Ən çox tələb olunan Lazımi Sənədlər

ƏsasnamələrSənədlərƏmrlər,QərarlarQaydalarLazımi Sənədlər
 Ən çox tələb olunan Təhsil Nazirliyinin TarixBaxmaq
Təhsil Nazirliyində və tabe qurumlarda vətəndaşların qəbulu
QAYDALARI
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan
ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın
müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yerdəyişməsi və işə qəbulu
QAYDALARI
29.04.2015
Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində
təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair
MÜVƏQQƏTİ QAYDALAR
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı əlil olmuş və Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən vətəndaşların uşaqlarının təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı18 mart 2014
“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu19 aprel 2013
Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı14 sentyabr 2011
Azərbaycan Respublikasının dövlət ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil haqqının ödənilməsi Qaydaları
Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən
güzəştlər haqqında
Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin
tələbələrinə və şagirdlərinə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi
QAYDASI
Fərdi təhsilin təşkili haqqında
Qaydalar
Ümumi təhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair
MÜVƏQQƏTİ TƏLİMAT
sentyabr 2013
Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi
Qaydaları
20 iyun 2014
Xüsusi istedada malik uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu Qaydaları
Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında
müvəqqəti Qaydalar
n 01 may 2014
Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin
eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi
Qaydaları
Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma qaydası
Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi qaydaları
Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul qaydaları2010-cu il 01 iyul
Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi qaydası2010-cu il 6 sentyabr
Elektron tədris resurslarının kompleks ekspertizası və onlara Təhsil Nazirliyinin qrifinin verilməsi qaydaları“21” dekabr 2009
Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları07.10.2015
MÜƏLLİMLƏRİN ETİK DAVRANIŞ QAYDALARI16 may 2014
"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2009-cu il 19 iyun
Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi
haqqında
25 iyun 2010
"Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddinə çatmış işçinin çalışma müddətinin 5 ildən artıq uzadılmasına yol verən elm, mədəniyyət, səhiyyə və təhsil sahələrinin inkişafında xüsusi xidmətlərin meyarları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı31 oktyabr 2011
"Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qərararı24 dekabr 2013
“Orta ixtisas təhsili müəssisələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
26 dekabr 2013
Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən
edilməsi (nostrifikasiyası)
Q A Y D A L A R I
Valideyn himayəsindən məhrum olan və övladlığa götürülən uşaqların uçot
Qaydaları, uşaqları övladlığa götürməyi arzu edən şəxslərin uçot Qaydası və
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqların övladlığa götürülməsini arzu
edən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uçot
QAYDASI
2000-ci il 20 sentyabr