loading...

MEQA KURİKULUM

meqa-kurikulum

1. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

 

 

 

 

2. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

 

 

 

 

3. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin

 

 

 

 

4. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
5. Əlavə resurslar seçmək

 

 

 

 

5. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının neçə növü var?

 

 

 

 

6. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?
1. fəndaxili
2. fənlərin əlaqələndirilməsi
3. fənlərarsı
4. fənlərin birləşdirilməsi

 

 

 

 

7. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin

 

 

 

 

8. Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

 

 

 

 

9. Aşağıdakılardan biri  summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.

 

 

 

 

10. Aşağıdakı fikirlərdən hansı nəticələrin çıxarılması mərhələsinə aid deyil.

 

 

 

 

Question 1 of 10


bu suallar sadəcə nümunədir!

Meqa Kurikulum nədir ?

Meqa Kurikulum hər dəfə dəyişən test imtahanıdır. Meqa Kurikulum bir çox kurikulum testlərini özündə cəmləşdirir və daima yeni testlər əlavə ediləcəkdir.

58. 738 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

19 Şərhlər “MEQA KURİKULUM

Bu haqda nə düşünürsən?