loading...

MEQA KURİKULUM

1. Təlim standartlarına uyğunluq, mübahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?

 

 

 

 

2. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir

 

 

 

 

3. 2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin

 

 

 

 

4. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

 

 

 

 

5. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

 

 

 

 

6. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin:
1. bilikyönümlüdür  2.şəxsiyyətyönümlü  3.müəllimyönümlü  4. təklifyönümlü
5.tələbyönümlü  6.şagirdyönümlü

 

 

 

 

7. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

 

 

 

8. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

 

 

 

 

9. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının neçə növü var?

 

 

 

 

10. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

 

 

 

 

Question 1 of 10


bu suallar sadəcə nümunədir!

Meqa Kurikulum nədir ?

Meqa Kurikulum hər dəfə dəyişən test imtahanıdır. Meqa Kurikulum bir çox kurikulum testlərini özündə cəmləşdirir və daima yeni testlər əlavə ediləcəkdir.

90. 641 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

26 Şərhlər “MEQA KURİKULUM

Bu haqda nə düşünürsən?