loading...

MEQA KURİKULUM

meqa-kurikulum

1. Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir

 

 

 

 

2. 2.1.1. Mötərizəli və mötərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

 

 

 

 

3. Bunlardan hansı inteqrasiyanın “Hər hansı məzmun standartlarında digər fənlərlə inteqrasiya imkanlarının nəzərdə tutulması” istiqamətinə aid deyil?

 

 

 

 

4. Fənlərin əlaqələndirilməsi növü üzrə inteqrasiyanın neçə modeli var?

 

 

 

 

5. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir

 

 

 

 

6. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

 

 

 

 

7. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

 

 

 

 

8. Təlimin neçə forması var?

 

 

 

9. Diaqnostik  qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə  aparılır?

 

 

 

 

10. Təlim üsullarını seçin:
1.BİBÖ 2.qrup işi 3. karusel 4. kollektivlə iş 5. auksion 6. ziqzaq 7. cütlərlə iş

 

 

 

 

Question 1 of 10


bu suallar sadəcə nümunədir!

Meqa Kurikulum nədir ?

Meqa Kurikulum hər dəfə dəyişən test imtahanıdır. Meqa Kurikulum bir çox kurikulum testlərini özündə cəmləşdirir və daima yeni testlər əlavə ediləcəkdir.

81. 608 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Əziz istifadəçi, sayta yardım etmək istəyirsinizsə saytdakı reklamlara klik edin !. Bununla siz saytın daimi olmasına öz töhfənzi vermiş olursunuz...

22 Şərhlər “MEQA KURİKULUM

Bu haqda nə düşünürsən?