Загрузка...

KURİKULUM – Yeni tipli test modelleri

1. Göstəriciləri tərtib etmək üçün dünyada çox məşhur olan Smart texnologiyasının xüsusiyyətinə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. "Hissələri hər hansı bir kateqoriyaya aid et və oxlarla əlaqəsini göstər" tapşırıq nümunəsinə müvafiq təlim məqsədinin səviyyəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. İdrak proseslərinin səviyyələri baxımından uyğunsuzluq yaradan açar söz olan variant hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılması fikri İdrak prosesinin hansı səviyyəsini əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Taksonomiyanın reviziyası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. L.Anderson və D.Krasvolun İdrak taksonomiyasının modelinə əsasən Sintez səviyyəsi üçün uyğun olmayan açar sözü seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Biliyin kateqoriyalarının məzmununa görə məntiqi pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Öyrənməyi öyrənmək məsələsi hansı biliklər və onlara uyğun fəaliyyətləri nəzərə almaqla həyata keçirilə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Sintez= 5
Yaratmaq= ?

İdrak taksonomiya modelinə uyğun olaraq məntiqi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. ...qiymətləndirmənin əsas məqsədi- şagirdin bacardığı səviyyədə alt standarta nail olmağa kömək etmək və alt- standarta nail olması dinamikasını müəyyənləşdirməkdir.
Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Biliyin bu kateqoriyasına müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. İdrak prosesinin gedişatına, dərketmə qabiliyyətinin refleksiyasına və dərkedilməsinə kömək edən biliklərdir.
Bunların sırasına problemin həlli və idrak məsələlərinin necə həyata keçirilməsi haqqında strateji və ya reflektiv biliklər, idrak prosesi haqqında təsəvvürlər daxildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. İdrak taksonomiyasının bu səviyyəsi həm də tənqidi təfəkkür adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Koqnitiv proseslərin ən yüksək pilləsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. Uyğunluğu pozan açar sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. Təsəvvürlərin doğru və ya səhv olduğunu müəyyənləşdir, onun səbəblərini fərz et və məsləhətlər ver.

Tapşırıq növünə əsasən təlim məqsədlərinin səviyyəsini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Metodlara aid edilən texnikaların məntiqi pozduğu cavabı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Ümumiləşdirmə və refleksiya üsullarına aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. Biliyin kateqoriyaları- yadda saxlama

Məntiqə əsasən fikirlərdən hansı uyğunluğu pozur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. 5(6)nəfər şagird "ekspert" qismində oturur və onlarla üzbəüz 5(6) nəfər
"sual verənlər" oturur. Hər sual verən şəxs 5(6) sualdan birini seçir. Hər suala cavab verməyə 30 saniyə ayrılır. Sual verənlər növbəti stula keçir, " ekspertlər" isə öz yerində oturur. "Taym-kiper"
(Saniyə ölçən) müəyyən olunur və onun işarəsi ilə oyun başlanır. Vaxt qurtaranda
taym- kiper oyunu dayandırır və sual soruşanlar yanındakı oturacağa keçir və oyunun yeni raundu başlanır. Oyun o zaman bitir ki, sonuncu ekspertə sual verilir və sonra sual verən şəxslər öz yerlərinə qayıdır.

Kontekstə əsasən formativ qiymətləndirmə texnikasının adını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Prinsipiallıq və obyektivlik tərbiyəsi;
-Humanizm tərbiyəsi;
- Milli mənlik şüurunun formalaşdırılması;
- Beynəlmiləlçilik və qayğıkeşlik tərbiyəsi.

Verilənlər hansı tərbiyənin komponentləridir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. Göstəriciləri tərtib etmək üçün dünyada çox məşhur olan Smart texnologiyasının xüsusiyyətinə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. "Hissələri hər hansı bir kateqoriyaya aid et və oxlarla əlaqəsini göstər" tapşırıq nümunəsinə müvafiq təlim məqsədinin səviyyəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılması fikri İdrak prosesinin hansı səviyyəsini əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. Öyrənməyi öyrənmək məsələsi hansı biliklər və onlara uyğun fəaliyyətləri nəzərə almaqla həyata keçirilə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. İdarəetmənin obyekti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Məktəb direktorunun işlərinə aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Pedaqoji şura haqqlnda fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. İdarəetmənin vəzifələrinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. Rəhbərlik haqqında düzgün olmayan fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Məktəbşünaslıq bölməsində öyrənilmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. İdarəetmənin vəzifələrinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Metodiki şura haqqında verilənlərdən hansı düzdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Pedaqogikanın Məktəbşünaslıgın əsasları bölməsində öyrənilmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. Məktəbdaxili nəzarətin ümumi formalarına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. ..dedikdə onun keçirilmə mexanixmi nəzərdə tutulur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Qiymətləndirmə vasitəsi haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. ...dedikdə onun keçirilmə mexanixmi nəzərdə tutulur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Təqdim olunan açar sözlərdən hansı məntiqi pozur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

20 thoughts on “KURİKULUM – Yeni tipli test modelleri

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !