Ümumi Məntiq testləri 551 – 575

  • Məntiq
 

Sual 1 - 9

Məntiq

1. Qabın 1/4 su ilə dolu olsa 16 kq,  3/4 dolu olsa 29 kq-dur. Qabın kütləsini tapın:

Sual 1 - 9

Sual 2 - 9

2. 940 manat olan mal 1 həftəyə 20% bahalaşdı. Malın qiyməti neçə mant artdı?

Sual 2 - 9

Sual 3 - 9

3. 4,    15,    40,    85,    ?

Sual 3 - 9

Sual 4 - 9

4.  12,    1,    13,    2,    15,    3,    x,    y

X + Y = ?

Sual 4 - 9

Sual 5 - 9

5. 5    (47)    7

6    (34)    4

7    (23)    2

8    (?)     9

Sual 5 - 9

Sual 6 - 9

6. 51     -----   6

32    -----   17

24    -----  32

28   -----    ?

Sual 6 - 9

Sual 7 - 9

7. 19,   24,   17,   23,   51,    22,  ?

Sual 7 - 9

Sual 8 - 9

8. 748   ---   712

321  ---    33

637  ---  610

515  ---  ?

Sual 8 - 9

Sual 9 - 9

9.  6        8         7

36     64      49

24      40      ?

Sual 9 - 9


 

error: Kopya etmək olmaz !