Загрузка...

KURİKULUM – Yeni qayda və dəyişikliklərə aid testlər

1. Biliyin bu növünə müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 39

2. Düzgün olmayan fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 39

3. Taksonomiyanın reviziyası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 39

4. L.Anderson və D. Krasvolun İdrak taksonomiyası modelində sonuncu səviyyə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 39

5. Müəyyən məqsədlə materialın yoxlanılması, tənqid edilməsi, qiymətləndirilməsi və hökmün çıxarılması bacarığı fikirləri B.Blumun İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 39

6. İdrak taksonomiyasının Dəyərləndirmə səviyyəsinə aid olmayan feil hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 39

7. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 39

8. -Müqayisə et.
-Ayır.
-Ranq üzrə qiymətləndir.
-Həqiqəti müəyyən et.
-Hesab et.
Təqdim olunan feillər İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 39

9. İdrak proseslərinin səviyyəsinə görə təqdimat forması düzgün verilməyən hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 39

10. Əks- əlaqə müxtəlif formatda təqdim oluna bilər? Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 39

11. Şagirdin anlayışını qiymətləndirmək üçün sürətli və effektiv istifadə edilə biləcək formativ qiymətləndirmə üsuludur. Onun əsas məqsədi mübahisəli mövzulara dair şagirdləri müzakirələrə cəlb etmək və onların fikirlərini qiymətləndirməkdir.

Tam razıyam;
Qismən razıyam;
Qismən razı deyiləm;
Qətiyyən razı deyiləm;

cavablarından istifadə olunur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 39

12. 5(6) nəfər şagird ekspert qismində oturur və onlarla üzbəüz 5(6 )nəfər sual verənlər oturur. Hər sual verən şəxs 5( 6) sualdan birini seçir. Hər suala cavab verməyə 30 saniyə ayrılır. Sual verənlər növbəti stula keçir, ekspertlər isə öz yerində oturur. Taym- kiper müəyyən olunur və onun işarəsi ilə oyun başlanır. Vaxt qurtaranda taym- kiper oyunu dayandırır və sual soruşanlar yanındakı oturacağa keçir və blits- turnirin yeni raundu başlanır.

Oyun o zaman başa çatır ki. sonuncu ekspertə sual verilir və sonra sual verən şəxslər öz yerlərinə qayıdır.

Fikirlər hansı formativ qiymətləndirmə texnikasına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 39

13. Think-Pair-Share formativ qiymətləndirmə texnikasının adı ingiliscədən tərcümədə nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 39

14. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 39

15.

 Yadda saxlamaq= 1

  Anlamaq=2

  Sintez=?

Məntiqi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 39

16. Biri uyğunluğu pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 39

17.

Dəyərləndirmək=5

Dəyərləndirmə=?

Məntiqi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 39

18. Bu gün öyrəndiyim 3 şey;
Mənim bu gün öyrəndiyim 2 ən maraqlı şey;
Hələ də cavabını tapa bilmədiyim sual.
Fkirlərə əsasən üsulun adını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 39

19. Tapşırıq nümunələrinə əsasən təlim məqsədlərinin uyğunsuzluq yaratdığı variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 39

20. 5(6)nəfər şagird "ekspert" qismində oturur və onlarla üzbəüz 5(6) nəfər
"sual verənlər" oturur. Hər sual verən şəxs 5(6) sualdan birini seçir. Hər suala cavab verməyə 30 saniyə ayrılır. Sual verənlər növbəti stula keçir, " ekspertlər" isə öz yerində oturur. "Taym-kiper"
(Saniyə ölçən) müəyyən olunur və onun işarəsi ilə oyun başlanır. Vaxt qurtaranda
taym- kiper oyunu dayandırır və sual soruşanlar yanındakı oturacağa keçir və oyunun yeni raundu başlanır. Oyun o zaman bitir ki, sonuncu ekspertə sual verilir və sonra sual verən şəxslər öz yerlərinə qayıdır.

Kontekstə əsasən formativ qiymətləndirmə texnikasının adını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 39

21. ...qiymətləndirmənin əsas məqsədi- şagirdin bacardığı səviyyədə alt standarta nail olmağa kömək etmək və alt- standarta nail olması dinamikasını müəyyənləşdirməkdir.
Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 39

22. Biliyin bu kateqoriyasına müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 39

23. İdrak prosesinin gedişatına, dərketmə qabiliyyətinin refleksiyasına və dərkedilməsinə kömək edən biliklərdir.
Bunların sırasına problemin həlli və idrak məsələlərinin necə həyata keçirilməsi haqqında strateji və ya reflektiv biliklər, idrak prosesi haqqında təsəvvürlər daxildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 39

24. İdrak taksonomiyasının bu səviyyəsi həm də tənqidi təfəkkür adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 39

25. Koqnitiv proseslərin ən yüksək pilləsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 39

26. Uyğunluğu pozan açar sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 39

27. Təsəvvürlərin doğru və ya səhv olduğunu müəyyənləşdir, onun səbəblərini fərz et və məsləhətlər ver.

Tapşırıq növünə əsasən təlim məqsədlərinin səviyyəsini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 39

28. Metodlara aid edilən texnikaların məntiqi pozduğu cavabı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 39

29. Ümumiləşdirmə və refleksiya üsullarına aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 39

30. Biliyin kateqoriyaları- yadda saxlama

Məntiqə əsasən fikirlərdən hansı uyğunluğu pozur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 39

31. Göstəriciləri tərtib etmək üçün dünyada çox məşhur olan Smart texnologiyasının xüsusiyyətinə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 39

32. "Hissələri hər hansı bir kateqoriyaya aid et və oxlarla əlaqəsini göstər" tapşırıq nümunəsinə müvafiq təlim məqsədinin səviyyəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 39

33. İdrak proseslərinin səviyyələri baxımından uyğunsuzluq yaradan açar söz olan variant hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 39

34. Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılması fikri İdrak prosesinin hansı səviyyəsini əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 39

35. Taksonomiyanın reviziyası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 39

36. L.Anderson və D.Krasvolun İdrak taksonomiyasının modelinə əsasən Sintez səviyyəsi üçün uyğun olmayan açar sözü seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 39

37. Biliyin kateqoriyalarının məzmununa görə məntiqi pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 39

38. Öyrənməyi öyrənmək məsələsi hansı biliklər və onlara uyğun fəaliyyətləri nəzərə almaqla həyata keçirilə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 39

39. Sintez= 5
Yaratmaq= ?

İdrak taksonomiya modelinə uyğun olaraq məntiqi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 39


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

3 şərh “KURİKULUM – Yeni qayda və dəyişikliklərə aid testlər

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !