MEQA KURİKULUM

meqa-kurikulum

1. “Bu növ кurriкulum fənn sahələri üzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.” Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?

 

 

 

 

2. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və
qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

 

 

 

 

3. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

 

 

 

 

4. 2.1.1. Mötərizəli və mötərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

 

 

 

 

5. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

 

 

 

 

6. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin

 

 

 

 

7. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

 

 

 

 

8. Neçə formativ qiymətləndirmə sxemi var?

 

 

 

 

9. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?

 

 

 

 

10. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

 

 

 

 

Question 1 of 10


bu suallar sadəcə nümunədir!

Meqa Kurikulum nədir ?

Meqa Kurikulum hər dəfə dəyişən test imtahanıdır. Meqa Kurikulum bir çox kurikulum testlərini özündə cəmləşdirir və daima yeni testlər əlavə ediləcəkdir.

73. 340 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Əziz istifadəçi, sayta yardım etmək istəyirsinizsə saytdakı reklamlara klik edin !. Bununla siz saytın daimi olmasına öz töhfənzi vermiş olursunuz...

19 Şərhlər “MEQA KURİKULUM

Bu haqda nə düşünürsən?