus meyvəçilik, çayçılıq
c) faraş tərəvəzçilik
d) tütünçülük və qərzəkli meyvəçilik
e) qış otlaqları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. NATO və Aİ – yə üzv olmuş ölkələr.

1. Fransa 2. Norveç 3. Rusiya 4. Estoniya 5. Avstriya 6. Belçika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Osmanlı – Astara ( I ) və Ələt – Culfa ( II ) magistral xətlərinin keçdiyi inzibati rayonlar
1. Hacıqabul, Salyan
2. Saatlı, İmişli
3. Lənkaran, Masallı
4. Füzulu, Cəbrayil
5. Cəlilabad, Biləsuvar
6. Ağcabədi, Beyləqan

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

One thought on “Müəllimlərin İşə Qəbulu 2019 (iyul)- COĞRAFİYA

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !