loading...

MEQA KURİKULUM

1. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

 

 

 

 

2. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.

 

 

 

 

3. Multimediya nədir?

 

 

 

4. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.

1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.
2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.
3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.
4. Bu mərhələdə mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.
5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.

 

 

 

 

5. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

 

 

 

 

6. 2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin

 

 

 

 

7. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

 

 

 

 

8. Havard Qardner nəzəriyyəsinə görə dərketmənin neçə üsulu var?

 

 

 

 

9. Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir

 

 

 

 

10. Biri alt standartın funksiyası deyil:

 

 

 

 

Question 1 of 10


bu suallar sadəcə nümunədir!

Meqa Kurikulum nədir ?

Meqa Kurikulum hər dəfə dəyişən test imtahanıdır. Meqa Kurikulum bir çox kurikulum testlərini özündə cəmləşdirir və daima yeni testlər əlavə ediləcəkdir.

92. 467 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

27 Şərhlər “MEQA KURİKULUM

Bu haqda nə düşünürsən?