Ümumi Məntiq testləri 551 – 575

  • Məntiq
 

Sual 1 - 25

Məntiq

1. Qabın 1/4 su ilə dolu olsa 16 kq,  3/4 dolu olsa 29 kq-dur. Qabın kütləsini tapın:

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2. 940 manat olan mal 1 həftəyə 20% bahalaşdı. Malın qiyməti neçə mant artdı?

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3. 4,    15,    40,    85,    ?

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4.  12,    1,    13,    2,    15,    3,    x,    y

X + Y = ?

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5. 5    (47)    7

6    (34)    4

7    (23)    2

8    (?)     9

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6. 51     -----   6

32    -----   17

24    -----  32

28   -----    ?

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7. 19,   24,   17,   23,   51,    22,  ?

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8. 748   ---   712

321  ---    33

637  ---  610

515  ---  ?

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9.  6        8         7

36     64      49

24      40      ?

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10. 35  (12)  24

48  (12)  13

67  (12)  21

90  (?)  41

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11. 6    8    7

36  64   49

18   40  ?

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12. 3, 7, 8, 6, 1, ?

 

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13.

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14.

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15. Saat 4-00 da saatın əqrəbi ilə arasındakı bucağı tapın?

 

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16.

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17. 1 inək = 3 qoyun

1 qoyun = 3 keçi

1 keçi = 5 toyuq

1 inək = ? toyuq

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18.

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20. 940 manata olan məhsulun qiyməti bir həftə ərzində 20% bahalaşdı. Malın qiyməti neçə manat artar?

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21. 4 * 2 = 26

9 * 6 = 15

4 * 9 = 33

2 * 9 = ?

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22. 2 + 3 = 26

5 + 2 = 50

1 + 2 = 10

4 + 6 = ?

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23. 49 * 16 = 20

25 * 37 = 12

17 * 25 = 35

37 * 86 = ?

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24. Aytən Nazlıdan 4 yaş böyük, Lalədən 5 yaş kiçikdir. 6 ildən sonra Lalənin yaşı Nazlının yaşından 2 dəfə çox olacaqdır. Hazırda Aytənin neçə yaşı vardır?

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25.

Sual 25 - 25


 

error: Kopya etmək olmaz !